Quy trình tăng, giảm tổng vốn đầu tư dự án

✔ Bước 1: Công ty thực hiện việc thông qua kế hoạch thay đổi vốn đầu tư theo một trong các hình thức

 1. Tăng, giảm tổng vốn đầu tư do thay đổi vốn huy động.
 2. Tăng, giảm tổng vốn đầu tư do thay đổi vốn góp thực hiện dự án
 • Do thay đổi nhà đầu tư hiện tại
 • Do thay đổi mức vốn góp của các nhà đầu tư.

✔ Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

✔ Bước 3: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo thông tin vốn mới của các thành viên, cổ đông.

✔ Bước 4: Bố cáo thông tin về vốn điều lệ mới, tổng vốn đầu tư mới

Tham khảo: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Vốn đầu tư dự án là gì? Thay đổi tổng vốn đầu tư có khó không?

✔ Khái niệm vốn đầu tư dự án theo quy định mới

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổng vốn đầu tư dự án là thông tin ghi nhận tại mục 5 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty Việt Nam có đăng ký đầu tư dự án. Thông tin tổng vốn đầu tư được ghi nhận trên GCN đăng ký đầu tư bao gồm:

 1. Thông tin tổng vốn đầu tư bằng tiền VND và ngoại tệ quy đổi (Nếu có)
 2. Thông tin vốn góp thực hiện dự án đầu tư bằng tiền VND và ngoại tệ quy đổi (Nếu có)
 3. Tỷ lệ % vốn góp thực hiện dự án của từng nhà đầu tư trong tổng vốn góp thực hiện dự án.
 4. Thời hạn góp vốn của nhà đầu tư và thời hạn huy động phần vốn vay (Nếu có)

✔ Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

 1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;
 2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
 3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

✔ Quyền thay đổi tổng vốn đầu tư trong quá trình triển khai dự án

Căn cứ điều 41 Luật đầu tư năm 2020 thì trong quá trình thực hiện dự án nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư phù hợp với quy định pháp luật. Do thông tin tổng vốn đầu tư có trên GCN đăng ký đầu tư nên căn cứ theo khoản 2 điều này thì: “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Như vậy, nhà đầu tư được quyền tăng, giảm vốn đầu tư dự án bằng thủ tục điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư, nhưng để thực hiện được thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh với mức vốn đầu tư mới thì công ty triển khai dự án đầu tư phải làm gì? Phải thực hiện những thủ tục gì? Quý vị cần tư vấn chi tiết các quy định về thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư dự án đầu tư nước ngoài liên hệ ngay số 0934.345.755 để được Luật Trí Nam trợ giúp.

Điều kiện tăng, giảm vốn đầu tư dự án

Thông thường những công ty có GCN đăng ký đầu tư đa phần là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, phần ít là công ty Việt Nam bởi dự án đầu tư trong nước không thuộc trường hợp phải xin cấp GCN đăng ký đầu tư từ năm 2015. Điều kiện để công ty đăng ký tăng, giảm tổng vốn đầu tư trên GCN đăng ký đầu tư bao gồm:

 1. Công ty phải giải trình được sự phù hợp về tổng vốn đầu tư mới trong bản đề xuất dự án đầu tư.
 2. Công ty phải đảm bảo tính khả thi của dự án, đảm bảo thực hiện đúng và đủ các nội dung đã ghi nhận trên GCN đăng ký đầu tư. Trường hợp không thể thực hiện đúng (Ví dụ: Thay đổi tiến độ triển khai dự án,...) thì phải thực hiện điều chỉnh thêm các nội dung đó cùng với việc tăng, giảm vốn đầu tư.
 3. Công ty phải giải trình về năng lực tài chính của nhà đầu tư đối với trường hợp đăng ký tăng tổng vốn đầu tư, phải cam kết thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ dân sự nếu có trong trường hợp giảm vốn đầu tư.
 4. Được cơ quan quản lý đầu tư chấp thuận cho tăng, giảm vốn đầu tư thể hiện qua việc cấp GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Theo luật sư Trí Nam, đây là bốn điều kiện cần có để được cấp GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh khi thay đổi tổng vốn đầu tư dự án.

Hồ sơ tăng tổng vốn đầu tư cần chuẩn bị tài liệu gì?

Hồ sơ đăng ký tăng tổng vốn đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu quan trọng sau:

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 2. Bản đề xuất dự án đầu tư theo tổng vốn đầu tư mới
 3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 4. Quyết định thông qua việc tăng tổng vốn đầu tư của công ty triển khai dự án
 5. Các tài liệu khác

Thủ tục giảm tổng vốn đầu tư được tiến hành khi nào?

Luật đầu tư 2020 không quy định thủ tục giảm tổng vốn đầu tư, giảm vốn góp thực hiện dự án đầu tư của công ty vốn đầu tư nước ngoài. Theo Luật Trí Nam chúng tôi thường đảm bảo thực hiện được mong muốn đăng ký giảm vốn góp thực hiện dự án đầu tư, giảm tổng vốn đầu tư dựa theo các tài liệu chứng minh việc giảm vốn đầu tư là phù hợp với pháp luật hiện hành, phù hợp với việc triển khai dự án đầu tư hiện tại.

Như vậy, khi nhà đầu cần giảm vốn đầu tư thì được quyền đề xuất điều chỉnh giảm tổng vốn đầu tư, giảm vốn góp thực hiện dự án. Nhưng để được cơ quan quản lý đầu tư chấp thuận thì do Luật không có quy định nên nhà đầu tư cần giải trình căn cứ thuyết minh cho việc đăng ký giảm vốn đầu tư của đơn vị mình là phù hợp với thực tế và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Dịch vụ hữu ích: Thay đổi giấy phép kinh doanh

Kinh nghiệm triển khai thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư dự án

Luật Trí Nam là đơn vị nhiều năm thực hiện dịch vụ điều chỉnh GCN đầu tư cho công ty có vốn nước ngoài, do đó chúng tôi nhận thực hiện thủ tục thay đổi tổng vốn đầu tư, thay đổi vốn góp thực hiện dự án cho khách hàng khi được yêu cầu. Ưu điểm dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

 1. Phương án triển khai thủ tục luôn nhanh gọn, chắc chắn thành công.
 2. Luật sư dày kinh nghiệm đảm bảo tư vấn chuyên sâu các nội dung liên quan đến nguồn vốn đầu tư về thuế, kế toán để hỗ trợ doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục.

Quý khách hàng cần triển khai thủ tục tăng, giảm vốn đầu tư dự án ngay hôm nay hãy gọi số 0934.345.755 để gặp Luật sư. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với quý khách hàng.