Bộ luật dân sự bản mới nhất

4:54 PM GMT+7, Thứ năm, 06/06/2019
83056

91/2015/QH13 Bộ luật dân sự bản đầy đủ - Chia sẻ Bộ luật dân sự bản mới nhất cùng giới thiệu về tiện ích của số điện thoại giải đáp các quy định của Bộ luật dân sự khi áp dụng trong thực tế. Dưới đây là một số tổng hợp về nội dung chính của bộ luật dân sự 2015.

>> Tải bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 bản đầy đủ

Tư vấn các quy định của bộ luật dân sự 2015 qua điện thoại

Quốc hội đã ban hành bao nhiêu bộ luật dân sự?

Hiện tại quốc hội đã ban hành hai bộ luật dân sự, đầu tiên là bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được thông qua ngày 14/06/2005. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được thông qua ngày 24/11/2015 là bộ luật thứ hai, thay thế cho bộ luật dân sự 2005 chúng tôi vừa nêu. Bộ luật dân sự 2015 bao gồm 689 điều được chia làm 06 phần, do có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2017 nên có nhiều người nhầm gọi là Bộ luật dân sự 2017.

 >>> Xem thêm: Luật sư giỏi tại Hà Nội

Bộ luật dân sự 2015 điều chỉnh những vấn đề gì?

Căn cứ vào điều 4 Bộ luật dân sự thì bộ luật áp dụng giải quyết các vấn đề sau:

Thứ nhất, Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

Thứ hai, Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3, cụ thể:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Thứ ba, trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều 4 Bộ luật dân sự thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.

Thứ tư, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua điện thoại

Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự, giải đáp quy định trong bộ luật dân sự

Đây là một tiện ích được công ty luật Trí Nam triển khai hỗ trợ cộng đồng từ năm 2012, qua 08 năm thực hiện tổng đài 19006196 dần trở thành điểm tựa pháp lý tin cậy của mọi người. Các nội dung được yêu cầu hỗ trợ nhiều nhất thường tập trung trong việc:

1. Yêu cầu bồi thường thiệt hại và cách khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

2. Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong các giao dịch dân sự như: đặt cọc, thế chấp, mua bán,...

3. Tư vấn xây dựng các văn bản pháp luật dân sự như di chúc, biên bản họp gia đình, biên bản phân chia di sản thừa kế, hợp đồng tiền hôn nhân, giấy vay mượn tiền và các loại thỏa thuận khác.