Giám đốc công ty vốn đầu tư nước ngoài có được miễn giấy phép lao động

Trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là ưu đãi của Việt Nam tạo thuận lợi cho người nước ngoài làm việc trong công ty vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó người nước ngoài được xác định theo hai tiêu chí:

✔  Một là, cách thức tuyển dụng của công ty (Ví dụ: Người nước ngoài là người được công ty mẹ điều động nội bộ sang Việt Nam làm việc).

✔  Hai là, vai trò trong công ty (Ví dụ: Người nước ngoài là thành viên, cổ đông công ty)

Vì vậy, khi công ty vốn đầu tư nước ngoài có Giám đốc/ Tổng giám đốc là người nước ngoài thì người này không mặc định được Miễn giấy phép lao động trong thời giam làm việc tại Việt Nam.

Tham khảo: Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các trường hợp người nước ngoài làm việc tại công ty không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Với vai trò công ty Luật chuyên thực hiện các dịch vụ pháp lý cho người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Trí Nam tư vấn các trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong thực tế

✔  Đối với trường hợp xin miễn giấy phép lao động cho Giám đốc là người nước ngoài thì:

+ Công ty vốn nước ngoài có nhà đầu tư là cá nhân kiêm giám đốc công ty, Theo điều Bộ luật lao động 2019, trường hợp đầu tiên nếu giám đốc công ty trong trường hợp này là thành viên góp vốn công ty thì được miễn giấy phép lao động.

+ Công ty vốn nước ngoài có nhà đầu tư là pháp nhân hoặc công ty vốn nước ngoài có một nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Các công ty này khi bổ nhiệm một người nước ngoài làm giám đốc công ty Căn cứ theo điều 7 nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người nước ngoài được miễn giấy phép lao động khi thuộc diện “Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;” nếu họ là nhân sự di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp do công ty mẹ ở nước ngoài cử sang làm vị trí quản lý tại công ty ở Việt Nam thì họ cũng thuộc diện không cấp giấy phép lao động.

✔  Đối với trường hợp xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý, chuyên gia, lao động khác thì:

Công ty vốn nước ngoài có nhà đầu tư là pháp nhân hoặc công ty vốn nước ngoài có một nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ khi:

+ Có nhà quản lý là người nước ngoài được công ty mẹ điều chuyển sang cần xây dựng điều lệ, quy chế phòng ban phù hợp để đủ điều kiện xác định người nước ngoài nêu trên không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

+ Có chuyên gia, lao động khác là người nước ngoài được công ty mẹ điều chuyển sang cần có các tài liệu xác nhận về năng lực, trình độ và thời gian tuyển dụng trước khi được điều động nội bộ tại công ty mẹ. Đây là tài liệu giúp xác định người nước ngoài nêu trên không thuộc diện cấp giấy phép lao động

✔  Quy định về các trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định chung

“Điều 7. Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1. Người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động.

2. Các trường hợp người lao động nước ngoài khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

b) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

c) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

d) Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;

đ) Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

e) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

g) Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;

h) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;

i) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;

k) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

l) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.”

Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài của Luật Trí Nam

Luật sư Trí Nam căn cứ vào hồ sơ nội bộ hiện có đảm bảo chắc chắn 100% hoàn thành việc xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động với các ưu điểm sau:

1. Giấy xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động có thời hạn 02 năm giúp người nước ngoài đủ điều kiện xin cấp thẻ tạm trú 02 năm.

2. Tư vấn đầy đủ, chi tiết về hình thức trả lương và cách kê khai thuế TNCN của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện cập nhật giấy phép để đủ điều kiện thực hiện thủ tục xin miễn giấy phép lao động như: Ghi nhận mã CPC trên giấy chứng nhận đầu tư, cập nhật thông tin hộ chiếu và thông tin cá nhân mới của người nước ngoài, hoàn thiện điều lệ công ty phù hợp với việc xác định người nước ngoài là quản lý công ty khi thực hiện thủ tục, ...

4. Mức giá trọn gói thủ tục miễn giấy phép lao động chỉ 200 USD – 250 USD/ 01 người, có giảm giá cho doanh nghiệp thực hiện nhiều công việc một lúc, hoặc khách hàng cũ.

Quý khách hàng cần tham khảo thêm dịch vụ xin miễn giấy phép lao động liên hệ 0934.345.745 0934.345.755 để Luật Trí Nam hỗ trợ tốt nhất.

Quy định về xử phạt hành chính trong việc không xin xác nhận miễn giấy phép lao động

Hiện tại các ngân hàng cũng dừng các lệnh chuyển tiền lương khi người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mà doanh nghiệp không xuất trình được giấy xác nhận miễn giấy phép lao động. Đây cũng là một trong các lý do cần thiết phải xin loại giấy tờ này. Song song đó chính phủ cũng chính thức ghi nhận mức xử phạt hành chính từ 04/2020 theo nghị định 28/2020/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 31. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi vi phạm một trong các hành vi sau:

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung, thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động;

b) Không gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;

b) Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực.

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật tại Hà Nội

Quy trình thủ tục xin xác nhận trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

✔  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

✔  Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này.

✔  Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

+ Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

+ Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

+ Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

✔  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Sư Trí Nam về thủ tục xin miễn giấy phép lao động. Thông tin liên hệ dịch vụ Quý khách hàng liên hệ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong công việc!

Tham khảo: Hồ sơ cấp giấy phép lao động