Khi nào phải thay đổi bổ sung mục tiêu dự án đầu tư

Mục tiêu của dự án là các mục tiêu thực hiện đầu tư kinh doanh khi thực hiện dự án, nên vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư. Do mục tiêu dự án đầu tư là thành phần mang tính quyết định cho toàn bộ dự án đầu tư. Các trường hợp phải thay đổi mục tiêu dự án đầu tư bao gồm:

✔  Thứ nhất, công ty có hoạt động sản xuất, kinh doanh mới có gắn với việc triển khai dự án.

✔  Thứ hai, công ty thay đổi nội dung sản xuất kinh doanh của mục tiêu dự án đã đăng ký.

✔  Thứ ba, công ty thay đổi mục tiêu dự án theo yêu cầu bắt buộc của quy định pháp luật.

Hồ sơ đăng ký thay đổi mục tiêu dự án bao gồm

✔  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

✔  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

✔  Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

✔  Giải trình lý do điều chỉnh mục tiêu, dự án đầu tư;

Lưu ý: Nhà đầu tư cần chứng minh được tính thiết yếu của việc cần thay đổi cũng như tính khả thi của dự án sau khi thay đổi mục tiêu.

✔  Đề xuất dự án đầu tư trong đó có bao gồm mục tiêu dự án đầu tư;

✔  Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người nộp hồ sơ không đồng thời là nhà đầu tư).

Hồ sơ được nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy định về thủ tục thay đổi mục tiêu dự án đầu tư

✔  Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

✔  Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

✔  Trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014 tương ứng với nội dung điều chỉnh.

Công ty Luật Trí Nam nhận thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong việc sửa đổi, bổ sung mục tiêu dự án. Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục ngay hôm nay hãy liên hệ Luật sư để được trợ giúp.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo: Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư