Thủ tục chốt thuế chuyển quận gồm các việc sau:

 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, địa chỉ nhận thông báo thuế.
 2. Thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 3. Tổng hợp tình hình kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp
 4. Thực hiện thủ tục quyết toán thuế (Hay kiểm tra thuế) khi thuộc nhóm doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế áp dụng theo thông tư 31/2021/TT-BTC. Cụ thể dựa vào danh sách người nộp thuế phân loại theo các mức rủi ro về đăng ký thuế tại Điều 13 Thông tư 31/2021/TT-BTC để cơ quan thuế áp dụng các biện pháp phù hợp trong giải quyết, xử lý hoặc phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
 • Rủi ro cao: Cơ quan thuế nơi chuyển đi và cơ quan thuế nơi chuyển đến phối hợp thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế, thanh tra hoặc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Rủi ro trung bình: Cơ quan thuế nơi chuyển đến thực hiện đưa vào giám sát, đề nghị người nộp thuế giải trình bổ sung thông tin tài liệu khi có yêu cầu của cơ quan thuế;
 • Rủi ro thấp: Chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát; thực hiện đánh giá tuân thủ pháp luật người nộp thuế, phân loại rủi ro cho kỳ đánh giá tiếp theo.

Như vậy, doanh nghiệp thuộc quy định tại thông tư 31/2021/TT-BTC có thể bị quyết toán thuế khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, vì vậy theo Luật Trí Nam trước khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cần rà soát lại sổ sách kế toán và tình thình thực hiện các nghĩa vụ về thuế trước khi quyết định chuyển trụ sở công ty.

Các bước thủ tục chốt thuế bao gồm:

 • Bước 1: Nộp tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế 08-MST
 • Bước 2: Liên hệ cơ quan thể để xác định các nghĩa vụ còn nợ
 • Bước 3: Trường hợp doanh nghiệp bị quyết toán thuế thì phải hoàn thành thủ tục quyết toán.
 • Bước 4: Nộp các tờ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Bước 5: Được cấp thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Các nghĩa vụ cần chốt về thuế khi chuyển trụ sở khác quận

Theo khoản 2 Điều 36 Luật quản lý thuế 2019, khi thay đổi trụ sở khác Quận, Huyện đồng thời với việc thay đổi cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo thay đổi cơ quan thuế quản lý (hay còn gọi là chốt thuế chuyển Quận) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi

✔  Hồ sơ thực hiện chốt thuế chuyển quận

 1. Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST thông tư 105
 2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi
 3. Giấy giới thiệu của người đi làm thủ tục chốt thuế

Theo đó, Doanh nghiệp chỉ cần kê khai và nộp mẫu 08-MST về địa chỉ cũ và địa chỉ mới dự kiến chuyển đến là được Chi cục thuế quận huyện cũ giải quyết thủ tục hành chính.

✔  Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Công ty phải nộp tiền thuế TNDN phát sinh trong kỳ, do đó cần phải kiểm tra xem thời điểm chuyển trụ sở thuế TNDN tạm tính của công ty là bao nhiêu.

Sau khi hoàn thành các thủ tục này, chi cục thuế sẽ ra văn bản xác nhận doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và doanh nghiệp có thể thực hiện việc chuyển trụ sở đến quận, huyện mới.

✔  Kiểm tra thuế, quyết toán thuế khi chốt thuế

Khi nhận được hồ sơ gồm mẫu 08-MST của đơn vị thì trong thời hạn chậm nhất không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế). Khi đó doanh nghiệp sẽ hoàn thành thủ tục kiểm tra thuế, quyết toán thuế theo thông báo của cơ quan thuế trước khi được giải quyết cho thay đổi địa chỉ sang quận, huyện khác.

Có được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử khi chuyển sang quận mới

Để tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử khi chuyển sang quận mới thì doanh nghiệp phải tiến hành nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế chuyển đi trước khi lập thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính gửi cơ quan thuế

Hiện tại thủ tục chốt thuế chuyển quận không yêu cầu hồ sơ có thông báo thay đổi trụ sở công ty như trước đây. Doanh nghiệp chỉ cần kê khai và nộp mẫu tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC .

Thời gian thực hiện thủ tục chốt thuế là bao nhiêu ngày?

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế (Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế gửi cho người nộp thuế).

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam hướng dẫn thủ tục chốt thuế để thay đổi địa chỉ công ty khác quận, khác tỉnh. Quý khách hàng cần thuê dịch vụ pháp lý ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

+ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư