Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ do cơ quan tư pháp cấp cho có nhân xác định tình trạng hôn nhân của một người. Khi bạn đã đăng ký kết hôn thì tình trạng hôn nhân đã được xác định qua giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đó là lý do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được gọi là Giấy xác nhận độc thân. Thời hạn sử dụng của giấy tờ này là 06 tháng kể từ ngày cấp. 

Tải: Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân viết sẵn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

1. Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: NGUYỄN VĂN A

Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

Nơi cư trú: Tổ 3 phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Chỉ điền khi người yêu cầu là người được ủy quyền xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

2. Họ, chữ đệm, tên: NGUYỄN VĂN A     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1996

Nơi sinh: Hoàng Mai, Hà Nội

Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

Giấy tờ tùy thân: CMTND số 8686868686 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/02/2006

Nơi cư trú: Tổ 3 phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Nghề nghiệp: Lao động tự do

3. Trong thời gian cư trú tại Phường Định Công từ ngày 01 tháng 01 năm 2000, đến ngày 30 tháng 04 năm 2020           

4. Tình trạng hôn nhân: Độc thân

5. Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Chọn một trong các lý do sau

  • Đăng ký kết hôn
  • Ký hợp đồng mua bán nhà đất
  • Đăng ký khai sinh cho con

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại: Hà Nội, ngày ... tháng  ... năm 20...

Người yêu cầu

Xin xác nhận tình trạng hôn nhân cần những giấy tờ sau:

  1. Tờ khai giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  2. Nếu đã ly hôn thì nộp kèm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn
  3. Nếu vợ, chồng đã chết thì nộp kèm bản sao giấy chứng tử của người đó
  4. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp trước đó nếu đã hết hạn hoặc muốn xin cho mục đích khác (nếu có)
  5. Giấy ủy quyền nếu người làm thủ tục không phải là người trực tiếp xin xác nhận đi thực hiện công việc.
  6. Người đi thực hiện thủ tục mang theo bản gốc CMTND. CCCD để xác định tư cách cá nhân khi thực hiện thủ tục tại UBND xã phường.

Những chia sẻ về tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Luật Trí Nam hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người. 

Tham khảo:

+ Hướng dẫn xin giấy xác nhận độc thân

+ Thay đổi giấy phép kinh doanh

+ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói