Thời hạn góp đủ vốn đầu tư là bao lâu?

Thời hạn góp đủ vốn đầu tư do nhà đầu tư đăng ký khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư căn cứ vào thực tế triển khai dự án, nhu cầu sử dụng vốn đầu tư và năng lực tài chính để đưa ra thời hạn đăng ký góp đủ vốn đầu tư và thời hạn huy động đủ vốn đầu tư.

Khác với vốn điều lệ doanh nghiệp được Luật doanh nghiệp 2020 quy định chi tiết về thời hạn góp vốn, Luật đầu tư 2020 không quy định thời hạn góp đủ vốn đầu tư mà chỉ quy định nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ góp đủ vốn đầu tư theo đúng thông tin thời hạn góp vốn đầu tư họ đã đăng ký khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thông thường:

 • Trường hợp dự án đầu tư triển khai theo tiến độ thì thời hạn góp vốn được cơ quan quản lý đầu tư cấp theo thời hạn góp vốn đầu tư mà nhà đầu tư đăng ký nếu thông tin này logic, phù hợp với tiến độ triển khai dự án. Thời hạn góp đủ vốn có thể đăng ký là 01 năm, 03 năm hoặc một khoảng thời gian hợp lý, pháp luật không hạn chế hoặc giới hạn thời gian tối đa. Nhà đầu tư khi đăng ký và được cơ quan quản lý đầu tư ghi nhận thì phải chấp hành đúng thông tin đăng ký.
 • Trường hợp dự án đầu tư hoạt động ngay sau khi được cấp phép thì cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ vào các quy định liên quan để xác định thời hạn góp đủ vốn đầu tư phù hợp ví dụ: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh ngành nghề dịch vụ thì cơ quan quản lý đầu tư cấp thời hạn góp vốn đầu tư bằng với thời hạn góp đủ vốn điều lệ tức là 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi gia hạn tiến độ góp vốn

Vướng mắc khi chưa góp đủ vốn đầu tư khi đến hạn

 • Hết thời hạn góp vốn ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì ngân hàng sẽ không cho tiếp nhận việc góp vốn đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư. Nên vướng mắc đầu tiên doanh nghiệp phải đối diện đó là không thể tiếp nhận nguồn vốn góp đầu tư khi đã hết hạn.
 • Thứ hai, doanh nghiệp cũng sẽ bị xử phạt lỗi không góp đủ vốn đầu tư khi cơ quan quản lý đầu tư phát hiện. Việc này có thể dẫn đến việc hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bị từ chối tiếp nhận do nhà đầu tư chưa thực hiện đúng các nghĩa vụ ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.
 • Thứ ba, theo luật doanh nghiệp thì thành viên, cổ đông không góp vốn đương nhiên không còn là thành viên, cổ đông công ty. Nên rủi ro doanh nghiệp đối diện là bị cơ quan có thẩm quyền xóa tư cách thành viên, cổ đông hiện hữu của những người chưa góp vốn.

Còn nhiều vướng mắc khác, nên theo Luật Trí Nam doanh nghiệp cần chủ động gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư nếu sát thời điểm hết hạn vẫn chưa góp đủ vốn. Quý khách hàng cần tư vấn thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư vui lòng gọi 0934.345.755 để được tư vấn chi tiết.

Thủ tục xin gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư như thế nào?

Theo nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư 2020 quy định khi nhà đầu tư có nhu cầu gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư thì thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Về thủ tục gia hạn thời hạn góp đủ vốn đầu tư doanh nghiệp cần lưu ý đảm bảo trước khi thực hiện đã và đang chấp hành đúng các quy định pháp luật về đầu tư ví dụ: Chấp hành đúng quy định về mở tài khoản vốn đầu tư để quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài, chấp hành đúng quy định về xử lý cổ đông, thành viên không góp đủ vốn theo luật doanh nghiệp 2020 sau khi hết thời hạn góp vốn,... Đây cũng là cách thức phòng tránh bị cơ quan quản lý đầu tư từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu giải trình thêm trong hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư đã khai nộp.

1. Hồ sơ xin gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

 • Đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tài liệu xác nhận thông tin tài khoản vốn đầu tư.
 • Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư đã được cấp.

2. Thời hạn góp vốn đầu tư được gia hạn thêm bao nhiêu lâu?

Tại Luật Trí Nam chúng tôi nhận gia hạn thời hạn góp vốn thêm 12 tháng cho các công ty nước ngoài hoạt động về dịch vụ, và thời gian dài hơn cho các công ty sản xuất, hoặc có dự án đầu tư triển khai theo tiến độ thực hiện dự án dài. Thời hạn góp vốn sẽ được chúng tôi căn cứ vào thực tế triển khai dự án đầu tư của doanh nghiệp để xác định với tiêu chí xin dài nhất và hợp lý nhất.

3. Chấp thuận gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Cơ quan quản lý đầu tư khi đã chấp thuận cho gia hạn thời hạn góp vốn thì sẽ cấp GCN đăng ký điều chỉnh lần lần 1 về nội dung vốn góp đã được gia hạn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Khi đó:

 • Doanh nghiệp gửi công văn kèm thông báo đến ngân hàng quản lý tài khoán vốn đầu tư để việc góp vốn được thực hiện.
 • Doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn theo thời hạn mới đã được điều chỉnh.

Trường hợp cơ quan quản lý đầu tư quyết định không chấp thuận việc thay đổi thời hạn góp vốn thì Doanh nghiệp có thể đăng ký giảm vốn cho phù hợp và tránh bị phạt vì lỗi không góp đủ vốn.

4. Có được xin giãn tiến độ góp vốn đồng thời với điều chỉnh GCN đầu tư không?

Luật đầu tư 2020 không hạn chế công ty vốn nước ngoài không được điều chỉnh GCN đầu tư khi chưa góp đủ vốn. Do vậy doanh nghiệp được đăng ký điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư đồng thời với đề nghị gia hạn thời hạn góp vốn.

Tham khảo: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ gia hạn thời hạn góp đủ vốn theo giấy chứng nhận đầu tư

Báo giá dịch vụ xin giãn tiến độ góp vốn trên giấy chứng nhận đầu tư được công ty chúng tôi xây dựng dựa trên thời gian và chi phí cho từng vụ việc cụ thể để đảm bảo đưa ra mức chi phí cạnh tranh nhất - hợp lý nhất cho khách hàng.

Chúng tôi cần biết doanh nghiệp của quý khách đã hết thời hạn góp vốn hay chưa? Và các nghĩa vụ khác trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được thực hiện đúng, thực hiện đủ chưa? để đưa ra sự tư vấn đầy đủ chính xác nhất.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC GIA HẠN TIẾN ĐỘ GÓP VỐN CỦA LUẬT TRÍ NAM

 1. Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn tận tình trường hợp cụ thể của doanh nghiệp
 2. Đưa ra phương án xử lý nhanh nhất tốt nhất tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp
 3. Soạn thảo hồ sơ và chuẩn bị các tài liệu cần thiết 
 4. Nộp hồ sơ và theo dõi xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp
 5. Nhận kết quả và bàn giao tận tay cho khách hàng 

Thông thường thời gian điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chỉ 15 ngày làm việc.

Do vậy ngay hôm nay khi quý khách cần báo giá dịch vụ gia hạn tiến độ góp vốn hãy liên hệ ngay!

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Nội dung nổi bật

+ Thành lập công ty trọn gói

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài