Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người làm hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cần chuẩn bị tài liệu đảm bảo trình bày việc đáp ứng đủ các điều kiện cấp thẻ tạm trú theo quy định, điều kiện cấp thẻ tạm trú gồm có:

 • Người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam
 • Có hộ chiếu còn thời hạn trên 01 năm.
 • Đã khai báo tạm trú tại chỗ ở hiện tại.
 • Được công ty, tổ chức bảo lãnh cư trú dài hạn tại Việt Nam
 • Đã góp đủ vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Có giấy phép lao động còn thời hạn trên 01 năm với người lao động nước ngoài.
 • Có giấy tờ chứng minh quan hệ khi xin thẻ tạm trú theo người thân.
 • Căn cứ vào trường hợp xin cấp thẻ tạm trú mà bạn cần đáp ứng một hoặc một số các điều kiện mà Luật Trí Nam đã chia sẻ.

Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cần giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị cấp thẻ tạm trú mẫu NA6 (Công ty bảo lãnh)
 2. Đơn xin bảo lãnh cấp thể tạm trú cho người nước ngoài NA7 (cá nhân bảo lãnh)
 3. Thông tin người nước ngoài mẫu NA8
 4. Hộ chiếu gốc có visa còn thời hạn hoặc thẻ tạm trú cũ.
 5. Bản sao danh sách đăng ký tạm trú tại chỗ ở hiện tại.
 6. Bản sao công chứng giấy phép lao động, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác chứng minh mục đích cư trú lâu dài.
 7. Giấy giới thiệu cho người thực hiện thủ tục.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được coi là đầy đủ khi đảm bảo các điều kiện gồm:

 • Sử dụng đúng các biểu mẫu mà Luật Trí Nam hướng dẫn.
 • Tài liệu chứng minh mục đích cư trú lâu dài như giấy phép lao động,… còn thời hạn trên 01 năm.
 • Công ty, tổ chức bảo lãnh có trụ sở phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan xuất nhập cảnh mà bạn nộp hồ sơ.

Quý khách hàng có vướng mắc trong việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Luật Trí Nam chia sẻ 04 biểu mẫu thường sử dụng trong hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài bao gồm:

 1. Mẫu (Form) NA6 - Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 2. Mẫu (Form) NA7 - ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ
 3. Mẫu (Form)NA8 - TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ
 4. Mẫu (Form) NA16 - Giới thiệu con dấu, chữ ký

Tải: Mẫu NA6, NA7, NA8, NA16 mới nhất

 

Danh sách tài liệu hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 • Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú theo giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động tại Việt Nam
 1. Bản sao công chứng Giấy phép hoạt động cảu doanh nghiệp, tổ chức;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 3. Bản sao công chứng Giấy phép lao động hoặc Giấy miễn giấy phép lao động của người lao động nước ngoài còn thời hạn ít nhất 12 tháng.
 4. Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC (Mẫu NA16)
 5. Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6)
 6. Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)
 7. Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.
 8. Hộ chiếu bản gốc (còn hiệu lực tối thiểu 1 năm, hoặc 2 năm nếu muốn thị thẻ tạm trú loại 2 năm.  Hộ chiếu có thị thực đúng mục đích làm việc, có ký hiệu LĐ hoặc DN do chính công ty bảo lãnh để xin);
 9. Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam xác nhận (nếu có).
 10.  02 ảnh 2cmx3cm
 • Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú theo cho người nước ngoài là vợ/chồng của người Việt Nam bao gồm:
 1. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Ghi chú kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài.
 2. Đơn xin bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA7)
 3. Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)
 4. Hộ chiếu và visa gốc (hộ chiếu còn hạn ít nhất 13 tháng và visa nhập cảnh Việt Nam đúng mục đích)
 5. 02 ảnh 2cmx3cm
 6. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu Việt Nam của vợ hoặc chồng là người Việt Nam
 7. Bản sao công chứng CCCD của vợ hoặc chồng là người Việt Nam
 • Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có bố/mẹ là người Việt Nam:
 1. Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác chứng minh có bố hoặc mẹ hiện tại đang công dân Việt Nam
 2. Đơn xin bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA7)
 3. Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)
 4. Hộ chiếu và visa gốc (hộ chiếu còn hạn ít nhất 13 tháng và visa nhập cảnh Việt Nam đúng mục đích)
 5. 02 ảnh 2cmx3cm
 6. Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu Việt Nam của bố hoặc mẹ người Việt Nam
 7. Bản sao công chứng CCCD của bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam
 • Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam
 1. Bản sao công chứng Giấy phép hoạt động cảu doanh nghiệp, tổ chức nơi người nước ngoài bảo lãnh cho thân nhân của mình đang làm việc
 2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp, tổ chức nơi người nước ngoài bảo lãnh cho thân nhân của mình đang làm việc;
 3. Hộ chiếu và thẻ tạm trú của người bảo lãnh (Trong trường hợp đã được cấp thẻ tạm trú)
 4. Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC (Mẫu NA16)
 5. Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6)
 6. Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)
 7. Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.
 8. Hộ chiếu và visa gốc của người xin cấp thẻ tạm trú (hộ chiếu còn hạn ít nhất 13 tháng và visa nhập cảnh Việt Nam đúng mục đích;
 9. Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.
 10. 02 ảnh 2cmx3cm
 11. Giấy chứng nhận quan hệ gia đình hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh (đối với trẻ em do bố mẹ bảo lãnh)
 • Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
 1. Bản sao công chứng Giấy phép hoạt động cảu doanh nghiệp, tổ chức trong đó thể hiện chi tiết và rõ ràng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 3. Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC (Mẫu NA16)
 4. Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6)
 5. Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)
 6. Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.
 7. Hộ chiếu và visa gốc (hộ chiếu còn hạn ít nhất 13 tháng và visa nhập cảnh Việt Nam đúng mục đích);
 8. Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam;
 9. 02 ảnh 2cmx3cm.

Trên đây là hướng dẫn làm hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài của Luật Trí Nam. Chúc các bạn thành công.