Quy định về độ tuổi lao động của nam và nữ

Theo Bộ luật lao động năm 2019 thì từ 01/01/2022 độ tuổi lao động là từ 15 đến 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và từ 15 đến 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ. Trường hợp người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm.

Cụ thể tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ là:

  • Tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 6 tháng
  • Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là đủ 55 tuổi 8 tháng
  • Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường đã nêu.

Các năm tiếp theo tuổi nghỉ hữu của lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:
1. Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:

  • Năm 2023: Đủ 56 tuổi
  • Mỗi năm tiếp theo tuổi nghỉ hưu tăng thêm 04 tháng. Ví dụ: Năm 2024 tuổi nghỉ hưu lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.
  • Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi

2. Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:

  • Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng
  • Mỗi năm tiếp theo tuổi nghỉ hưu tăng lên 03 tháng. Ví dụ: Năm 2024 tuổi nghỉ hưu lao động nam là đủ 61 tuổi.
  • Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.

3. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc ở điều kiện bình thường

Xem thêm: Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài

Quy định về sử dụng lao động chưa thành niên

✔  Thế nào là người lao động chưa thành niên

Người lao động dưới 18 tuổi được coi là lao động chưa thành niên, sử dụng lao động này các doanh nghiệp cần lưu ý:

+ Điều 163 Bộ luật lao động (BLLĐ) quy định thời giờ làm việc của lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi: Không quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần; được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm những chỉ trong một số công việc

+ Thời giờ làm việc của lao động dưới 15 tuổi: không quá 4 giờ làm việc/ngày và 20 giờ/ tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

✔  Điều kiện được phép sử dụng lao dộng dưới 15 tuổi

+ Chỉ được tuyển dụng vào làm các công việc nhẹ theo danh mục của Bộ lao động thương binh xã hội quy định.

+ Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người lao động.

+ Khi tuyển dụng phải có giấy khám sức khoẻ của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khoẻ phù hợp công việc; tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần.

+ Phải thông báo bằng văn bản về Sở lao động thương binh xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở chính trong vòng 30 ngày từ ngày bắt đầu tuyển dụng vào làm việc.

+ Hằng năm, báo cáo việc sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc cùng với báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động về Sở Lao động thương binh và xã hội.

Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ theo luật bảo hiểm xã hội

✔ Như Luật Trí Nam chia sẻ ở trên, năm 2022 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ.

✔ Quy định nghỉ hưu trước tuổi năm 2022: Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì phải đủ điều kiện về tuổi đời như sau:

Năm áp dụng Tuổi đời đối với nam Tuổi đời đối với nữ
2021 Đủ 55 tuổi 3 tháng Đủ 50 tuổi 8 tháng
2022 Đủ 55 tuổi 6 tháng Đủ 51 tuổi
2023 Đủ 55 tuổi 9 tháng Đủ 51 tuổi 4 tháng

✔  Riêng trường hợp người lao động đã có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên, trong đó có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì không kể tuổi đời.

✔  Luật lao động 2019 ghi nhận tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Dịch vụ hữu ích: Thành lập công ty giá rẻ trọn gói 1.000.000đ

Xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nhận lương hưu

✔  Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

✔  Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
✔  Thời điểm người lao động được nhận lương hưu là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về Độ tuổi lao động, tuổi nghỉ hưu và các vấn đề liên quan để Quý vị tham khảo. Chúng tôi các thông tin hữu ích trên sẽ giúp ích cho mọi người trong việc cập nhật quy định pháp luật mới.