Soạn thảo thỏa thuận thanh lý hợp đồng như thế nào?

Trên thực tế có 02 cách thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng có thể áp dụng: (i) Các bên thỏa thuận việc hợp đông tự thanh lý, chấm dứt khi được hoàn thành; (ii) Hai là các bên lập biên bản thanh lý hợp đồng, chấm dứt hợp đồng khi cần thiết. Cả hai trường hợp đều giúp chấm dứt các nghĩa vụ theo hợp đồng khi thỏa thuận thanh lý, chấm dứt hợp đồng phát sinh hiệu lực.

Ví dụ: Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt và thanh lý vào ngay hai bên hoàn thành đầu đủ nghĩa vụ của mình tại hợp đồng.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín 0934.345.745

Điều kiện chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật

1. Căn cứ chấm dứt hợp đồng được đưa ra đúng pháp luật

✔  Các bên chấm dứt theo thỏa thuận đồng ý của các bên.

✔  Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng để chấm dứt hợp đồng.

✔  Bên chấm dứt hợp đồng chấm dứt hợp đồng do hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản của đối tác theo hợp đồng.

✔  Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ theo đúng quy định pháp luật để chấm dứt hợp đồng.

2. Đã thực hiện đúng nghĩa vụ gửi thông báo chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận.

3. Người quyết định chấm dứt hợp đồng là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp theo quy định.

 

Mẫu biên bản thỏa thuận thanh lý hợp đồng, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THANH LÝ/ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày      tháng       năm 2021, tại ........chúng tôi gồm:

I. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A)  

CÔNG TY | Mã số thuế: | Địa chỉ:  |  Đại diện: Ông                   

II. BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ (BÊN B)        

CÔNG TY | Mã số thuế: | Địa chỉ:  |  Đại diện: Ông                   

Hai bên thực hiện việc thỏa thuận thanh lý/ chấm dứt hợp đồng dịch vụ số      /2021/HĐDV như sau

Điều 1: NỘI DUNG

1. Thỏa thuận thanh lý/ chấm dứt hợp đồng dịch vụ số     /2021/HĐDV kể từ ngày     /      /2020.

2. Nghĩa vụ, công nợ còn lại của hợp đồng cần thực hiện

- Nghĩa vụ của Bên A.

- Nghĩa vụ của Bên B

3. Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý/ chấm dứt hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng.

Điều 2: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN THANH LÝ/CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Biên bản thanh lý/ chấm dứt hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Biên bản được lập thành 01 trang, 02 bản có giá trị như nhau. Các bên đồng ý nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và ký tên dưới đây.

BÊN A               BÊN B

Khởi kiện tranh chấp sau khi đã thanh lý hợp đồng, chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sau khi đã thanh lý/chấm dứt vẫn được quyền khởi kiện, do đó nếu quý khách hàng cho rằng quyền, lợi ích bị xâm phạm, quý vị cho rằng mình bị thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của đối tác hãy liên hệ ngay Luật sư Tri Nam để được trợ giúp. Chúng tôi là các luật sư giỏi, có kinh nghiệm dày dặn trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế nên luôn đảm bảo giải quyết được yêu cầu cho khách hàng.

✔  Thông tin liên hệ: 0904.588.557

✔  Email: hanoi@luattrinam.vn

Luật Trí Nam rất mong được đồng hành với Quý khách hàng trong công việc

Tham khảo: Dịch vụ luật sư uy tín