Tham gia BHXH để được trợ cấp khi thất nghiệp!

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2023 bao gồm:

 • Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Bản gốc, ký ghi rõ họ tên).
 • Bản sao công chứng tài liệu về chấm dứt hợp đồng lao động hiện tại.
 • Sổ bảo hiểm xã hội của người đề nghị.
 • Bản sao công chứng CCCD của người đề nghị.

Danh sách tài liệu cần có khi làm bảo hiểm thất nghiệp được quy định chi tiết tại nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm.

Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất

Khi bạn mất sổ bảo hiểm xã hội, đương nhiên bạn sẽ không thể thực hiện các thủ tục để hưởng các loại trợ cấp. Do đó khi mất sổ BHXH bạn cần xin cấp lại để đảm bảo quyền lợi của mình.

Quy trình xin cấp lại sổ BHXH bao gồm:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH và tờ khai mẫu TK1-TS
 • Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm thông qua công ty đang làm việc hoặc tự thực hiện nếu tham gia BHXH tự nguyện hoặc đang thất nghiệp.
 • Bước 3: Nhận sổ bảo hiểm xã hội mới.

Cách điền mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm

Tên tôi là: NGUYỄN VĂN A     sinh ngày 01/01/1978             Nam X, Nữ 

Số chứng minh nhân dân:

Ngày cấp: … nơi cấp:

Số sổ BHXH:

Số điện thoại: … Địa chỉ email (nếu có)

Dân tộc: …     Tôn giáo: …

Số tài khoản … tại ngân hàng:

Trình độ đào tạo:

Ngành nghề đào tạo:

Nơi thường trú (1):

Chỗ ở hiện nay (2):

Ngày ..., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)

tại địa chỉ:

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ..... tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):

Kèm theo Đề nghị này là ....  và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm …

Người đề nghị

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp khá đơn giản và dễ điền. Để thủ tục được nhanh gọn bạn cần điền đúng thông tin nộp kèm theo đơn. Đồng thời bạn đề rõ loại tài liệu kèm theo đơn đề nghị là: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Các bước thủ tục xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 • Bước 1: Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

 • Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp
 1. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (người lao động) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 2. Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động.
 3. Trường hợp người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì trung tâm giới thiệu việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp
 1. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động kèm theo thẻ BHYT.
 2. Hàng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Ví dụ: Ngày 1/10/2022 người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Ngày 20/10/2022 trung tâm dịch vụ việc làm ra Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày bắt đầu tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 16/10/2022

Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng đầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội: Từ 20 – 25/10/2022

Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/11 – 27/11/2022

Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3: Từ 16/12 – 27/12/2022

 • Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của người lao động

Hàng tháng người lao động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Xem thêm:

+ Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

+ Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Thủ tục làm giấy phép lao động