Luật điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh

Pháp luật các nước đều đồng nhất ý chí bảo vệ quyền tự do kinh doanh, quyền tự do thỏa thuận hợp đồng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc hợp tác kinh doanh là quyền của các bên giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Như vậy, khi các bên lựa chọn pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh thì khi đó người soạn thảo mới sử dụng các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam để soạn thảo hợp đồng.

Tham khảo: Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Điều kiện hợp tác kinh doanh với người nước ngoài

  • Giả định pháp luật Việt Nam được lựa chọn thì căn cứ theo khoản 2 Điều 27 Luật đầu tư 2020 quy định: “Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.”
  • Như vậy, ngoài các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực theo Bộ luật dân sự 2015 thì điều kiện đủ để hợp đồng hợp tác kinh doanh với người nước ngoài có hiệu lực là phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hợp đồng BCC.

Tham khảo: Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực

Một số chia sẻ nhanh quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh với người nước ngoài để Quý khách hàng tham khảo. Luật Trí Nam nhận dịch vụ soạn thảo hợp đồng BCC chuẩn xác, dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng, tranh chấp đầu tư kinh doanh uy tín với các Luật sư giỏi, dày kinh nghiệm. Chúng tôi rất mong được đồng hành với quý doanh nghiệp trong quá trình đầu tư kinh doanh.