Mẫu bản cam kết chịu trách nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty …

Tên tôi là:…

Ngày tháng năm sinh: …  Giới tính:…

Số CMTND:…… Ngày cấp: … Nơi cấp:…

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ: …

1. Tóm tắt sự việc: …

2. Bằng văn bản này tôi cam kết các nội dung sau đây: …

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 20…

Người làm cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải: Mẫu bản cam kết chịu trách nhiệm

Mẫu giấy cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Tôi tên là….

CMND: ...

Địa chỉ: ...

Tôi có nợ anh Nguyễn Văn B (số CMND…, địa chỉ ...) một khoản tiền là………….từ ngày………… lãi suất……

Tôi xin cam kết với anh …. thanh toán các khoản nợ (kể cả nợ gốc và lãi) trước ngày …tháng… năm…

Nếu tôi không thực hiện đúng như cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ chậm trả tương ứng với mức lãi suất …%/ngày.

……., ngày … tháng… năm…

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải: Mẫu giấy cam kết mới nhất

Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày  …  tháng … năm ., tại …

Tôi là : NGUYỄN THỊ B       Sinh năm:

Hộ khẩu thường trú tại:

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số ...... quyển số ...... do UBND ........... cấp ngày ....

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

1. Ông Trần Văn A là chủ sử hữu thửa đất số ….

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau:

- Tài sản nêu trên là do chồng tôi – Ông Trần Văn A dùng tài sản riêng của mình để mua, tôi không có bất cứ một sự đóng góp nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên.

- Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

- Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;

-Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

- Nội dung của văn bản cam kết theo đúng qui định pháp luật, đạo đức xã hội;

- Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

Mẫu bản cam kết làm việc của người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty …

Tên tôi là:…

Ngày tháng năm sinh: …  Giới tính:…

Số CMTND: … Ngày cấp: … Nơi cấp:…

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ: …

Theo thông báo số 01/20…/TB của công ty về việc hỗ trợ 300.000.000đ cho cán bộ nhân viên công ty đã làm việc tối thiểu hoặc sẽ làm việc từ đủ 05 năm cho công ty. Tôi làm văn bản này xin cam kết làm việc tại công ty với thời hạn tối thiểu 05 năm (Tính từ ngày …).

Vậy, tôi kính đề nghị công ty chấp thuận cho tôi được có tên trong danh sách nhận hỗ trợ.

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty đồng thời hoàn trả lại đủ số tiền 300.000.000đ cho công ty.

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 20…

Người làm cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015
  • Căn cứ vào hợp đồng số …/20... /HDDV

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại địa chỉ…

Chúng tôi gồm:

I. BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Công ty ….

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Đại diện:        

Chức vụ

II. BÊN THUÊ DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Công ty ….

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Đại diện:        

Chức vụ

Nội dung cam kết:

Căn cứ Hợp đồng số .......ngày..... tháng..... năm 20… đã ký kết giữa Công ty .......và…., về việc cung cấp dịch vụ.....

1. Bên A cam kết bảo mật thông tin của bên B với các điều khoản và bảo mật như sau: …

2. Bên A không được tiết lộ các thông tin do Bên B cung cấp cho Bên thứ 3 nếu không được sự chấp thuận của Bên B. Trường hợp vi phạm Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về hành vi vi phạm gây ra.

3. Trên tình thần tự nguyện các bên cùng ký, xác nhận dưới đây.

Bên A       Bên B

Mẫu bản cam kết đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT ​

(Về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng)​

Kính gửi: .....

- Tên tôi ....

- Số CMND: …

- Địa chỉ

- Ngày …. tháng....năm 20… Tôi có đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình số ….

Nếu được phép xây dựng, cải tạo công trình trên, tôi cam kết:

1/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công.

3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định. Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

....., ngày … tháng … năm 20 …

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Cách viết bản cảm kết chịu trách nhiệm hợp lý

Mỗi mẫu bản cam kết Luật Trí Nam chia sẻ đều có cách hành văn riêng, khi bạn sử dụng bản cam kết mẫu nên kiểm tra mẫu bản cam kết xem đã đáp ứng đủ những nội dung cần thiết chưa hoặc có nội dung nào không cần thiết không. Sau đó:

  • Về thông tin cá nhân của người viết cam kết

Đây là nội dung bắt buộc phải có trong bản cam kết chịu trách nhiệm. Những thông tin bao gồm họ và tên, nơi sinh, Chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, năm sinh… đều cần phải được ghi rõ ràng và chính xác.

  • Về hình thức: Không nên tẩy xóa, viết sai chính tả.
  • Về nội dung:
  1. Trong bản cam kết phải ghi rõ việc nếu vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo đúng như thỏa thuận đã cam kết.
  2. Người viết Giấy cam kết phải thể hiện rõ được quan điểm của riêng mình.
  3. Nội dung có ghi trong cam kết cần được trình bày khoa học, ngắn gọn, xúc tích, chính xác.
  4. Những nội dung thông tin liên quan đến người làm Giấy cam kết cần chính xác, rõ ràng, cụ thể và chi tiết.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về bản cam kết mẫu viết sẵn thông dụng thường dùng trong thực tế. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho khách hàng trong thực tiễn.

Tham khảo:

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội