Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài 0934.345.755

Mẫu NA5 là gì?

Mẫu NA5 là tờ khai dùng xin cấp, gia hạn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. 

Hướng dẫn sử dụng mẫu NA5

Khi khai, nộp mẫu NA5 quý vị lưu ý sau:

  • Thông tin kê khai phải chính xác, trung thực.
  • Tổ chưc, cá nhân bảo lãnh gia hạn visa phải trực tiếp thực hiện thủ tục.
  • Thông tin biểu mẫu có thể lược bỏ những thông tin không cần thiết.

Tải:  Mẫu NA5 tờ khai đề nghị cấp thị thực

Mẫu (Form) NA5
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ

APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION
Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam 
For temporary residence foreigners in Viet Nam
I- Người đề nghị The applicant:
1- Họ tên (chữ in hoa):             2- Giới tính: Nam  Nữ 
Full name (in Capital letters)     Sex Male Female
3- Sinh ngày 17 tháng 08 năm 1981
Sex Male Female Date of birth (Day, Month, Year)
4- Quốc tịch gốc: Trung Quốc 5- Quốc tịch hiện nay: Trung Quốc
Nationality at birth                           Current nationality
6- Nghề nghiệp/chức vụ: 
Occupation/position
7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số:               loại (2): Phổ thông
Passport or International Travel Document number       Type
Cơ quan cấp:                  có giá trị đến ngày :  
Issuing authority:             Expiry date (Day, Month, Year)
8- Nhập cảnh Việt Nam ngày:              qua cửa khẩu:  
Date of the latest entry into VietNam (Day, Month, Year)   via entry port
Mục đích nhập cảnh:  
Purpose of entry
9- Được phép tạm trú đến ngày:  
Permitted to remain until (Day, Month, Year)
- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:   
Temporary residential address in Viet Nam
Điện thoại liên hệ/Email:
Contact telephone number/Email
II- Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:
Hosting organisation/family relative in Viet Nam 
Tên cơ quan, tổ chức Name of hosting organisation:
CÔNG TY  
Địa chỉ Address:  
Điện thoại liên hệ/Email: 
Contact telephone number/Email
III- Nội dung đề nghị Requests:
1- Cấp thị thực:        một lần    nhiều lần       có giá trị đến ngày:  
To issue a visa          Singie           Multiple          Valid to (Day, Month, Year)
2- Gia hạn tạm trú đến ngày:  
To extend the duration of stay until (Day, Month, Year)
3- Lý do Reason(s) Xin chuyển thị thực từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới giữ nguyên giá trị gốc.
IV- Những điều cần trình bày thêm Additional statements:
Làm tại: Hà Nội, ngày... tháng ... năm 20...
Done at        date (Day, Month, Year)
Xác nhận (4) Certified by                              Người đề nghị
Signature, full name, title and stamp            The applicant’s signature and full name

Quy trình gia hạn thị thực (gia hạn visa) cho người nươc ngoài gồm:

  • Bước 1: Khai mẫu NA5 và xin xác nhận của công ty bảo lãnh hoặc Công an xã, phường
  • Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn thị thực, tạm trú tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gồm mẫu NA5 và hộ chiếu gốc
  • Bước 3: Nhận hộ chiếu và thị thực mới sau 05 ngày làm việc.
Thông thường khi thực hiện thủ tục gia hạn visa có rất nhiều vướng mắc mà người thực hiện gặp phải trong đó bao gồm:
  • Người nộp hồ sơ không phải người doanh nghiệp.
  • Người nước ngoài không thuộc diện được gia hạn visa, tạm trú.
Trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc cần hỗ trợ ngay hôm nay quý vị hãy liên hệ với chúng tôi. Luật Trí Nam nhận tư vấn gia hạn visa cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam với mục đích làm việc, đầu tư tại tất cả các tỉnh phía Bắc và Hà Nội. 

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Công văn bảo lãnh nhập cảnh cho người nước ngoài