Giấy phép con

Tin Quảng Cáo

+ Nội dung hợp đồng lao động với người nước ngoài cần có?

Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động, do vậy khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài doanh nghiệp cũng phải chấp hành đúng các quy định chi tiết được Luật Trí Nam chia sẻ dưới đây.

20/06/20247

+ Thủ tục xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Luật Trí Nam hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động theo quy định mới nhất theo nghị định 70/2023/NĐ-CP. Theo đó điều kiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam được quy định chi tiết như sau:

19/06/20248663

+ Luật căn cước mới nhất số 26/2023/QH15

Tra cứu nội dung chi tiết của Luật căn cước mới nhất số 26/2023/QH15 thay thế Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 68/2020/QH14 hết hiệu lực.

18/06/202416

+ Hướng dẫn xác nhận thông tin cư trú năm 2024

Luật Trí Nam cập nhật mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07 mới nhất và quy trình xác nhận thông tin về cư trú theo thông tư 66 áp dụng từ 01/01/2024 để mọi người tham khảo và áp dụng trong thực tiễn.

17/06/202429

+ Trường hợp xin cấp giấy phép lao động tại Cục việc làm?

Tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc công ty phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động tại Cục việc làm – Bộ LĐTBXH theo quy định tại khoản 1, Điều 30 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 2 Nghị định 70/2023/NĐ-CP. Dưới đây là quy định chi tiết.

16/06/202418

+ Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài [Mới]

Thủ tục gia hạn visa (thị thực) cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh tại các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, theo đó người nước ngoài căn cứ và hồ sơ xin cấp visa và thực tế quá trình cư trú đề xuất cơ quan xuất nhập cảnh gia hạn thời hạn visa Việt Nam để tiếp tục cư trú.

14/06/202411771

+ Mẫu NA5 tờ khai đề nghị cấp, gia hạn visa mới nhất

Tải mẫu NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam và cách thực hiện thủ tục gia hạn thị thực (visa) cho người nước ngoài nhanh, đơn giản.

14/06/20245526

+ Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động [Mới]

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước khi làm việc tại Việt Nam thực hiện ngay thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hướng dẫn chi tiết dưới đây của chúng tôi.

14/06/20244230

+ Trường hợp miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Quy định về người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam hay “Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động” gồm có 20 trường hợp. Thuộc trường hợp miễn giấy phép lao động, người nước ngoài cần thực hiện những thủ tục gì? Hãy cùng tham khảo.

14/06/202414743

+ Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Giấy phép lao động khi hết hạn được đề nghị gia hạn thời hạn một lần, Luật Trí Nam hướng dẫn gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo quy định mới nhất hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành thủ tục nói trên.

14/06/20247912