Theo kinh nghiệm của Luật sư thì mục đích mua bán hàng hóa là: Chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa giữa các bên theo đúng chất lượng, giá cá, phương thức đã thỏa thuận. Do đó các thỏa thuận cần thiết để đảm bảo đạt được điều này sẽ bao gồm:

Thỏa thuận điều khoản đảm bảo chất lượng hàng hóa.

✔  Hầu hết các bên giao dịch đều có thỏa thuận khá  nhiều về điều kiện chất lượng hàng hóa, tuy nhiên các thỏa thuận này đều không phù hợp với pháp luật và ẩn chứa nhiều rủi ro tranh chấp. Nguyên nhân là do các bên không đối chiều với các quy định của pháp luật chuyên ngành đối với từng loại hàng hóa cụ thể. Ngoài ra tiêu chuẩn chất lượng nên lập thành phụ lục riêng, nêu rõ đặc điểm hàng hó về tên, số lượng, chất lượng, thành tiền,  số hiệu, cấu tạo, thành phần, định lượng, ngày sản xuất, nơi sản xuất,…

✔  Thỏa thuận về chất lượng hàng hóa cũng nên kết hợp với quyền khiếu nại và thời gian khiếu nại chất lượng hàng hóa của bên mua.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Thỏa thuận điều khoản hủy hợp đồng do vi phạm giao hàng

✔  Giao hàng thiếu số lượng: bên bán phải giao tiếp phần còn thiếu theo yêu cầu của bên mua, mặt khác bên bán có thể phải chịu rủi ro khi bên mua có thể hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

✔  Khi giao hàng dư số lượng: bên mua có thể từ chối nhận số hàng như vậy bên bán sẽ chịu chi phí vận chuyển khi đưa hàng về.

✔  Giao hàng không đồng bộ: bên bán phải thay thế số hàng không đồng bộ cho bên mua. Trường hợp bên bán đã nhận tiền hàng thì phải trả lãi đối với số tiền đã nhận trong thời gian giao hàng thay thế và phải chịu bồi thường thiệt hại nếu hai bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

✔  Giao hàng không đúng chủng loại: bên bán phải chịu rủi ro khi bên mua hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp hàng hóa  bao gồm nhiều chủng loại, bên  bán không giao đúng thỏa thuận mtj hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại hàng hóa đó.

Tham khảo: Tư vấn hủy bỏ hợp đồng

Thỏa thuận điều khoản tranh chấp về thanh toán do không rõ quy định

✔  Bên bán thường chỉ quy định đơn giản là đưa ra giá, phương thức thanh toán là chuyển khổng hay tiền mặt, số lần thanh toán. Để tránh tranh chấp không đáng có, bên bán nên quy định nội dung này trong hợp đồng mua bán như:

- Giá của từng loại hàng hóa, giá bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,…

- Phương thức thanh toán: số tài khoản ngân hàng giao dịch, phí chuyển khoản, lãi suất trả chậm,…

✔  Trường hợp không có thỏa thuận về giá và phương thức thanh toán, Bộ luật dân sự 2015 quy định:

- Biến động giá sẽ theo giá trị trường lại thời điểm thanh toán

- Phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng ( thới điểm giao hàng, thời điểm bên mua xuất trình đầy đủ bộ hóa đơn chứng từ…)

Tham khảo: Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Thỏa thuận điều khoản chi phí vận chuyển và chi phí liên quan

Các bên nêu rõ thời điểm chuyển giao chi phí giữa các bên trong quá trình giao hàng như: giao hàng cho công ty vận chuyển đầu tiên, hoặc khi hàng hóa được giao cho bên mua, … trong trường hợp không quy định, các bên phải chịu rỉu ro về việc xá định theo chi phí đã đưuọc công bố của cơ quan nhà nước hoặc tiêu chuẩn ngành nghề, hoặc tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng.

Thỏa thuận điều khoản chuộc lại hàng đã bán

Bên bán có thể thỏa thuận trong hợp đồng nếu có nhu cầu chuộc lại hàng hóa đã bán về thời hạn chuộc, giá chuộc lại, phương thức chuộc lại,…trong hợp đồng mà nội dung chưa rõ ràng, Bộ luật dân sự 2015 quy định:

✔  Thời hạn chuộc không quá một năm đối với động sản và 5 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm giao dịch tài sản.

✔  Trong thời hạn chuộc lại, bên bán đưuọc chuộc lại bất kỳ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua; bên mua không được bán cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với hàng hóa;

✔  Giá chuộc lại là giá thị thượng tại thời điểm chuộc lại.

Trên đây là một số chia sẻ nhanh của Luật sư Trí Nam để giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có được cái nhìn tổng quát về các nội dung cần thỏa thuận khi mua bán hàng hóa để tránh phát sinh tranh chấp hợp đồng. Với đội ngũ Luật sư giỏi, công ty Luật Trí Nam rất mong được đồng hành với Quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư uy tín