Hủy bỏ hợp đồng có tác dụng gì?

Theo quy định hậu quả của hủy hợp đồng: Hợp đồng bị hủy bỏ sẽ không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng mà sẽ thực hiện nghĩa vụ về bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm và giải quyết tranh chấp nếu có. Do vậy, khi có hành vi vi phạm hợp đồng của đối tác thì bên bị vi phạm căn cứ vào thực trạng thực hiện hợp đồng để xác định xem:

 • Hủy bỏ hợp đồng có lợi hơn hay tiếp tục thực hiện hợp đồng có lợi hơn?
 • Hủy bỏ hợp đồng tốt hơn nay đơn phương chấm dứt hợp đồng tốt hơn?

Tuy hủy bỏ hợp đồng là một hình thức chấm dứt hợp đồng nhưng hậu quả pháp lý đối với hợp đồng bị hủy bỏ xác lập việc hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nên bên quyết định hủy bỏ hợp đồng cần thận trọng suy xét.

Trường hợp được hủy bỏ hợp đồng thương mại

Theo Điều 312 Luật thương mại 2005 để được áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng, cần đáp ứng được những điều kiện nhất định. Cụ thể như sau:

 • Thứ nhất, xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận trước trong Hợp đồng là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng.

Nếu xảy ra các trường hợp mà hai bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng thì bên bị vi phạm đương nhiên có quyền hủy bỏ hợp đồng.

 • Thứ hai, một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng đã giao kết.
 1. Vi phạm cơ bản chính là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.
 2. Mục đích của hợp đồng chính là những quyền lợi, lợi ích mà các bên mong muốn có được từ việc giao kết hợp đồng. Chẳng hạn như đối với bên bán thì mục đích của việc giao kết hợp đồng thường là bán được hàng hóa và nhận thanh toán. Đối với bên mua thì thường mục đích giao kết hợp đồng thường là để mua được hàng hóa đúng chất lượng, số lượng, quy cách mẫu mã như thỏa thuận.
 3. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp khi xảy ra hành vi vi phạm là được thỏa thuận là điều kiện để chấm dứt hợp đồng hoặc xảy ra hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản thì đều là điều kiện chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp được hủy bỏ hợp đồng dân sự

Điều 423 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định điều kiện hủy bỏ hợp đồng dân sự như sau:

“Điều 423. Hủy bỏ hợp đồng

Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

c) Trường hợp khác do luật quy định.

Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

Trường hợp không được hủy bỏ hợp đồng dù có hành vi vi phạm hợp đồng

Nếu thuộc trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng thì bên bị vi phạm không được hủy hợp đồng. Các trường hợp được miễn trách nhiệm trong hợp đồng gồm:

 • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của của bên kia.

Quy trình hủy bỏ hợp đồng bao gồm:

 • Bước 1: Tiến hành đàm phán vướng mắc trong thực hiện hợp đồng và làm rõ căn cứ hủy bỏ hợp đồng với đối tác.
 • Bước 2: Ra quyết định hủy bỏ hợp đồng đã giao kết.
 • Bước 3: Gửi thông báo hủy bỏ hợp đồng cho đối tác.
 • Bước 4: Xác định các nghĩa vụ của đối tác phải thực hiện và chế tài phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại được áp dụng để gửi cho đối tác và yêu cầu thực hiện.

Áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng phù hợp sẽ bảo vệ tối đa quyền, lợi ích của bên bị vi phạm. Tuy nhiên trươc khi áp dụng bên hủy bỏ hợp đồng cần cẩn trọng để phòng tránh việc hủy bỏ hợp đồng trái luật khiến cho từ bên đang bị đối tác vi phạm hợp đồng lại trở thành bên phải bồi thường thiệt hại.

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ luật sư tư vấn kiện toàn điều kiện hủy bỏ hợp đồng hợp pháp, đồng thời nhận đại diện bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đã nói. Dịch vụ pháp lý được triển khai uy tín với sự tận tâm của Luật sư chắc chắn sẽ hữu ích cho Quý khách hàng khi sử dụng. Thông tin liên hệ của chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.