Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự trong hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các thỏa thuận khác có liên quan đến mục đích kinh doanh.

Các loại hợp đồng kinh tế bao gồm:

 1. Hợp đồng mua bán hàng hóa;
 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 3. Hợp đồng xây dựng;
 4. Hợp đồng gia công hàng hóa;
 5. Hợp đồng giao nhận thầu;
 6. Hợp đồng vận chuyển;
 7. Hợp đồng dịch vụ;
 8. Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 9. Hợp đồng đại lý;
 10. Hợp đồng môi giới;
 11. Hợp đồng thuê tài sản;
 12. Và các hợp đồng khác liên quan đến mục đích kinh doanh.

Theo danh sách các loại hợp đồng kinh tế thông dụng bạn có thể thấy mỗi loại hợp đồng được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật khác nhau. Pháp luật hiện hành có ban hành mẫu hợp đồng sử dụng trong hoạt động công chứng của các văn phòng công chứng, nên khi cần Mẫu hợp đồng kinh tế quý vị có thể căn cứ vào các mẫu này để xây dựng lên bản hợp đồng mình mong muốn.

Nội dung hợp đồng kinh tế bao gồm:

 1. Tên hợp đồng (Theo phân loại ở trên)
 2. Chủ thể giao kết hợp đồng.
 3. Nội dung thỏa thuận hợp đồng
 4. Ví dụ: Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có đủ nội dung theo Điều 28 Luật đầu tư 2020.
 5. Hợp đồng xây dựng phải có đủ nội dung theo Điều 141 Luật xây dựng 2020.
 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng.
 7. Thỏa thuận phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại.
 8. Thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp.
 9. Hiệu lực của hợp đồng.
 10. Người đại diện ký kết hợp đồng.

Hợp đồng kinh tế có hiệu lực khi đảm bảo các điều kiện sau

 • Thứ nhất, các chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế phải hợp pháp. Hợp pháp ở đây chính là việc các bên giao kết phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ thẩm quyền đại diện ký kết hợp đồng.
 • Thứ hai, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện tức là xuất phát từ ý chí thực, từ sự tự do ý chí của các bên trong các thỏa thuận hợp đồng đó. Sự ép buộc, giả dối sẽ làm vô hiệu hợp đồng khi ký kết.
 • Thứ ba, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Đối tượng của hợp đồng không thuộc hàng hóa cấm giao dịch, công việc cấm thực hiện. Bên cạnh đó, nội dung của hợp đồng cần phải cụ thể, bởi vì việc xác lập nghĩa vụ trong hợp đồng phải cụ thể và có tính khả thi. Những nghĩa vụ trong hợp đồng mà không thể thực hiện được thì hợp đồng cũng không được coi là có hiệu lực pháp lý làm phát sinh quyền và nghĩa vụ.

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Chủ thể hợp đồng được tự do thỏa thuận lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và phương thức giải quyết tranh chấp. Cụ thể:

 1. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án.
 2. Giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài.
 • Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng các bên có thể thông qua phương thức: 

 1. Tự thương lượng, hòa giải
 2. Hòa giải tại Trung tâm hòa giải tại Tòa án, tại Trung tâm trọng tài.
 3. Khởi kiện tranh chấp tại Tòa án, hoặc Trung tâm trọng tài.

Công ty Luật Trí Nam sơ lược các quy định pháp luật quan trọng về hợp đồng kinh tế để Quý khách hàng tham khảo. Các quy định pháp luật chi tiết được chúng tôi hướng dẫn tại các bài viết trong chuyên mục, hoặc quý khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ luật sư Trí Nam theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tin Quảng Cáo

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng, tư vấn hợp đồng

Công ty Luật Trí Nam kinh nghiệm chuyên sâu soạn thảo hợp đồng kinh tế, soạn thảo văn bản pháp lý theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi nhận dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhanh gọn, soạn thảo văn bản pháp lý chặt chẽ với mức chi phí cạnh tranh phù hợp cho Quý khách hàng lựa chọn.

06/06/20232954

+ Mẫu phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng mới nhất

Muốn thay đổi thông tin hợp đồng, thay đổi thỏa thuận đã có trong hợp đồng chính phải thực hiện những thủ tục gì? Luật Trí Nam hướng dẫn lập phụ lục hợp đồng để thay đổi thông tin hợp đồng đã ký kết theo quy định hiện hành. 

30/05/20233960

+ Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ, yêu cầu trả tiền [Mới]

Hướng dẫn cách gửi công văn đề nghị thanh toán hoặc công văn yêu cầu thanh toán công nợ, giấy thanh toán công nợ, thông báo thanh toán công nợ cho bên đối tác đang chậm trả tiền, trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận. 

25/05/202359

+ Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, thuê nhà ở cá nhân đơn giản

Hợp đồng thuê nhà ở cá nhân là thỏa thuận xác lập việc cá nhân trả tiền cho chủ nhà để được quyền sử dụng nhà, phòng trọ trong một thời hạn nhất định. Theo Luật nhà ở 2014 thì hợp đồng thuê nhà ở phải lập thành văn bản

23/05/202313805

+ Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại uy tín

Hoạt động nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh theo đó bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền kinh doanh với thương hiệu, hệ thống kinh doanh của bên nhượng quyền nhưng phải tuân theo các điều kiện mà họ đưa ra để thu phí nhượng quyền. Luật Trí Nam tư vấn quy định về nhượng quyền thương mại để mọi người tham khảo.

27/04/2023853

+ Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương hiệu 2023 mới nhất

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu là thỏa thuận cho phép cá nhân, tổ chức khác dùng thương hiệu của một sản phẩm, dịch vụ của bên nhượng quyền để kinh doanh, bên nhận nhượng quyền phải trả phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền. Theo Luật thương mại 2005 thì hoạt động nhượng quyền thương hiệu thực hiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

27/04/20231749

+ Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh cá nhân 2023 [Mới]

Hợp đồng góp vốn kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên để xác lập, chấm dứt, thay đổi việc góp tài sản để tạo thành nguồn vốn đầu tư kinh doanh, tạo thành vốn điều lệ công ty. Luật Trí Nam tư vấn quy định về hợp đồng góp vốn kinh doanh cá nhân để quý khách hàng tham khảo.

13/04/202315270

+ Mẫu hợp đồng mua bán xe máy, ô tô cũ 2023

Hợp đồng mua bán xe máy, ô tô cũ của cá nhân phải công chứng, chứng thực (Thông tư 15/2014/TT-BCA). Luật Trí Nam chia sẻ mẫu hợp đồng mua bán xe máy, ô tô cũ theo quy định hiện nay để mọi người sử dụng.

30/03/20231702

+ Mẫu giấy đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng 2023 [Mới]

Giấy đề nghị thanh toán là biểu mẫu hành chính để đề nghị được thanh toán các khoản tiền đến hạn, hoặc khoản tiền đã chi nhưng chưa được thanh toán, chưa được tạm ứng. Luật Trí Nam chia sẻ mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền thông dụng và các mẫu giấy đề nghị thanh toán doanh nghiệp, tổ chức cần dùng để mọi người tham khảo.

25/03/20239223

+ [Mới] Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là gì?

Bộ luật dân sự quy định “Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự” (Điều 19). Luật Trí Nam hướng dẫn xác định trường hợp cá nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự để Quý khách hàng tham khảo.

13/02/2023407