Nghĩa vụ đảm bảo chất lượng hàng hóa mua bán

Trong kinh doanh thương mại, xét về khía cạnh chất lượng hàng hóa thì tồn tại hai loại hàng hóa: (i) Một là hàng hóa có chất lượng theo tiêu chuẩn luật định; (ii) Hàng hóa các bên tự thỏa thuận về chất lượng khi mua bán.

Luật thương mại 2005Bộ luật dân sự 2015 chỉ quy định về nghĩa vụ giao nhận hàng hóa theo chất lượng phù hợp với thỏa thuận hợp đồng, với quy định pháp luật. Do đó đối với trường hợp thứ 2 các bên phải thỏa thuận rõ chất lượng hàng hóa mua bán thì khi tranh chấp mới có cơ sở làm rõ nghĩa vụ bảo hành chất lượng hàng hóa mua bán.

Quy định về bảo hành trong hợp đồng mua bán

Bảo hành là biện pháp bảo đảm chất lượng đối với một số hàng hóa nhất định khi mua bán, thông thường quy định về hình thức, thời gian và cách thức bảo hành được ghi nhận trọng các văn bản pháp luật chuyên ngành điều chỉnh loại hàng hóa, còn về quy định pháp luật dân sự thì hiện Bộ luật dân sự quy định các nội dung về bảo hành hàng hóa như sau:

  • Bảo đảm chất lượng vật mua bán

+ Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

+ Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

+ Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong trường hợp sau đây:

- Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;

- Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;

- Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.

  • Quy định về nghĩa vụ bảo hành

+ Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

+ Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật.

  • Quy định về quyền yêu cầu bảo hành

Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

  • Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành

+ Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.

+ Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

+ Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thoả thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

  • Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành

+ Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành.

+ Bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

Tham khảo: Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Quyền khiếu nại chất lượng hàng hóa của bên mua theo luật thương mại 2005

Điều 318 Luật thương mại quy định về thời hạn khiếu nại chất lượng hàng hóa

Trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 237 của Luật này, thời hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thoả thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như sau:

1. Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hoá;

2. Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hoá; trong trường hợp hàng hoá có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

3. Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.

Giải quyết tranh chấp về chất lượng hàng hóa mua bán theo hợp đồng

Luật sư Trí Nam nhận đại diện giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đến chất lượng hàng hóa cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Lý do Quý khách hàng nên lựa chọn chúng tôi là đại diện pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp bao gồm:

  • Luật sư Trí Nam gồm những luật sư kinh tế giỏi nên luôn có phương án đàm phán, giải quyết tranh chấp kinh tế có lợi nhất.
  • Chúng tôi luôn cẩn thận và đưa ra cách thức đòi quyền lợi nhiều nhất có thể cho thân chủ bao gồm cả các khoản yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Luật sư nhiều kinh nghiệm nên luôn đánh giá được các thỏa thuận hiện tại theo hợp đồng kinh tế đã ký cái nào được áp dụng, cái nào không có giá trị nên phương án bào chữa luôn được cơ quan giải quyết tranh chấp chấp thuận.

Ngay hôm nay Quý khách hàng cần tư vấn hãy gọi ngay cho luật sư theo số 0904.588.557 để được trợ giúp.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế