Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và thương mại

3:16 AM GMT+7, Thứ năm, 23/07/2020
4947

Giải quyết tranh chấp hợp đồng được hiểu là phương thức xác định nghĩa vụ các bên phải thực hiện, chế tài phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại được áp dụng căn cứ trên thỏa thuận hợp đồng đã ký kết hoặc được xác lập trên thực tế giữa các bên trong quan hệ kinh tế: ✔ Quan hệ hợp tác đầu tư ✔ Quan hệ mua bán ✔ Quan hệ cung ứng dịch vụ ✔ Quan hệ thuê mượn ✔ Quan hệ ủy quyền,...

Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Liên hệ Luật sư xin gọi 0904.588.557

Bản chất của tranh chấp hợp đồng là gì?

Theo Luật sư hiểu rõ bản chất của tranh chấp hợp đồng sẽ giúp các bên xác định phương thức giải quyết tranh chấp tốt nhất. Bản chất của tranh chấp hợp đồng được hiểu như sau:

✔ Đối với tranh chấp hợp đồng giữa các bên có cùng nghĩa vụ thỏa thuận trong hợp đồng ví dụ: Hợp đồng góp vốn thành lập công ty, các bên liên kết với vai trò là bên bán/ bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ,...

Tranh chấp hợp đồng trong trường hợp này là mâu thuẫn trong việc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng một nghĩa vụ thỏa thuận tại hợp đồng dẫn đến bất đồng trong phần quyền lợi được hưởng hoặc được ghi nhận. Các bên không hướng tới chấm dứt hợp đồng mà đa phần chỉ mong muốn công bằng và hợp lý. Hướng giải quyết phải ưu tiên đàm phán lại hoặc ghi nhận lại đúng nghĩa vụ và quyền của các bên để hài hòa lợi ích và hướng tới ý chí tiếp tục thực hiện hợp đồng.

✔ Đối với tranh chấp hợp đồng giữa các bên có nghĩa vụ đối lập ví dụ: Bên bán và bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa, bên thuê nhà và bên cho thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà, bên cho vay và bên vay trong hợp đồng tín dụng, bên thi công và bên chủ đầu tư trong hợp đồng xây dựng,...

+ Tranh chấp hợp đồng trường hợp này là mẫu thuẫn trong việc bên có quyền thì muốn được đảm bảo nhiều quyền lợi hơn, bên có nghĩa vụ thì muốn giảm thiểu tối đa các nghĩa vụ phải thực hiện dẫn đến ý chí tạm dừng hợp đồng, chấm dứt hợp đồng được ưu tiên xem xét. Hướng giải quyết tranh chấp hợp đồng dạng này phải ưu tiên xác định đúng, đủ quyền và nghĩa vụ của các bên dựa trên căn cứ: (i) Hợp đồng có vô hiệu không? Thỏa thuận có hiệu lực không? (ii) Tổng nghĩa vụ của mỗi bên theo thỏa thuận hợp đồng và theo quy định pháp luật? Từ việc xác định rõ nghĩa vụ các bên sử dụng căn cứ này để đàm phán thương lượng hiệu quả, khởi kiện tranh chấp là lựa chọn cuối cùng được tính đến.

+ Dạng tranh chấp hợp đồng phổ biến nhất là tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. Thông thường khi tranh chấp, bên bán sẽ muốn đòi được nhiều tiền hơn, bên mua muốn thanh toán ít tiền nhất, các bên đều có lý do để thấy rằng mình thực hiện đúng nghĩa vụ, yêu cầu của bên đối phương là không công bằng, là trái pháp luật. Do vậy, vai trò của Luật sư sẽ rất quan trọng trong việc tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng. Bởi luật sư biết được: (i) Lập luận nào được sử dụng để khởi kiện tranh chấp; (ii) Căn cứ nào vô hiệu và không có hiệu lực nên cần hạn chế đối đáp, thương lượng; (iii) Xác định hậu quả pháp lý nếu việc thương lượng không thành công. Từ đó việc thuyết phục đối tác sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Cách phòng tránh phát sinh tranh chấp hợp đồng trong đầu tư, kinh doanh

Trong vai trò luật sư, chúng tôi luôn mong bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho thân chủ, do đó phòng tránh việc phát sinh tranh chấp hợp đồng luôn là ưu tiên số một trong việc định hướng trợ giúp khách hàng. Vậy cách thức phòng tránh tranh chấp hợp đồng hiệu quả nhất là gì?

✔ Cách phòng tránh tranh chấp hợp đồng tốt nhất luôn là soạn thảo hợp đồng chặt chẽ, phù hợp với việc thực hiện hợp đồng. Nhiều công ty vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng vì hoàn cảnh thực hiện hợp đồng bất lợi với điều khoản đã ký kết, hoặc nhiều trường hợp chỉ đơn giản ở việc điều khoản hợp đồng không rõ ràng dẫn đến phát sinh vi phạm hợp đồng mà không biết. Chính vì vậy hợp đồng kinh tế khi soạn thảo phải đủ, phải đúng, phải chặt chẽ và nếu có điều khoản khó hiểu phải được các bên giải thích rõ ràng.

✔ Thứ hai là xây dựng kênh liên lạc thuận lợi nhất cho các bên trong việc trao đổi, thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng. Chính việc thông báo rõ các nghĩa vụ phải gánh chịu, các chế tài sẽ áp dụng nếu đối tác vi phạm hợp đồng sẽ là cách thức hiệu quả để nhắc đối tác tôn trọng thỏa thuận hợp đồng để từ đó tiếp tục thực hiện hợp đồng đúng cam kết.

✔ Thứ ba khi có vi phạm hợp đồng thì ưu tiên làm rõ bản chất của hợp đồng để các bên cùng nhìn nhận lại mục đích giao kết hợp đồng, nhìn nhận rõ tầm quan trọng của việc giao kết hợp đồng từ đó đối tác sẽ có điều chỉnh khắc phục các vi phạm hợp đồng hiện có. Luật sư xin lưu ý vi phạm hợp đồng được hiểu là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng, nên nhiều trường hợp có vi phạm hợp đồng cũng không nhất thiết phải đẩy lên cao trào thành tranh chấp hợp đồng.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

✔ Thứ nhất, nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng: Theo đó việc lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp, luật áp dụng, phương thức giải quyết tranh chấp đã được các bên thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng phải được tôn trọng và ưu tiên áp dụng. Nguyên tắc này đảm bảo quyền tự do đàm phán, giao kết của thương nhân trong hoạt động kinh doanh thương mại. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên đều có thể tự thỏa thuận và cơ quan giải quyết tranh chấp phải tôn trọng việc này và lập biên bản ghi nhận hòa giải thành cho các bên giải quyết tranh chấp. 

✔ Thứ hai, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật: Các bên có quyền bình đẳng trong việc áp dụng pháp luật, quyền đưa ra các yêu cầu với cơ quan giải quyết tranh chấp.

✔ Thứ ba, nguyên tắc xét xử tranh chấp hợp đồng dựa trên chứng cứ hợp pháp, quy định pháp luật và án lệ được Tòa án nhân dân tối cao công bố.

Tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu lực hợp đồng

Hiệu lực hợp đồng rất quan trọng bởi Hợp đồng là chứng cứ hợp pháp quan trọng nhất!

Các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế thường gặp trong đầu tư kinh doanh

Trong thực tiễn kinh doanh có các dạng hợp đồng kinh tế rất đa dạng trong đó với mỗi lĩnh vực hợp đồng lại chịu sự điều chỉnh của những quy định pháp luật khác nhau. Điều này gây khó khăn trong việc nắm bắt các quy định về hợp đồng và cách giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng. Theo kinh nghiệm hành nghề luật sư nhận thấy khi các bên nắm vững quy định pháp lý và các biện pháp phòng tránh rủi ro khi giao kết hợp đồng sẽ giúp cho đối tác tôn trọng việc thực hiện hợp đồng hơn đồng thời hạn chế các tranh chấp phát sinh theo hợp đồng. Trường hợp xảy ra tranh chấp thì các dạng tranh chấp phổ biến thường tập trung vào các dạng tranh chấp sau

✔ Thứ nhất là tranh chấp liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đây là nghĩa vụ quan trọng nhất trong một hợp đồng kinh tế nó thường kéo theo các nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng khác như: Vấn đề bù trừ công nợ; Chậm bảo hành sản phẩm lỗi do bên mua vi phạm nghĩa vụ trả tiền; Phát sinh khoản phạt hợp đồng, lãi suất quá hạn cho khoản nợ gốc, … Do đó các tranh chấp dạng này thường sẽ được giải quyết nhanh nếu người tham gia đàm phán có kinh nghiệm phân tích các bất lợi mà bên vi phạm nghĩa vụ gặp phải nếu cố tình chậm thanh toán.

✔ Thứ hai là tranh chấp liên quan đến tài sản thế chấp, thư bảo lãnh của ngân hàng, … hay gọi chung là tranh chấp liên quan đến các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng. Tranh chấp dạng này thường phức tạp ở chỗ có nhiều chủ thể và các bên liên đới dẫn đến việc đàm phán không dễ đạt được kết quả. Song song đó mỗi biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thường liên quan đến một hệ thống văn bản pháp luật riêng biệt như thư bảo lãnh liên quan đến văn bản pháp luật ngân hàng, thế chấp quyền sử dụng đất liên quan đến luật đất đai và luật nhà ở,… 

✔ Thứ ba là tranh chấp liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ sau hợp đồng như bảo hành, bảo trì,… Đây là các tranh chấp khá khó giải quyết bởi những nội dung chính của hợp đồng trong đó bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán đều đã thực hiện nên căn cứ yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện nốt các cam kết theo hợp đồng là rất khó.

Và tất nhiên sẽ còn nhiều dạng tranh chấp khác mà các doanh nghiệp, tổ chức có thể gặp phải khi thực hiện hợp đồng kinh tế. Đây cũng là lý do Quý vị nên yêu cầu sự trợ giúp của Luật Sư để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong các giao dịch kinh doanh thương mại. 

Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng của Luật sư

✔ Thứ nhất là kiểm tra hiệu lực của hợp đồng kinh tế, đánh giá các chứng cứ tài liệu liên quan ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng và nghĩa vụ phải làm của các bên theo thỏa thuận hợp đồng. Điều này là quan trọng bởi

+ Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh nghĩa vụ giữa các bên.

+ Phụ lục hợp đồng vô hiệu, điều khoản hợp đồng vô hiệu có thể làm hợp đồng chính vô hiệu.

+ Điều khoản hợp đồng không có khả năng thực hiện, hoặc được giao kết không tự nguyện không có giá trị bắt buộc thực hiện.

✔ Thứ hai là kiện toàn cơ sở pháp lý bao gồm cả tra cứu nguồn án lệ để xác định đúng, xác định đủ các yêu cầu buộc đối tác thực hiện. Đây cũng là cơ sở quan trọng để giúp khách hàng thắng kiện khi giải quyết tranh chấp.

✔ Thứ ba là vận dụng linh hoạt khả năng đối đáp, ứng biến của Luật sư để giải quyết nhanh, chốt nhanh các điểm có lợi trong bước đàm phán, thương lượng tranh chấp hợp đồng trước khởi kiện. Các thỏa thuận mới được các bên thừa nhận là căn cứ hợp pháp và có giá trị tương đương với các tài liệu, chứng cứ hiện có.

✔ Thứ tư luật sư luôn triển khai công việc tận tâm, nên luôn đóng vai trò là điểm tựa pháp lý và người đưa ra các phương án hạn chế các mâu thuẫn phát sinh về mặt xã hội cho khách hàng trong toàn bộ quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Những chia sẻ nói trên đồng thời là các nội dung Luật sư sẽ triển khai khi được mời đại diện giải quyết tranh chấp hợp đông kinh tế cho khách hàng. Chúng tôi rất mong nhận được yêu cầu từ Quý vị qua số điện thoại 0904.588.557  Email: hanoi@luattrinam.vn

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín

Luật sư 12 năm kinh nghiệm giải quyết tranh chấp hợp đồng

Cách phòng tránh phát sinh tranh chấp hợp đồng trong đầu tư, kinh doanh

Trong vai trò luật sư, chúng tôi luôn mong bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho thân chủ, do đó phòng tránh việc phát sinh tranh chấp hợp đồng luôn là ưu tiên số một trong việc định hướng trợ giúp khách hàng. Vậy cách thức phòng tránh tranh chấp hợp đồng hiệu quả nhất là gì?

✔ Cách phòng tránh tranh chấp hợp đồng tốt nhất luôn là soạn thảo hợp đồng chặt chẽ, phù hợp với việc thực hiện hợp đồng. Nhiều công ty vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng vì hoàn cảnh thực hiện hợp đồng bất lợi với điều khoản đã ký kết, hoặc nhiều trường hợp chỉ đơn giản ở việc điều khoản hợp đồng không rõ ràng dẫn đến phát sinh vi phạm hợp đồng mà không biết. Chính vì vậy hợp đồng kinh tế khi soạn thảo phải đủ, phải đúng, phải chặt chẽ và nếu có điều khoản khó hiểu phải được các bên giải thích rõ ràng.

✔ Thứ hai là xây dựng kênh liên lạc thuận lợi nhất cho các bên trong việc trao đổi, thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng. Chính việc thông báo rõ các nghĩa vụ phải gánh chịu, các chế tài sẽ áp dụng nếu đối tác vi phạm hợp đồng sẽ là cách thức hiệu quả để nhắc đối tác tôn trọng thỏa thuận hợp đồng để từ đó tiếp tục thực hiện hợp đồng đúng cam kết.

✔ Thứ ba khi có vi phạm hợp đồng thì ưu tiên làm rõ bản chất của hợp đồng để các bên cùng nhìn nhận lại mục đích giao kết hợp đồng, nhìn nhận rõ tầm quan trọng của việc giao kết hợp đồng từ đó đối tác sẽ có điều chỉnh khắc phục các vi phạm hợp đồng hiện có. Luật sư xin lưu ý vi phạm hợp đồng được hiểu là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng, nên nhiều trường hợp có vi phạm hợp đồng cũng không nhất thiết phải đẩy lên cao trào thành tranh chấp hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng cần hiểu rõ bản chất để được Tòa án chấp nhận hướng bào chữa

Tổng hợp các dạng tranh chấp hợp đồng Luật sư thấy rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn tới việc phát sinh tranh chấp khi thực hiện hợp đồng là:

✔ Thứ nhất, đối tác trong hợp đồng vi phạm quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng bởi việc vi phạm này mang lại lợi ích nhiều hơn cho đơn vị họ.

✔ Thứ hai, các bên của hợp đồng nhận thấy các sơ hở trong việc đàm phán, chốt nội dung hợp đồng nên tận dụng các quy định này để hạn chế nghĩa vụ phải thực hiện theo hợp đồng.

✔ Thứ ba, các bên khi thực hiện hợp đồng phát sinh những tình tiết không mong muốn dẫn đến ảnh hưởng việc thực hiện đúng các giao kết từ đó dẫn đến vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Ba trường hợp này vừa là nguyên nhân chính làm phát sinh tranh chấp hợp đồng, đồng thời cũng là nội dung mỗi doanh nghiệp cần lường trước khi thỏa thuận nội dung hợp đồng để tránh phát sinh tranh chấp khi thực hiện hợp đồng. 

✔ Thực tế khi phát sinh tranh chấp hợp đồng kinh tế, thương mại các doanh nghiệp mới rà soát và nghiên cứu hướng giải quyết tranh chấp hợp đồng để tìm hướng bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình. Khi đó các khó khăn có thể khiến Quý vị giật mình vì tại sao không lường trước đến các nội dung này từ khi đàm phán hợp đồng. Có những doanh nghiệp tự từ bỏ quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do giá trị tranh chấp nhỏ nhưng do việc khởi kiện phải thực hiện tại tỉnh xa; Hoặc khi chuẩn bị hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp thấy rằng Tòa án yêu cầu phải xuất trình quá nhiều tài liệu về đối tác trong hợp đồng, về việc thực hiện hợp đồng,… dẫn đến không đủ hồ sơ khởi kiện theo quy định. Đây mới chỉ là những vướng mắc nhỏ trong việc khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Anh/ chị nên biết ngay cả khi đã có quyết định giải quyết vụ án của Tòa án thì việc yêu cầu thi hành án cũng là một khó khăn không nhỏ nếu công ty bạn không nắm được kinh nghiệm triển khai thực tế.

✔ Với mỗi dạng hợp đồng khác nhau thì điều khoản cần lưu ý khi giải quyết tranh chấp khác nhau, và hiểu biết pháp lý của đối tác trong hợp đồng cũng có sự cao thấp khác nhau. 

Ví dụ: Doanh nghiệp tranh chấp hợp đồng thế chấp vay vốn với ngân hàng ngoài các quy định pháp luật thông thường như luật dân sự, … Người giải quyết tranh chấp cần nắm được: Luật ngân hàng để biết được quy trình nhận thế chấp, cho vay của ngân hàng có đúng không?

Hoặc Doanh nghiệp tranh chấp hợp đồng đặt cọc thuê nhà đất phải nắm được Luật kinh doanh bất động sản, Luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan.

Dịch vụ luật sư uy tín chuyên giải quyết tranh chấp hợp đồng

Vai trò của Luật sư trong việc bảo vệ quyền lợi khi khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Luật sư Trí Nam nhận đại diện thân chủ giải quyết các yêu cầu để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho thân chủ. Với mỗi vụ án có những tình tiết khác nhau nên quy trình thu thập chứng cứ có lợi, xây dựng phương án bào chữa hợp lý sẽ giúp đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. Song song đó chúng tôi luôn giải quyết tranh chấp dựa trên các thỏa thuận trực tiếp của các bên, dựa trên các quy định pháp luật chi tiết và căn cứ vào các chứng cứ hợp pháp nên đảm bảo cơ quan tài phán như Tòa án, Trọng tài rất khó vi phạm quy tắc tố tụng để đưa ra phán quyết bất lợi.

1. Với vai trò là luật sư đại diện bên bị hành vi vi phạm hợp đồng tác động tới sẽ thực hiện việc khởi kiện để yêu cầu:

✔ Yêu cầu thanh toán nợ gốc và lãi suất chậm trả theo hợp đồng

✔ Tạm dừng nghĩa vụ đặt hàng, nghĩa vụ thanh toán tiền do khiếu nại về chất lượng hàng hóa

✔ Thỏa thuận phạt vi phạm và mức phạt vi phạm hợp đồng

✔ Yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

2. Với vai trò là luật sư đại diện bên vi phạm hợp đồng để hạn chế tối đa nghĩa vụ đền bù chúng tôi đại diện để thực hiện các yêu cầu:

✔ Tuyên bố hợp đồng vô hiệu hoặc xin được áp dụng chế tài miễn nghĩa vụ đối với hành vi vi phạm hợp đồng

✔ Khiếu nại về chất lượng hàng hóa, dịch vụ để miễn nghĩa vụ thanh toán tiền lãi chậm trả, bồi thường thiệt hại

✔ Xây dựng căn cứ có lợi để yêu cầu đối tác chấp thuận đàm phán giảm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ chịu phạt hợp đồng cho thân chủ.

✔ Xác định các nghĩa vụ đối ứng để bù trừ các nghĩa vụ thân chủ phải chịu do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế của Luật sư Trí Nam

✔  Vụ án kinh tế tranh chấp về hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng

Giải quyết 04 vụ án tại KCN Đồng Văn I tỉnh Hà Nam, Cụm công nghiệp Hợp Thịnh Bắc Giang, Xã Hoài Đức Thành Phố Hà Nội và  

✔  Vụ án kinh tế tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

Giải quyết 12 vụ án trong đó 01 vụ án thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, 11 vụ án còn lại giải quyết tại TAND cấp quận/ huyện thuộc thành phố Hà Nội, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc và Tỉnh Thái Bình.

✔  Vụ án kinh tế tranh chấp về hợp đồng sản xuất, gia công hàng hóa

Giải quyết 02 vụ án tại TAND thành phố Thái Bình, TAND tỉnh Thái Nguyên.

✔  Vụ án kinh tế yêu cầu trả nợ theo thỏa thuận hợp đồng

Giải quyết 09 vụ án tại TAND quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và TAND thành phố thuộc thành phố Hà Nội

✔  Vụ án kinh tế, dân sự khởi kiện đòi nợ theo hợp đồng

Giải quyết 05 vụ án tại TAND quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng thuộc thành phố Hà Nội

✔  Vụ án lao động, dân sự, đất đai khác

Giải quyết 01 vụ án lao động về tranh chấp lao động tập thể tại Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai thành phố Hà Nội và trên 30 vụ án dân sự cho khách hàng là cá nhân liên quan đến thủ tục ly hôn, khởi kiện phân chia tài sản thừa kế và tranh chấp đất đai.

Các vụ án được Luật sư thực hiện trọn gói từ quá trình đàm phán, thương lượng ban đầu để hoàn thiện hồ sơ khởi kiện, giúp tập hợp những chứng cứ có lợi nhất để đưa được yêu cầu khởi kiện rộng nhất. Công việc được Luật sư triển khai trọn gói đến khi Vụ án giải quyết xong thủ tục xét xử phúc thẩm tại TAND tỉnh, thành phố đồng thời thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

Công ty luật Trí Nam rất mong sẽ được cộng tác với Quý khách hàng trong công việc!

Xem thêm về: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng | Các trường hợp hợp đồng vô hiệu | Dịch vụ tư vấn hợp đồng