Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng bao gồm?

 • Hợp đồng có giá trị và đang được các bên thực hiện.
 • Lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng phù hợp với với giao kết trong hợp đồng đã ký kết, hoặc nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận thì phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:
 1. Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện chấm dứt mà các bên đã thoả thuận;
 2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp khác do luật quy định.
 • Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thực hiện đúng quy trình thông báo theo thỏa thuận tại hợp đồng và theo quy định pháp luật hiện hành.

Như vậy nếu trong hợp đồng kinh tế đã ký kết các bên có thỏa thuận về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng thì khi áp dụng các bên cần tuân theo thỏa thuận này. Ngoài ra theo các điều kiện trên thì “Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật” là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng mà căn cứ chấm dứt hợp đồng đưa không đáp ứng các điều kiện mà chúng tôi đã nêu.

Thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng bao gồm:

 • Bước 1: Tiến hành đàm phán vướng mắc trong thực hiện hợp đồng và làm rõ căn cứ chấm dứt hợp đồng với đối tác.
 • Bước 2: Ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Bước 3: Gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng cho đối tác.
 • Bước 4: Đối chiếu và xác nhận công việc hoàn thành, công nợ khi hợp đồng đã chấm dứt.

Thông thường nội dung thỏa thuận hợp đồng luôn ghi nhận về ưu tiên thương lượng, đàm phán khi có tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Đây cũng là lý do Luật Trí Nam luôn kiến nghị khách hàng thực hiện bước 1 trước khi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trường hợp vì sự cấp thiết cần chấm dứt ngay nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng nên phải đơn phương chấm dứt hợp đồng nhanh thì quý vị cân nhắc việc thực hiện ngay quy trình thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng cho đối tác.

Hậu quả của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng

 • Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.
 1. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.
 2. Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả.
 3. Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

Với các quy định hiện tại thì khi có hành vi vi phạm vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng công ty bạn nên đơn phương chấm dứt hợp đồng, hay hủy bỏ hợp đồng? Quý khách hàng có thể liên hệ Luật sư Trí Nam theo số 0934.345.745 để trợ giúp pháp lý giải quyết vấn đề pháp lý quan tâm. Chúng tôi chuyên dịch vụ luật sư kinh tế uy tín đảm bảo giải quyết mọi tranh chấp kinh tế nhanh gọn và tốt nhất cho thân chủ.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư

Việc cần làm khi dự định chấm dứt hợp đồng đã ký kết

Mặc dù căn cứ hành vi vi phạm của đối tác là xuất phát điểm của mong muốn chấm dứt hợp đồng từ doanh nghiệp bạn, tuy nhiên việc chấm dứt hợp đồng trái luật sẽ khiến Quý vị trở thành bên vi phạm hợp đồng. Do đó kinh nghiệm của Luật sư trước khi dự định chấm dứt hợp đồng nên rà soát hoặc thực hiện các công việc sau:

 1. Tích cực, thiện chí trong đàm phán và thương lượng để rà soát lại quy trình thực hiện hợp đồng đến thời điểm hiện tại.
 2. Thực hiện nghĩa vụ thông báo trước các quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng sắp đưa ra.
 3. Tổng hợp và tiếp tục thông báo các nghĩa vụ đối tác cần thực hiện với công ty bạn sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng.

Ba việc làm trên sẽ giúp hạn chế tối đa rủi ro khi công ty bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng. Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp hợp đồng Luật sư còn nhận thấy việc tích cực, thiện chí hòa giải cũng là điểm cộng giúp cho hội đồng xét xử bảo vệ yêu cầu của công ty bạn nhiều hơn khi khởi kiện. Giải quyết tranh chấp kinh tế văn minh và nhanh gọn cũng là tiêu chí Luật sư Trí Nam đặt ra khi thực hiện công việc thân chủ mời.

Tham khảo: Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Những sai phạm thường gặp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng

Trong quá trình đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê nhà xưởng Luật sư nhận thấy các tranh chấp phát sinh thường đến từ việc vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng trong các trường hợp sau

 1. Bên cho thuê không có quyền cho thuê lại nhà xưởng dẫn đến việc bên thuê không đăng ký kinh doanh, sử dụng nhà xưởng vào kinh doanh như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng trước thời hạn mà không có lý do hợp pháp.
 3. Bên thuê nhà vi phạm về điều khoản sử dụng và cải tạo nhà xưởng.
 4. Bên cho thuê nhà xưởng vi phạm về điều khoản bàn giao trang thiết bị, hệ thống đường đi, và các nghĩa vụ về đường điện, đường nước riêng cho bên thuê nhà xưởng.

Các tranh chấp trên sẽ phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của bên vi phạm.

Những sai phạm thường gặp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa

Trong quan hệ kinh doanh thương mại, các sai lầm thường gặp khi chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa gồm có:

 1. Một bên cho rằng bất kỳ một vi phạm nào liên quan đến quy trình mua bán hàng hóa đều là căn cứ đủ để chấm dứt hợp đồng.
 2. Các bên chấm dứt toàn bộ hợp đồng trong khi vi phạm hiện tại chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện một phần hợp đồng.
 3. Bên mua chấm dứt hợp đồng vì chất lượng hàng hóa không đạt nhưng lại chưa thực hiện nghĩa vụ khiếu nại chất lượng hàng hóa.
 4. Bên bán chấm dứt hợp đồng do bị chậm thanh toán tiền nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo đòi nợ.

Mỗi loại hợp đồng kinh tế đều có bản chất riêng, đặc thù riêng nên hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng cũng khác nhau với mức độ ảnh hưởng đến thực hiện hợp đồng khác nhau. Luật sư Trí Nam sẽ giúp Quý vị đảm bảo được sự chắc chắn trong căn cứ pháp lý trước quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng. Thông tin liên hệ xin gửi về:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Chúc các bạn thành công!