Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định tại Điều 151 Bộ luật lao động 2019

“Điều 151. Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

c) Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này.”

Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 152 Bộ luật lao động 2019

“Điều 152. Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nhà thầu trước khi tuyển và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải kê khai cụ thể các vị trí công việc, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc, thời gian làm việc cần sử dụng lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Trong thực tiễn cơ quan quản lý lao động sẽ thẩm định điều kiện cấp giấy phép lao động để giải quyết thủ tục hành chính, thông thường có một số vướng mắc như sau:

  • Người nước ngoài không đủ sức khỏe để làm việc, ví dụ: Cơ sở khám chữa bệnh ghi nhận việc người nước ngoài có các bệnh phổ biến như viêm gan B, có vệt mờ trên phổi,… hoặc các dấu hiệu dẫn đến việc không đủ cơ sở kết luật người nước ngoài đủ sức khỏe làm việc.
  • Người nước ngoài không có đủ giấy tờ, tài liệu luật định để chứng minh có đủ kinh nghiệm, học vấn để làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật.

Trường hợp cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Hai bộ thủ tục về giấy phép lao động được thực hiện để người nước ngoài đủ điều kiện làm việc bao gồm

1. Thủ tục xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

"Điều 154. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

7. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

9. Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ."

2. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Ngoài các trường hợp quy định tại Điều 154 Bộ luật lao động 2019, người nước ngoài phải xin cấp giấy phép lao động trước khi làm việc tại Việt Nam. Theo quy định tại Điều 2, Nghị định 152/2020/NĐ-CP và  Nghị định số 70/2023/NĐ-CP thì lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam được làm việc với các công việc và vị trí như sau: Thực hiện hợp đồng lao động; Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; Chào bán dịch vụ; Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;Tình nguyện viên; Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại; Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật; Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

Quy trình cấp giấy phép lao động gồm 04 bước

  • Bước 1: Đăng tin tuyển dụng tại trang thông tin việc làm của địa phương nơi dự kiến tuyển người nước ngoài làm việc.
  • Bước 2: Công ty, tổ chức xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài sau khi kết quả đăng tuyển không tìm được ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.
  • Bước 3: Nhận chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động theo danh sách vị trí lao động được Sở lao động chấp thuận trước đó.
  • Bước 4: Sau 05 – 10 ngày nộp lệ phí và nhận giấy phép lao động.

Bốn bước quy trình cấp giấy phép lao động phải thực hiện theo tuần tự, thông thường thời gian sẽ mất khoảng 40 ngày cho toàn bộ thủ tục. Trong đó:

  • Công ty khi kết thúc quá trình đăng tuyển phải báo cáo cho Sở lao động để cơ quan này xét duyệt điều kiện cấp giấy phép lao động theo Luật định mà chúng tôi chia sẻ ở trên.
  • Công ty khi đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài phải kê khai thông tin trung thực và nội dung phù hợp với thông tin đăng tuyển đã nói.
  • Nghị định 70/2023/NĐ-CP và nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thành phần hồ sơ cho mỗi bước thủ tục.

Hồ sơ xin cấp giấy phép theo quy định mới bao gồm:

A. Hồ sơ công ty, tổ chức cần chuẩn bị xin giấy phép làm việc cho người nước ngoài gồm

1. Đơn đề nghị  xin cấp giấy phép lao động Mẫu số 11/PLI

2. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài đã được cấp.

3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy phép con chứng minh công ty đủ điều kiện kinh doanh các ngành nghề có điều kiện.

B. Hồ sơ người lao động nước ngoài cần chuẩn bị gồm có:

1. Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế (Trong thời hạn 12 tháng)

2. Lý lịch tư pháp của người nước ngoài tại Việt Nam hoặc Bản xác nhận không phạm tội của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

3. Bản sao tất cả các trang hộ chiếu và visa của người nước ngoài.

4. 02 ảnh chân dung, kích thước 4x6, phông nền trắng, không đeo kính.

5. Trường hợp người nước ngoài vào làm việc theo hình thức chuyển nội bộ di chuyển nội bộ thì cần có:

- Quyết định bổ nhiệm + Kinh nghiệm làm việc tại công ty mẹ trên 12 tháng liên tục đến hiện tại

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận thông tin công ty mẹ.

6. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài .....). Cụ thể:

- Trường hợp người lao động là chuyên gia cần cung cấp các hồ sơ sau: 

+  Bằng đại học trở lên hoặc tương đương

+ Xác nhận kinh nghiệm làm việc trên  3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam

- Trường hợp người lao động là Nhà quản lý và giám đốc điều hành cần cung cấp hồ sơ: Văn bản xác nhận, chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành đối với một số trường hợp

Ghi chú: Người quản lý  là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức (Trong một số trường hợp trưởng các bộ phận, phòng ban của doanh nghiệp tổ chức).  Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Trường hợp người lao động là Lao động kỹ thuật: Văn bản xác nhận Người lao động được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo Hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

- Trường hợp người lao động nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải các văn bản: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

- Trường hợp người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

- Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam phải các văn bản: Văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật

- Ngoài ra, đối với các ngành, nghề có yêu cầu đặc biệt như cầu thủ bóng đá, phi công, bảo dưỡng máy bay thì hồ sơ sẽ có những khác biệt xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam phải được Hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Luật Trí Nam, quý khách hàng cần tư vấn thủ tục liên hệ ngay với chúng tôi để được trợ giúp. Công ty chúng tôi chuyên dịch vụ làm giấy phép lao động trọn gói, giá rẻ đảm bảo giải quyết nhanh gọn yêu cầu của khách hàng trong việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 114 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.