Đối tượng được quyền thuê đất, thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp?

Luật đất đai quy định cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức khi có đủ năng lực hành vi dân sự đều được quyền thực hiện thủ tục thuê đất, thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp. Lưu ý vì đây là đất được quy hoạch để sản xuất kinh doanh nên chủ thể thuê đất phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định khi sử dụng đất.

Theo Luật Trí Nam để tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục thuê đất, chủ thể thuê đất nên thống nhất dùng một thông tin để thực hiện.

Ví dụ: Công ty A muốn thuê đất, Ông B là Giám đốc công ty đứng ra đặt cọc thuê đất, nhưng khi thực hiện thủ tục thanh toán tiền thuê đất theo hợp đồng thuê đất thì gặp vướng mắc do việc trích trừ khoản tiền đặt cọc vào tiền thanh toán thuê đất.

Thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp như thế nào?

Các bước thuê đất trong khu công nghiệp thường bao gồm 5 bước:

 • Bước 1: Ký hợp đồng đặt cọc với công ty hạ tầng hoặc Ban quản lý khu công nghiệp
 • Bước 2: Đơn vị cho thuê đất hoàn thành thủ tục xin chấp thuận chủ trương cho thuê đất theo quy định
 • Bước 3: Hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh cho chủ thể thuê đất.
 • Bước 4: Ký hợp đồng thuê đất và thanh toán tiền thuê đất.
 • Bước 5: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất thuê.
 • Bước 6: Nhận bàn giao hiện trạng đất và các bản vẽ thiết kế để biết các vị trí đấu nối đường điện, nước,...

Ví dụ: Một công ty Hàn Quốc muốn thuê đất trong khu công nghiệp Yên Phong thì quy trình sẽ như sau

Bước 1: Công ty chủ sở hữu bên Hàn Quốc ký hợp đồng đặt cọc với đơn vị hạ tầng là Công ty Viglaxera

Bước 2: Công ty hạ tầng xin chấp thuận việc thuê đất tại Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Bước 3: Công ty Hàn Quốc hoàn thành thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp).

Bước 4: Công ty vốn nước ngoài vừa thành lập ký hợp đồng thuê đất công chứng với Công ty Viglaxera.

Bước 5: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất thuê.

Thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp quy định như thế nào?

Thuê nhà xưởng bản chất là hợp đồng thuê tài sản nên quy trình và thủ tục khác với thuê đất. Công ty muốn cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng để kinh doanh, sản xuất phải đáp ứng quy định về điều kiện cho thuê nhà xưởng theo luật đất đai. Cụ thể:

Điều kiện cho thuê lại nhà xưởng trong khu công nghiệp

 • Doanh nghiệp cho thuê nhà xưởng phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản;
 • Trường hợp đất thuê được chủ sở hữu đăng ký đầu tư thì phải có mục tiêu kinh doanh bất động sản hoặc cho thuê lại nhà xưởng.
 • Việc sử dụng nhà xưởng của bên thuê phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của khu công nghiệp, cụm công nghiệp đưa ra.
 • Ví dụ: Tại Bắc Ninh, Bắc Giang không khuyến khích công ty nước ngoài thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa đơn thuần.
 • Nhà xưởng cho thuê phải đủ điều kiện đưa vào hoạt động kinh doanh bất động sản.

Luật Trí Nam chuyên hỗ trợ công ty vốn nước ngoài thuê nhà xưởng để thành lập công ty hoặc triển khai kinh doanh tại Miền Bắc. Quý khách hàng cần hỗ trợ liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin: 

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 - 0934.345.755

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: hanoi@luattrinam.vn

Thuê đất, thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp để thành lập công ty, thành lập chi nhánh, kho hàng

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký kinh doanh tại tất cả các địa điểm triển khai kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp khi đăng ký kho hàng tại khu công nghiệp để tránh vướng mắc cần lưu ý:

 • Trường hợp lưu kho hàng hóa theo hợp đồng ký gửi, gửi giữ hàng hóa thì cần đảm bảo công ty nhận gửi giữ hàng hóa có đủ chức năng.
 • Các trường hợp còn lại thì địa điểm lưu kho hàng hóa đều được hiểu là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nên phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn nhà xưởng thuê làm trụ sở chính công ty, trụ sở chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

Vậy, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, lập địa điểm kinh doanh cần tài liệu gì?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ thuê nhà xưởng gồm: (i) Hợp đồng thuê nhà xưởng; (ii) Bản sao GCN quyền sử dụng đất; (iii) Bản sao giấy phép kinh doanh công ty cho thuê xưởng; (iv) Bản vẽ thiết kế đánh dấu vị trí thuê xưởng (Không bắt buộc nhưng nên có). Kèm theo đó là các tài liệu cần có của hồ sơ thành lập công ty, thành lập chi nhánh theo quy định chung.

Tham khảo:

>> Dịch vụ thành lập công ty

>> Dịch vụ thành lập chi nhánh

Quy định về nhà đầu tư nước ngoài khi thuê đất, thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp

Đối với quy định về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuê đất là người Việt Nam quý khách hàng cần tư vấn làm rõ vui lòng liên hệ Luật sư Trí Nam để được trợ giúp. Chúng tôi chia sẻ nhanh các quy định đối với người nước ngoài – Đối tượng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận các quy định pháp luật Việt Nam do bất đồng ngôn ngữ để nhà đầu tư tiện tham khảo khi cần thiết

✔  Quy định về cho thuê đất khu công nghiệp đối với người nước ngoài

“Điều 149. Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

... 2. Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm.

Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này;

b) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 của Luật này.

4. Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

5. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đã được Nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn thực hiện dự án nếu có nhu cầu được Nhà nước xem xét cho thuê đất theo quy định của Luật này.”

✔  Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

Điều 167 Luật đất đai quy định:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

2. Nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ như sau:

a) Nhóm người sử dụng đất gồm hộ gia đình, cá nhân thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.

Trường hợp trong nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức kinh tế thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật này;

b) Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất.”

Thực tế việc thuê nhà xưởng thường gặp khó khăn do chưa đủ điều kiện cho thuê lại, mặc dù đây là quyền của người sử dụng đất đối với tài sản trên đất.

Dịch vụ nổi bật:

>> Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

>> Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài