Quy định mới về trợ cấp thất nghiệp bao gồm

 • Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với người lao động làm việc thời vụ đã thay đổi do Bộ luật lao động 2019 không còn quy định về loại hợp đồng lao động thời vụ.
 • Mức lương tối thiểu để tính mức trợ cấp thất nghiệp được hưởng đã thay đổi thay mức lương tối thiểu vùng mới.
 • Người lao động được đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại bất kỳ nơi nào thuận tiện cho việc đi lại.

Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp cần những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; Quyết định thôi việc hoặc Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;...
 • Sổ BHXH
 • 02 ảnh 3 x 4 chụp kiểu hộ chiếu
 • Bản photo CCCD gắn chíp hoặc CCCD, CMTND + Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

(Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm)

Quy trình xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
 • Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:
 1. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 2. Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.
 3. Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 4. Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp
 1. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức lương bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp
 2. Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.
 • Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ
 1. Căn cứ Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hàng tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).
 2. Trong tháng nếu người lao động không đến thông báo theo quy định, sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Người lao động không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình tìm kiếm việc làm quá thời hạn quy định, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ đồng thời gửi thông báo lên cơ quan BHXH và gửi thông báo đến người lao động về việc ngừng hưởng trợ cấp của người lao động đó.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý vị trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật trong thực tiễn.

Tham khảo:

+ Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

+ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

+ Thủ tục làm giấy phép lao động