Hợp đồng hợp tác là gì?

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm (Điều 504 Bộ luật dân sự 2015).

Nhà đầu tư khi thỏa thuận hợp tác để cùng đầu tư, cùng kinh doanh lựa chọn phương thức đầu tư theo thỏa thuận hợp đồng hợp tác ghi nhận tại Điều 22 Luật đầu tư 2020. Trong đó:

 • Hợp đồng phải được lập thành văn bản.
 • Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc luật có quy định khác.

Nếu hợp đồng hợp tác kinh doanh đúng là loại hợp đồng Quý vị đang muốn lựa chọn để soạn thảo thì xin tham khảo ngay các quy định Luật Trí Nam chia sẻ dưới đây.

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Căn cứ theo Điều 27 Luật đầu tư 2020: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh được là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.”

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký hiệu là gì?

Căn cứ khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì hợp đồng hợp tác kinh doanh được gọi là hợp đồng BCC.

 • Hợp đồng hợp tác đầu tư, liên kết đầu tư có gì khác biệt?
 1. Về thuật ngữ pháp lý thì đầu tư tìm kiếm lợi nhuận là một phạm trù nhỏ trong kinh doanh, vì thế hợp đồng hợp tác đầu tư cũng là một dạng của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.
 2. Nhiều chủ thể khi hợp tác đầu tư trong kinh doanh còn dùng các tên gọi khác như: Hợp đồng liên kết kinh doanh, hợp đồng liên kết đầu tư kinh doanh,...

Như vậy hợp đồng hợp tác kinh doanh là một hình thức đầu tư hợp pháp được pháp luật quy định để điều chỉnh việc đầu tư kinh doanh không đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trong kinh doanh. Hợp đồng là một phương thức đầu tư được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn triển khai tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh có phải đăng ký không?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC có một trong các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư (Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh). Ngân hàng cũng thực hiện cho phép các bên hợp tác kinh doanh mở tài khoản vốn đầu tư để quản lý vốn đầu tư nước ngoài như bình thường.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân như thế nào?

Cá nhân là nhà đầu tư được Luật đầu tư 2020 thừa nhận nên việc hợp tác kinh doanh giữa các cá nhân theo hợp đồng BCC là hoàn toàn hợp pháp. Trong thực tế tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh Luật sư Trí Nam thấy rằng việc hợp tác kinh doanh quán ăn, cafe,  mua bán hàng online giữa các cá nhân rất nhiều. Các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có phần hạn chế hơn.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà hàng cần có nội dung gì?

Kinh doanh nhà hàng là một trong các lĩnh vực kinh doanh cần xin giấy phép con, do đó cơ sở kinh doanh chỉ được phép hoạt động khi đã hoàn thành thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá,... trước khi kinh doanh. Trong khi bản chất của hợp đồng BCC là hợp tác kinh doanh không thành lập tổ chức kinh tế, nên đây cũng là lý do nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh kinh doanh nhà hàng cần thỏa thuận về đơn vị triển khai hoạt động kinh doanh nhà hàng – đơn vị sẽ được các bên sử dụng để xin các giấy phép con.

Nội dung cần có trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

✔ Bộ luật dân sự 2015 không quy định nội dung hợp đồng BCC nhưng luật đầu tư 2020 có quy định, theo đó trong hợp đồng BCC phải có các nội dung chính sau:

- Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

- Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

- Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

- Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

- Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

✔ Các bên tham gia hợp đồng BCC có thể dựa trên ý chí và mong muốn của mỗi bên, trên cơ sở các nội dung chính của hợp đồng đã được luật hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng.

✔ Luật công chứng quy định tài liệu công chứng tại văn phòng công chứng được coi là chứng cứ không cần xác minh trước Tòa án. Do đó yêu cầu công ty Luật xác nhận trên hợp đồng, văn phòng thừa phát lại lập vi bằng cho hợp đồng BCC hoặc công chứng hợp đồng BCC tại phòng công chứng được các bên lựa chọn áp dụng. Công ty Luật Trí Nam ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh uy tín còn nhận cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ công chứng chứng thực và dịch vụ luật sư trong việc đảm bảo thực hiện hợp đồng đúng cam kết và giải quyết tranh chấp nếu có. Vì vậy khách hàng có thể yên tâm khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH này được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm .... bởi

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này được lập dựa trên những căn cứ sau:

- Căn cứ vào Luật Đầu tư 2020;

- Căn cứ vào Bộ Luật dân sự 2015;

- Căn cứ vào ý chí tự nguyện của các bên.

Các bên nhất trí lập và ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) này với các điều kiện và điều khoản được đưa ra dưới đây:

Điều 1: CÁC BÊN HỢP ĐỒNG

1.1 BÊN A: CÔNG TY

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Đại diện:

Tài khoản số:

1.2 BÊN B:

Họ và tên:                                              Giới tính: Nam

Sinh ngày:                               Quốc tịch

Hộ chiếu số

HKTT/Chỗ ở hiện tại:

Điều 2: NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH

2.1 Mục tiêu và phạm vi kinh doanh

Hai bên cùng nhau hợp tác kinh doanh theo hợp đồng không thành lập pháp nhân mới trong việc: Thực hiện quyền phân phối, quyền xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

2.2 Thời hạn hợp tác kinh doanh: 10 năm bắt đầu từ ngày 04/11/2022

2.3 Cơ cấu quản lý điều hành dự án trong kinh doanh

- Hội đồng thành viên: Các bên thống nhất tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên gồm ... đại diện cho Bên A và ... đại diện cho Bên B.

Hội đồng thành viêc có các quyền và nghĩa vụ sau

+ Thông qua kế hoạch góp vốn, vay vốn, sử dụng vốn của dự án.

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh của dự án;

+ Thông qua kế hoạch phát triển hợp tác kinh doanh với bên thứ ba.

Hội đồng thành viên sẽ bầu một người làm Giám đốc dự án.

- Giám đốc dự án: Các bên nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Nga Là Giám đốc dự án. Giám đốc dự án có các quyền và nghĩa vụ sau

+ Thay mặt điều hành kinh doanh trong khuôn khổ dự án.

+ Tuyển dụng, bố trí nhân sự thực hiện các công việc liên quan đến dự án.

+ Thay mặt dự án ký kết các thỏa thuận với bên thứ ba.

+ Thay đổi số tài khoản ngân hàng sử dụng trong kinh doanh của dự án.

2.4 Phương thức triển khai kinh doanh

Điều 3: VỐN GÓP DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN DỰ ÁN

3.1.Tổng vốn dự án là 200.000 USD (Hai trăm nghìn đô la Mỹ) tương đương 4.650.000.000 VND (Bốn tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng) được các bên sở hữu theo tỷ lệ:

- Bên A thực hiện việc góp phần vốn trị bằng thương hiệu, phương án kinh doanh.

- Bên B thực hiện việc góp phần vốn bằng tiền trị giá 200.000 USD (Hai trăm nghìn đô la Mỹ) tương đương 4.650.000.000 VND (Bốn tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng) theo tiến độ sau:

+ Thực hiện việc góp số tiền 100.000 USD (Một trăm nghìn đô la Mỹ) vào ngày ....

+ Thực hiện việc góp đủ số tiền góp vốn còn lại là 100.000 USD (Một trăm nghìn đô la Mỹ) vào trước tháng ...

3.2.Tài khoản sử dụng cho dự án

3.3 Quản lý tài chính và tài sản dự án

Hoạt động kinh doanh của dự án được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về thuế, kế toán.

Điều 4: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ KHOẢN LỖ

4.1 Phương thức xác định kết quả kinh doanh

Hội đồng thành viên quyết định thời điểm tổng kết kết quả kinh doanh để phân chia lợi nhuận. Kết quả kinh doanh được xác định theo sổ sách kế toán của Bên A trong lĩnh vực phân phối, xuất nhập khẩu hàng hóa.

4.2 Nguyên tắc tài chính

- Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, trung thực.

4.3 Các bên được chia lợi nhuận theo tỷ lệ cụ thể như sau

- Bên A hưởng lợi nhuận sau thuế là 60%.

- Bên B hưởng lợi nhuận sau thuế là 40%.

Các bên thống nhất ủy quyền cho Bên A thay mặt nộp, trích thu các khoản thuế phải nộp cho nhà nước tại thời điểm phân chia lợi nhuận.

Điều 5: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BCC

5.1 Hợp đồng BCC chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Khi hết thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

- Một bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng và bên còn lại đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận tại hợp đồng BCC và các quy định pháp luật có liên quan.

5.2 Các bên được đơn phương chấm dứt thỏa thuận trong hợp đồng BCC theo một trong các trường hợp sau:

- Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B không thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo thỏa thuận.

- Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên A không thực hiện việc chi trả lợi nhuận theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng.

Điều 6:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Điều 7:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Điều 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến nào phát sinh giữa Các Bên liên quan đến việc diễn giải hay thi hành các điều khoản của Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên bằng thương lượng thiện chí giữa Các Bên.

8.2. Trường hợp các bên không thống nhất giải quyết được tranh chấp bằng hòa giải thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này, trong đó:

- Địa điểm xét xử trọng tài sẽ là Hà Nội, Việt Nam.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

- Pháp luật áp dụng: Pháp luật Việt Nam.

- Số trọng tài viên sẽ là Một (01) người được chỉ định theo quy tắc của Trung tâm này.

Điều 9: KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG này sẽ được lập thành 9 điều, 03 trang, bốn (04) bộ gốc bằng tiếng Việt, bốn (04) bộ gốc bằng tiếng Anh do mỗi Bên sẽ giữ một (01) bộ gốc tiếng Việt và tiếng Anh.

Các bên tự nguyện không bị lừa dối, ép buộc với tinh thần minh mẫn đồng ý các thỏa thuận trong hợp đồng BCC và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

Ưu điểm sử dụng hợp đồng hợp tác kinh doanh

 1. Hợp đồng BCC là một hình thức đầu tư theo Điều 27 Luật đầu tư 2020 có ưu điểm nổi bật trong việc các bên được triển khai sản xuất, kinh doanh mà không phải gắn với việc thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
 2. Ưu điểm thứ hai đó là khi thỏa thuận hợp đồng các bên được quyền tùy nghi đưa ra các yêu cầu, các ràng buộc để đảm bảo quyền lợi cho mình cũng như tạo thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng BCC. Thêm nữa việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cũng nhanh gọn và thuận tiện.

Với vai trò Luật sư kinh tế chuyên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Luật sư nhận thấy giá trị của hoạt động kinh doanh không chỉ nằm ở khoản lợi, hàng hóa được sản xuất ra. Giá trị hữu hình như thương hiệu, năng lực kinh nghiệm được tích lũy, bí quyết kinh doanh được tạo dựng cũng là nhưng vấn đề pháp lý quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp rất chú trọng đặc biệt là các thương nhân nước ngoài. Nên hợp tác đầu tư kinh doanh theo hợp đồng mà không tính được việc thỏa thuận các nội dung trên thì sẽ trở thành điểm trừ trong việc hợp tác kinh doanh theo hợp đồng.

Tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng BCC

Công ty luật Trí Nam chuyên dịch vụ luật sư tư vấn hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm tư vấn phát triển hệ thống kinh doanh theo hợp đồng và giải quyết tranh chấp liên quan đến đầu tư kinh doanh nên đảm bảo thực hiện tốt tất cả các yêu cầu mà khách hàng mong muốn. Quý khách hàng có nhu cầu:

 • Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, ... hợp đồng BCC;
 • Mời luật sư đại diện giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh 

Hãy liên hệ với luật sư theo số 0934.345.745

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.