Khi nào phải thay đổi, bổ sung mục tiêu dự án đầu tư

Mục tiêu của dự án đầu tư là thành phần mang tính quyết định cho toàn bộ dự án đầu tư nên các trường hợp phải thay đổi mục tiêu dự án đầu tư bao gồm:

 1. Công ty có hoạt động sản xuất, kinh doanh mới có gắn với việc triển khai dự án.

 2. Công ty thay đổi nội dung sản xuất kinh doanh của mục tiêu dự án đã đăng ký.

 3. Công ty thay đổi mục tiêu dự án theo yêu cầu bắt buộc của quy định pháp luật.

Mục tiêu dự án đầu tư là gì?

 • Khái niệm mục tiêu dự án đầu tư

Mục tiêu của dự án là các mục tiêu thực hiện đầu tư kinh doanh khi thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp. Do vậy các công ty vốn nước ngoài thường quan tâm đến thủ tục đăng ký bổ sung mục tiêu dự án đầu tư do công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc bổ sung mục tiêu dự án đầu tư không áp dụng với công ty có vốn đầu tư nước ngoài hình thành do người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong công ty Việt Nam để chuyển đổi thành.

 • Để bổ sung mục tiêu dự án đầu tư doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục gì?

Mục tiêu dự án dược thể hiện trong mục 2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho công ty vốn đầu tư nước ngoài, hoặc công ty Việt Nam có thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư. Do đó để bổ sung mục tiêu dự án đầu tư doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh mới (hay có tên gọi là Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư)

Quy trình thủ tục bổ sung mục tiêu dự án đầu tư bao gồm:

 1. Bước 1: Xác định điều kiện cần đáp ứng với mục tiêu dự án dự kiến bổ sung
 2. Bước 2: Thực hiện xin cấp GCN đăng ký đầu tư mới do bổ sung mục tiêu
 3. Bước 3: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tương ứng với mục tiêu mới
 4. Bước 4: Bố cáo thông tin về ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án đã bổ sung

Điều kiện được đăng ký bổ sung mục tiêu dự án mới

Công ty vốn đầu tư nước ngoài được phép điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trong việc bổ sung thêm mục tiêu dự án khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Địa điểm triển khai dự án phù hợp với mục tiêu dự án dự kiến bổ sung
 2. Mục tiêu dự án bổ sung không thuộc lĩnh vực không khuyến khích đầu tư của địa phương
 3. Công ty thực hiện đúng trình tự thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư và GCN đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Kinh nghiệm của chúng tôi nhận thấy 1 số doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu dự án đầu tư thường gặp các vướng mắc do:

(i) Quy định tại địa phương không khuyến khích triển khai mục tiêu đó (Ví dụ: Tại Bắc Ninh và Bắc Giang không khuyến khích doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đăng ký phân phối hàng hóa);

(ii) Doanh nghiệp không nắm được điều kiện cần có để được phép triển khai mục tiêu dự án dự định bổ sung dẫn đến hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị từ chối.

Do vậy khi quý khách hàng liên hệ Luật Trí Nam, chúng tôi thường cẩn trọng kiểm tra điều kiện cụ thể để đưa ra hướng triển khai công việc chắn chắn thành công cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu dự án đầu tư đảm bảo chuẩn thời gian, nhanh gọn hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay theo số 0934.345.755 - 0934.345.745.

Hồ sơ đăng ký thay đổi mục tiêu dự án đầu tư bao gồm

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 4. Giải trình lý do điều chỉnh mục tiêu, dự án đầu tư; 
 5. Đề xuất dự án đầu tư trong đó có bao gồm mục tiêu dự án đầu tư;
 6. Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người nộp hồ sơ không đồng thời là nhà đầu tư).

Hồ sơ được nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Quy định về thủ tục thay đổi mục tiêu dự án đầu tư

✔  Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

✔  Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

✔  Trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2020 tương ứng với nội dung điều chỉnh.

Công ty Luật Trí Nam nhận thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong việc sửa đổi, bổ sung mục tiêu dự án. Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục ngay hôm nay hãy liên hệ Luật sư để được trợ giúp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn