Các hình thức tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay

Theo quy định về hiểm xã hội thì hiện nay có 2 loại bảo hiểm xã hội là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ sau:
 1. Ốm đau;
 2. Thai sản;
 3. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 4. Hưu trí;
 5. Tử tuất.

(Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội)

 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Tải: Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

 

Quy trình nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT bao gồm:

 • Bước 1. Nộp hồ sơ tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
 1. Trường hợp nộp hồ sơ giấy: Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định tại mục thành phần hồ sơ, mục số lượng hồ sơ nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 2. Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục về cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
 • Bước 2. Nhận kết quả giải quyết:
 1. Cá nhân nhận sổ BHXH, thẻ BHYT tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
 2. Đơn vị sử dụng lao động nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và trả kịp thời cho người lao động

Công ty luật uy tín tại Hà Nội

Nộp hồ sơ tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT cần giấy tờ gì?

 • Hồ sơ tham gia BHXH, BHYT bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Sổ BHXH (đối với trường hợp người lao động bảo lưu quá trình đóng BHXH trước ngày 01/01/2008);

- Hồ sơ kèm theo như sau:

 • Hồ sơ điều chỉnh BHXH, BHYT bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Sổ BHXH (đối với trường hợp người lao động bảo lưu quá trình đóng BHXH trước ngày 01/01/2008);

- Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch:

+ Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

+ Trường hợp là Đảng viên: thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp người tham gia thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc.

Hướng dẫn điền tờ khai TK1-TS chính xác

Hướng dẫn điền các nội dung của tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH mẫu TK1-TS. Thông tin trong tờ khai chỉ có tính tham khảo, không phải thông tin thực tế của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Kính gửi: BHXH quận Cầu Giấy.

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A (ghi đầy đủ họ và tên của người tham gia BHXH, BHYT).

[02]. Số định danh: 0111168935 (Đối với người cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện thì ghi số sổ BHXH. Trường hợp chưa có số sổ BHXH mà có thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT. Nếu chưa có thì để trống.)

[03]. Ngày tháng năm sinh: 08/05/1980.[04]. Giới tính: Nam. [05]. Quốc tịch: Việt Nam. (Ngày tháng năm: Ghi ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nam hoặc nữ). Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước).

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): [06.1]. Xã (phường, thị trấn): Dương Nội

[06.2].Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Hà Đông

[06.3]. Tỉnh (thành phố): Hà Nội (Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh lần đầu. Trường hợp chưa được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai).

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): 034080000173 (Ghi số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu).

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: xóm Lò

[08.2]. Xã (phường, thị trấn): Xã Mường Toong [08.3]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Huyện Mường Nhé [08.4]. Tỉnh (thành phố): Điện Biên. (Ghi đầy đủ địa chỉ theo sổ hộ khẩu (trường hợp có sổ tạm trú thì ghi theo sổ tạm trú).

[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: số 23/7. [09.2].Xã (phường,thị trấn): Phường Quảng An [09.3].Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Quận Tây Hồ [09.4].Tỉnh (thành phố): Hà Nội.

 [10]. Mức tiền đóng: 8.500.000  [11].Phương thức đóng: Hàng tháng. (Mức tiền đóng áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện: ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn). (Phương thức đóng áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng).

[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: 01-015 Bệnh viện Quân Y 354. (Ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hàng năm gửi cho đơn vị UBND xã, đại lý thu).

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi KCB ban đầu......

Lưu ý: Khi thay đổi thông tin thì chỉ cần ghi chỉ tiêu [01], [02], [12], [13] và nội dung thay đổi.

[14]. Tài liệu kèm theo: ...

- Đối với người thay đổi thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

- Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên.

Trường hợp kê khai thay đổi về thân nhân (họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam về tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT theo quy định mới. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Mức đóng BHXH 2023

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói