Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai cần có nội dung gì?

Tải: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

✔  Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là văn bản trình bày yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn gửi tới Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu tài sản trên đất cho đương sự.

✔  Những nội dung cơ bản của một tờ đơn khởi kiện tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

+ Ngày, tháng, năm làm khởi kiện tranh chấp đất đai;

+ Tên Tòa án nhận khởi kiện tranh chấp đất đai;

+ Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

+ Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

+ Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

+ Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

+ Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

+ Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Cùng với đó, người làm đơn khởi kiện còn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực hành vi dân sự, năng lực nhận thức.

Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đúng luật

Khi bạn tự viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, bạn sẽ cần lưu ý các nội dung sau:

✔  Một là xác định các đồng nguyên đơn để yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai được Tòa án giải quyết triệt để.

✔  Hai là xác định nội dung tranh chấp và yêu cầu mà nguyên đơn muốn Tòa án giải quyết để làm cơ sở: (i) Xác định án phí phải nộp; (ii) Xác định các nội dung được trung tụng tại Tòa án.

✔  Ba là trình bày nội dung khởi kiện chúng ta cũng cần để ý. Nội dung khởi kiện phải nêu lên được nguồn gốc phát sinh tranh chấp, thực trạng, những chứng cứ. Qua nội dung khởi kiện, Tòa án mới lấy làm căn cứ để thụ lý và giải quyết. Song song đó chúng ta cần nêu rõ yêu cầu của chúng ta là gì. Chúng ta muốn Tòa án giải quyết những vấn đề gì. Tránh trình bày một cách chung chung dẫn đến tòa án yêu cầu bổ sung sửa đổi đơn khởi kiện gây mất thời gian.

✔  Bốn là ký đơn khởi kiện theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định đối với người khởi kiện tự viết đơn hoặc người viết đơn là đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức.

Nơi tiếp nhận đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Tòa án nơi có nhà đất tranh chấp là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn khởi kiện tranh chấp đất đai. Trong đó đối với tranh chấp đất đai có yếu tố nước ngoài sẽ do Tòa án nhân dân cấp tỉnh/ thành phố thụ lý, các tranh chấp đất đai còn lại sẽ do Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý giải quyết.

Hồ sơ cần chuẩn bị để nộp kèm theo đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Căn cứ Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, người khởi kiện tranh chấp đất đai chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

✔  Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

✔  Giấy tờ của người khởi kiện: Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với pháp nhân.

✔  Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm: Các chứng cứ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, hoặc lợi ích liên quan đến quyền quản lý, sử dụng đất bị xâm phạm.

✔  Biên bản hòa giải có chứng nhận của UBND xã và có chữ ký của các bên tranh chấp khi tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất chưa được cấp sổ đỏ.

✔  Lưu ý: + Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

+ Tài liệu là văn bản phải là bản gốc hoặc bản sao công chứng.

Điều kiện khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Tòa án chỉ thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thứ nhất, người khởi kiện tranh chấp đất đai là người có quyền khởi kiện.
  • Thứ hai, tranh chấp dự kiến yêu cầu Tòa án giải quyết chưa được giải quyết trước đó.
  • Thứ ba, đang còn thời hạn khởi kiện tranh chấp theo quy định.
  • Thứ tư, đã thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã khi đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đây cũng là bốn điều cần làm rõ trong hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai gửi tới Tòa án. Trường hợp chưa đủ căn cứ xác định vụ tranh chấp có được thụ lý hay không thì Tòa án sẽ ra thông báo yêu cầu nguyên đơn bổ sung, làm rõ các căn cứ trong hồ sơ khởi kiện.

Quy trình khởi kiện tranh chấp đất viết tay không có sổ đỏ

Căn cứ vào điều kiện khởi kiện tranh chấp đất đai Luật sư đã nêu thì với tranh chấp đất chưa có sổ đỏ quy trình giải quyết tranh chấp đất đai sẽ như sau: Bước 1: Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã -> Bước 2: Khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã hoặc Khởi kiện tranh chấp đất đai tới Tòa án có thẩm quyền.

Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án

✔  Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai như hướng dẫn ở trên

✔  Bước 2. Nộp hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai tới Tòa án có thẩm quyền

- Nơi nộp: Tòa án nhân dân cấp huyện có đất đang tranh chấp.

- Hình thức nộp: Nộp bằng 1 trong 3 hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Tòa án;

+ Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

+ Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

✔  Bước 3. Tòa thụ lý và giải quyết

- Nếu hồ sơ chưa đủ thì Tòa án yêu cầu bổ sung.

- Nếu hồ sơ đủ:

+ Tòa thông báo nộp tạm ứng án phí.

+ Người khởi kiện nộp tạm ứng án phí tại cơ quan thuế theo giấy báo tạm ứng án phí và mang biên lai nộp lại cho Tòa.

+ Sau đó tòa sẽ thụ lý.

✔  Bước 4: Thủ tục chuẩn bị xét xử và xét xử

- Chuẩn bị xét xử: Thời hạn 04 tháng, vụ việc phức tạp được gia hạn không quá 02 tháng (Tổng 06 tháng - Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự).

- Trong giai đoạn này Tòa sẽ tổ chức hòa giải tại Tòa, nếu các bên không hòa giải thành thì sẽ Tòa sẽ đưa vụ án tranh chấp ra xét xử sơ thẩm (nếu không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc đình chỉ).

- Sau khi có bản án sơ thẩm các bên tranh chấp có quyền kháng cáo nếu không đồng ý với bản án và phải có căn cứ.

Dịch vụ đại diện đàm phán, khởi kiện tranh chấp đất đai uy tín

Giải quyết tranh chấp đất đai là dịch vụ luật sư mũi nhọn của Luật Trí Nam. Chúng tôi luôn có phương án giải quyết yêu cầu của thân chủ nhanh và hiệu quả nhất. Luật sư chỉ nhận đại diện khi nắm được căn cứ giúp khách hàng thắng kiện vì vậy Quý vị đừng ngần ngại hãy liên hệ Luật sư Trí Nam ngay hôm nay theo số 0904.588.557.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư tại Hà Nội