Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư sau khi đăng ký điều chỉnh, bổ sung. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh sau khi ban hành sẽ thay thế cho giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh đã cấp trước đó cho nhà đầu tư và công ty triển khai dự án đầu tư.

Khi nào cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Luật đầu tư 2020 quy định khi thay đổi các nội dung như sau ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam cần tiến hành làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

✔ Điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;
✔ Thay đổi tên dự án đầu tư;
✔ Điều chỉnh thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Diện tích đất sử dụng cho dự án;
✔ Điều chỉnh mục tiêu, quy mô trên giấy chứng nhận đầu tư
✔ Điều chỉnh thời hạn góp vốn và tổng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư
✔ Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án trên giấy chứng nhận đầu tư
✔ Điều chỉnh thời hạn giấy chứng nhận đầu tư
✔ Thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư. 

Đến với chúng tôi bằng sự tư vấn đầy đủ tận tình của các chuyên viên tư vấn đầu tư FDI, doanh nghiệp không còn phải lo lắng quy định pháp luật, không phải lo lắng về thời gian tiến độ triển khai công việc cũng như chi phí phát sinh khi thực hiện công việc vì chúng tôi luôn đưa ra phương án tối ưu và tiết kiệm nhất cho quý khách hàng. 

TRỌN GÓI CHỈ 6.000.000Đ KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ, TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ!

Báo giá điều chỉnh GCNĐT trọn gói 0934.345.755

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần có

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 3. Bản sao báo cáo tài chính kiểm toán
 4. Quyết định về việc điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư của nhà đầu tư;
 5. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cập nhật các nội dung thay đổi áp dụng cho trường hợp công ty vốn nước ngoài thay đổi đăng ký đầu tư đồng thời với thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
 6. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp và giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản mới nhất.
 7. Bản sao quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh áp dụng cho công ty nước ngoài thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Như vậy nhà đầu tư phải xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
 8. Các tài liệu cần có áp dụng cho từng nội dung điều chỉnh:
 • Công ty đăng ký thay đổi nhà đầu tư phải cung cấp giấy tờ chứng thực của nhà đầu tư quy định trong Luật đầu tư.
 • Hoặc công ty đăng ký tăng vốn đầu tư phải cung cấp giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Hoặc công ty đăng ký thay đổi địa điểm triển khai dự án phải cung cấp giấy tờ về địa điểm mới bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh địa điểm, giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;

Nhìn vào danh mục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh bạn có thể thấy với mỗi nội dung thay đổi mà công ty vốn nước ngoài cần phải lập hồ sơ khác nhau.

Thời gian giải quyết thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện nay là 15 ngày kể thời gian công ty nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ sai theo hướng dẫn của SKHĐT hoặc BQL khu công nghiệp. Pháp luật quy định cơ quan quản lý đầu tư sẽ phải ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu thấy hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chưa đúng trong vòng 03 – 05 ngày làm việc.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Thông thường các nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như tên dự án, nhà đầu tư không ảnh hưởng đến cam kết triển khai dự án, các yếu tố về triển khai dự án đã nêu trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu nên doanh nghiệp thường triển khai khá đơn giản. Tuy nhiên những nội dung liên quan đến việc triển khai dự án, quy mô dự án bao gồm: Bổ sung mục tiêu dự án, Thay đổi quy mô dự án, Thay đổi tổng vốn đầu tư dự án,…nhà đầu tư phải giải trình chi tiết lý do điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành và chứng minh năng lực về tài chính về kinh nghiệm sẽ triển khai dự án hiệu quả. Khi đó cơ quan quản lý đầu tư mới chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho doanh nghiệp. Chính điều này đã gây vướng mắc và khó khăn cho công ty vốn nước ngoài nếu muốn tự thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư.

Một số kinh nghiệm thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

✔ Thủ tục thay đổi mục tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 41 Luật đầu tư 2020 thì: GCN đầu tư cấp theo quyết định chủ trương đầu tư khi thay đổi, bổ sung mục tiêu dự án sẽ phải điều chỉnh lại quyết định chủ trương đầu tư, GCN đầu tư không phải thực hiện chủ trương đầu tư điều chỉnh tại Sở kế hoạch hoặc ban quản lý KCN. Thông thường việc bổ sung mục tiêu dự án sẽ phải thực hiện đồng thời với điều chỉnh quy mô, tổng vốn đầu tư của dự án, trường hợp các nội dung điều chỉnh là đơn lẻ thì nhà đầu tư phải lập bản giải trình nội dung điều chỉnh để củng cố hồ sơ đăng ký thay đổi mục tiêu hoạt động trên GCN đăng ký đầu tư đã nộp.

✔ Thủ tục thay đổi vốn đầu tư, quy mô dự án, thay đổi nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

4. Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;

b) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

c) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;

d) Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;

đ) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

e) Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

✔ Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký cũng đồng thời là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Công ty được phép điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án khi đảm bảo các điều kiện sau:

+ Giải trình được phương án đảm bảo hoạt động dự án theo nội dung điều chỉnh.

+ Thực hiện việc báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.

✔ Thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư là thủ tục không được quy định tại Luật đầu tư 2020. Nhà đầu tư khi không góp đủ vốn trong thời hạn cam kết thì căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 cơ quan quản lý đầu tư xác định lại tư cách pháp lý của nhà đầu tư để xem: (i) Việc không góp đủ vốn có làm mất tư cách thành viên, cổ đông của nhà đầu tư không? (ii) Việc không góp đủ vốn có thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không?

Song song đó, căn cứ vào thực tiễn triển khai dự án mà nhà đầu tư trình bày, cơ quan quản lý đầu tư sẽ quyết định chấp thuận hay không chấp thuận việc điều chỉnh này.

Kinh nghiệm giải quyết vướng mắc khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Kinh nghiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư Luật sư Trí Nam thấy rằng thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư sẽ gặp vướng mắc do 3 nhóm nguyên nhân chủ yếu sau:

✔ Vướng mắc do tồn đọng trong việc triển khai dự án chưa đúng theo cam kết

- Chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án;

- Chưa thực hiện đúng thời hạn góp vốn của nhà đầu tư theo tiến độ dự án đã cam kết.

- Chưa thực hiện đúng các bước triển khai dự án ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư.

- Chưa kiểm toán BCTC công ty năm tài chính gần nhất.

- Chưa hoàn thành việc xin giấy phép lao động và đăng ký tạm trú cho Giám đốc thuê là người nước ngoài.

✔ Vướng mắc do thiếu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Công ty do pháp nhân nước ngoài đầu tư không có quyết định chấp thuận nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của công ty nước ngoài.

- Không có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi tiến hành tăng vốn.

- Không có đủ tài liệu chứng minh địa chỉ trụ sở chính thuộc sở hữu hợp pháp của công ty khi tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

- Không có đủ tài liệu của nhà xưởng được thuê là kho hàng hoặc địa điểm triển khai dự án.

- Không có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

✔ Vướng mắc do dự án không đủ điều kiện điều chỉnh GCN đầu tư

- Công ty lỗ lũy kế các năm nhưng muốn mở rộng quy mô đầu tư.

- Đăng ký mở rộng mục tiêu dự án nhưng không mở rộng quy mô đầu tư.

- Nội dung điều chỉnh thay đổi trên Giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp với dự án đã đăng ký.

Thủ tục cần làm sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Với những trường hợp thay đổi thông tin dự án đầu tư do bổ sung mục tiêu, tăng vốn góp, thay đổi thông tin nhà đầu tư... sau khi tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành thủ tục thuế nếu có liên quan đến nội dung điều chỉnh. 

Các việc cần làm chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn chi tiết cho quý doanh nghiệp hoặc thực hiện theo các gói dịch vụ mà quý khách hàng mong muốn. 

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật Trí Nam

Công ty Luật Trí Nam chuyên dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư nhanh, uy tín cho công ty nước ngoài tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam,… Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về thủ tục đầu tư kết hợp với sự nhiệt tình, tận tâm và mối quan hệ sâu sắc, rộng rãi của luật sư giúp cho công việc được triển khai thuận lợi có phương án giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp. Luật Trí Nam nhận làm nhanh thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án đầu tư theo các nội dung mới mà nhà đầu tư đưa ra. Quy trình triển khai dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật sư như sau:

✔ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu cần điều chỉnh của khách hàng.

✔ Bước 2: Phân tích quy định của pháp luật và mức độ đáp ứng điều kiện của khách để tư vấn chi tiết.

✔ Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo từng nội dung thay đổi cụ thể.

✔ Bước 4: Đại diện theo ủy quyền nộp và trao đổi về hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ nếu có với cơ quan chức năng.

✔ Bước 5: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng tại địa điểm của quý khách hàng.

✔ Bước 6: Tư vấn những vấn đề có liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: quản lý nội bộ, thủ tục thuế....

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LUẬT TRÍ NAM ĐÃ THỰC HIỆN 

Thông tin liên hệ dịch vụ Quý khách hàng hãy gọi:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Tầng 5, số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Công ty Luật Trí Nam rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc!