Trường hợp không phải xin GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm:

 1. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 3. Sơ chế nhỏ lẻ;
 4. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 5. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 6. Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 7. Nhà hàng trong khách sạn;
 8. Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 9. Kinh doanh thức ăn đường phố;
 10. Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

(Điều 15 Nghị định 15/2018/NĐ-CP)

Ví dụ: Gia đình bạn mở một cửa hàng ăn sáng nhỏ có 3,4 bàn phục vụ từ 6h đến 9h sáng với công suất khoảng 5 người ăn / 1 lượt sẽ không thuộc diện phải xin cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại nghị định 15.

Tải: Nghị định 15/2018/NĐ-CP bản đầy đủ

 

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 4. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 5. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 Luật An toàn thực phẩm;
 • Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành lập đoàn kiểm tra thực địa.
 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện thì thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

(Căn cứ Điều 36 Luật An toàn thực phẩm)

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Điều 37 Luật An toàn thực phẩm quy định thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.
 • Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm.

Tham khảo:

+ Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng

+ Quy trình làm GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm