Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế (Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài) phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật đầu tư 2020, cụ thể:

“Điều 9. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

a) Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

b) Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

3. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

 • Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói

Luật Trí Nam nhận tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc. Lựa chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói nhà đầu tư chỉ cần cung cấp Hộ chiếu và tài liệu chứng minh năng lực tài chính, quy trình thành lập công ty còn lại chúng tôi sẽ thay mặt thực hiện toàn bộ.

Hỗ trợ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Thuê địa chỉ mở công ty giá rẻ
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, phát hành hóa đơn, đặt biển hiệu công ty.
 • Hỗ trợ mẫu biểu hợp đồng, văn bản hành chính văn phòn.
 • Tư vấn xin visa Việt Nam, thẻ tạm trú dài hạn.
 • Tư vấn thủ tục mời người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.
 • Và nhiều tiện ích khác

Hình thức thành lập công ty nước ngoài phổ biến gồm:

 • Đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Thành lập công ty nước ngoài theo thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, vốn góp của công ty Việt Nam.

Cả hai phương thức đều được Công ty Luật Trí Nam hoàn thành trong thời gian 15 – 20 ngày làm việc trong đó đối với nhu cầu cần gấp trong công việc chúng tôi nhận gói thành lập công ty siêu tốc với thời gian chỉ 7 đến 10 ngày.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị tài liệu gì?

Nên thành lập mới công ty vốn nước ngoài hay mua lại phần vốn góp của công ty Việt Nam? Luật Trí Nam xin so sánh về hai cách thức lập công ty vốn nước ngoài đã nói và tài liệu cần chuẩn bị cho mỗi loại thủ tục theo quy định hiện hành.

Thành lập công ty nước ngoài gắn với cấp GCN đầu tư Đăng ký góp vốn, chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài
Kết quả khi hoàn thành công việc
✔ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
✔ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
✔ Dấu công ty và thông báo mẫu dấu
Kết quả khi hoàn thành công việc
✔ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
✔ Quyết định chấp thuận cho người nước ngoài góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn, cổ phần
✔ Dấu công ty và thông báo mẫu dấu

Tài liệu nhà đầu tư  cung cấp
✔ CMTND/ Hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân
✔ Bộ hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự của nhà đầu tư pháp nhân
+ Giấy phép kinh doanh(nhà đầu tư là pháp nhân)
+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (nhà đầu tư là pháp nhân)
+ Quyết định đầu tư tại Việt Nam
+ Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
✔ Xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư
✔ Hợp đồng thuê nhà xưởng và giấy tờ pháp lý của đất
Văn bản do Luật sư soạn thảo
✔ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
✔ Đề xuất dự án đầu tư;
✔ Và các tài liệu khác phụ thuộc vào từng lĩnh vực đầu tư nhà đầu tư muốn đăng ký.

Tài liệu nhà đầu tư cung cấp
✔ CMTND/ Hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân
✔ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Việt Nam nhận góp vốn.
✔ Giấy phép kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự của nhà đầu tư pháp nhân
✔ Xác nhận chuyển tiền góp vốn, mua cổ phần thông qua tài khoản vốn đầu tư của công ty.

Văn bản do Luật sư soạn thảo
✔ Văn bản đăng ký góp vốn, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.
✔ Hợp đồng chuyển nhượng vốn, góp vốn
✔ Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

 

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài 

Luật Trí Nam hỗ trợ nhà đầu tư trong việc chuẩn bị tài liệu cần có theo quy định pháp luật, bởi đây là tiện ích giúp tích kiệm chi phí đi lại và thời gian cho nhà đầu tư. Luật sư sẽ hỗ trợ thủ tục xin dấu của cục lãnh sự quán Việt Nam vào giấy tờ nước ngoài, hỗ trợ chuẩn bị tài liệu chứng minh năng lực tài chính, hỗ trợ chuẩn bị tài liệu về địa điểm như: Xin xác nhận địa chỉ hiện tại, xin các quyết định của UBND về quy hoạch xây dựng,... Các giấy tờ khác chúng tôi sẽ list chi tiết và đầy đủ cho nhà đầu tư dựa trên yêu cầu của công việc.

 1. Theo quy định thì hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp đều phải được lập thành tiếng Việt.
 2. Tài liệu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng dịch sang tiếng Việt Nam.
 3. Tài liệu khác bằng tiếng nước ngoài cũng phải công chứng dịch thuật sang tiêng Việt.
 4. Số lượng hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị phụ thuộc vào mục tiêu, quy mô dự án có thuộc trường hợp phải thẩm tra đầu tư hay không.

Quy trình triển khai việc chuẩn bị hồ sơ được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Luật sư sẽ liệt kê chi tiết các tài liệu cần cung cấp ở nước ngoài, hướng dẫn cách chuẩn bị và ghi nhận toàn bộ nội dung trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Bước 2: Soạn thảo hồ sơ chính xác và gửi cho nhà đầu tư. Hồ sơ được ký, đóng dấu ở nước ngoài (nếu có) sẽ được chuyển về Việt Nam 01 lần không phải xin ký đi ký lại hồ sơ.
 • Bước 3: Đóng quyển hồ sơ và sao lưu lại hồ sơ trước khi nộp. 

Kinh nghiệm thành lập công ty vốn nước ngoài

Nhà đầu tư khi chưa được hỗ trợ pháp lý của Luật sư và tự xây dựng thông tin dự kiến đăng ký trong công ty mới nên lưu ý những vấn đề sau:

 1. Kiểm tra tên công ty nước ngoài dự kiến thành lập có các ký tự lạ không dùng trong thông tin tài khoản không? Ví dụ ký tự “&” tuy khá phổ biến nhưng nhiều hệ thống ngân hàng không ghi nhận được ký tự này trên tên công ty.
 2. Kiểm tra tỷ lệ giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án đã tuân thủ đúng quy định chưa? Nếu nhà đầu tư dự kiến có đăng ký khoản vay nước ngoài tại ngân hàng nhà nước thì cần phải ghi nhận khoản vốn vay này khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 3. Kiểm tra chính xác tên giám đốc đại diện của pháp nhân nước ngoài. Bởi giống như pháp luật Việt Nam pháp nhân, tổ chức nước ngoài cũng được đăng ký nhiều người đại diện pháp luật. Việc soạn thảo quyết định đầu tư vào Việt Nam, quyết định bổ nhiệm giám đốc sai tên người có thẩm quyền ký là sai sót rất hay gặp.
 4. Kiểm tra mục tiêu dự án có phù hợp với cam kết WTO quy định không.

Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài cần lưu ý vấn đề gì?

Khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần lưu ý thực hiện các thủ tục sau:

 • Các thủ tục về quản lý doanh nghiệp bao gồm: 
 1. Mở tài khoản vốn đầu tư để góp vốn;
 2. Xin cấp giấy phép PCCC, ĐTM cho công ty sản xuất, gia công trong khu công nghiệp;
 3. Giấy phép con cho hoạt động kinh doanh dịch vụ mà pháp luật Việt Nam yêu cầu như Giấy phép bán lẻ, ...
 • Các thủ tục về quản lý người nước ngoài bao gồm: 
 1. Xin giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;
 2. Gia hạn visa hoặc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;
 3. Đăng ký nội quy lao động
 • Các thủ tục về thuế kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp: thực hiện theo quy định luật thuế, lao động BHXH như doanh nghiệp Việt Nam.

Ưu điểm dịch vụ pháp lý của Luật Trí Nam

 • Luật sư nắm rõ về địa bàn đầu tư và các ưu đãi đầu tư

Chúng tôi nhận thực hiện thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài ở ngoài khu công nghiệp, trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Với mỗi lĩnh vực ngành nghề và địa điểm đầu tư, luật sư sẽ đảm bảo ghi nhận đầy đủ các ưu đãi đầu tư mà công ty được hưởng đảm bảo quyền lợi cao nhất cho nhà đầu tư. Chúng tôi triển khai dịch vụ cho rất nhiều doanh nghiệp tại hầu khắp các tỉnh tại Miền Bắc như: Thành phố Bắc Ninh, các khu công nghiệp tại Bắc Ninh như khu công nghiệp Yên Phong, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Khu công nghiệp Quế Võ, Khu công nghiệp Thuận Thành; Thị xã Phủ Lý và các khu công nghiệp tại tỉnh Hà Nam như các khu công nghiệp Đồng Văn; Thành phố Vĩnh Yên và các Khu công  nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc như Khu công nghiệp Khai Quang, khu công nghiệp Bình Xuyên; Thành phố Hưng Yên và các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên như khu công nghiệp Phố Nối A, B; Thành phố Bắc Giang và cụm công nghiệp Hợp Thịnh tỉnh Bắc Giang; Thành phố Hà Nội và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Thành Phố Hà Nội.

 • Luật sư am hiểu chuyên sâu về mục tiêu dự án và và ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 1. Với mỗi lĩnh vực đầu tư kinh doanh, Luật sư luôn đảm bảo việc xây dựng hồ sơ pháp lý chuẩn luật, thuận tiện cho doanh nghiệp trong việc nhập khẩu tài sản góp vốn là máy móc đồng thời hướng dẫn nhà đâu tư chấp hành đúng các quy định về báo cáo dự án, báo cáo hoạt động kinh doanh theo quy định. Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc thành lập công ty ngành nghề sản xuất, gia công hàng hóa đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ; Lĩnh vực đăng ký thực hiện quyền phân phối hàng hóa, xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam; Lĩnh vực bất động sản, dịch vụ nhà hàng, dịch vụ giáo dục, và các dịch vụ khác mà Việt Nam mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài theo WTO.
 2. Đối với các lĩnh vực đầu tư chưa cam kết trong WTO Luật Trí Nam vẫn nhận triển khai và đảm bảo thực hiện đúng các thỏa thuận theo nội dung đã ký kết. Chúng tôi có kinh nghiệm giải trình điều kiện đáp ứng về đầu tư kinh doanh giúp cho việc xin ý kiến thẩm tra của cơ quan quản lý đầu tư về lĩnh vực chưa cam kết được chấp thuận.
 • Luật sư tận tâm hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

Hơn 15 năm triển khai dịch vụ thành lập công ty nước ngoài, Luật sư nhận trợ giúp cho nhà đầu tư giải quyết nhanh các khó khăn về địa chỉ trụ sở, chứng minh năng lực tài chính và các vướng mắc cá nhân đang gặp phải liên quan đến hoặt động xuất nhập cảnh. Điều này giúp loại bỏ ngay những vướng bận không cần thiết cho nhà đầu tư tập chung vào kế hoạch triển khai kinh doanh cho công ty mới.

Do đó nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn công ty Luật có đầy đủ các dịch vụ pháp lý liên quan để tiện hỗ trợ, tư vấn trong quá trình thành lập công ty. Tại Luật Trí Nam, chúng tôi có đầy đủ tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty vốn đầu tư nước ngoài, song song đó các luật sư Trí Nam còn có kinh nghiệm chuyên sâu trong dịch vụ luật sư bào chữa, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế. Chúng tôi cam kết tận tâm vì lợi ích của khách hàng trong mọi dịch vụ pháp lý cung cấp. 

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM 

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Luật Trí Nam triển khai dịch vụ thành lập công ty với phương châm: “Không sợ công việc khó, Không ngại khách hàng xa, Không hạn chế những hỗ trợ pháp lý với doanh nghiệp!”. Quan điểm này xuất phát từ định hướng triển khai thủ tục thành lập công ty, đăng ký hộ kinh doanh như một cầu nối giữa thương nhân và dịch vụ luật sư của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tạo ra sự khởi đầu thuận buồm xuôi gió cho thương nhân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển và tiếp tục tin dùng các dịch vụ pháp lý của công ty.