Mức đóng BHXH của lao động Việt Nam cao hơn lao động người nước ngoài 2%

Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động

 • Mức đóng bảo hiểm xã hội với người lao động Việt Nam áp dụng từ 01/10/2022 là 32% trong đó tỷ lệ đóng như sau:
 1. Đơn vị sử dụng lao động đóng 21,5%
 2. Người lao động đóng 10,5%
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội với người lao động nước ngoài áp dụng từ 01/07/2022 là 30% trong đó tỷ lệ đóng như sau:
 1. Đơn vị sử dụng lao động đóng 20,5%
 2. Người lao động nước ngoài đóng 9,5%
 • Lưu ý:
 1. Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ lao động thương binh và xã hội chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là (0.3%).
 2. Mức đóng nêu trên không áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động

 • Mức đóng BHYT với người lao động Việt Nam áp dụng từ 01/10/2022 là 4,5% trong đó:
 1. Đơn vị sử dụng lao động đóng 3%
 2. Người lao động đóng 1,5%
 • Mức đóng BHYT đối với người lao động nước ngoài áp dụng từ 01/07/2022 là 4,5%  trong đó:
 1. Đơn vị sử dụng lao động đóng 3%
 2. Người lao động nước ngoài đóng 1,5%
 • Lưu ý: Bảo hiểm y tế là một mục nhỏ trong số tiền đóng Bảo hiểm xã hội. Do đó mức đóng bảo hiểm y tế nói trên là để Quý vị hiểu quy định pháp luật. Số tiền này đã nằm trong khoản tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng chúng tôi chia sẻ ở mục đầu tiên.

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

 • Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;
 • Luật bảo hiểm xã hội 2014;
 • Luật Việc làm 2013;
 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018;
 • Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020;
 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018;
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020);
 • Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
 • Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 để mọi người tham khảo. Chúc quý vị thành công!

Tham khảo

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài