Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là hợp đồng được các bên giao kết nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Khi phát sinh hành vi vi phạm hợp đồng thì nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của bên vi phạm được xác định như sau:

Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. (Khoản 2 Điều 302 Luật thương mại 2005)

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong hợp đồng dân sự khác

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng được quy định tại các điều khoản sau của Bộ luật dân sự năm 2015: Điều 13 quy định, cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường “toàn bộ thiệt hại”, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Điều 360 cũng có quy định tương tự, trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường “toàn bộ thiệt hại”, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm cả thiệt hại về vật chất và tinh thần (Điều 361). Điều 419 quy định cụ thể về xác định thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng. Theo đó, thiệt hại được bồi thường sẽ bao gồm:

✔  Thiệt hại vật chất thực tế xác định được: Tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút;

✔  Khoản lợi ích mà lẽ ra bên có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại được hưởng do hợp đồng mang lại;

✔  Chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại;

✔  Thiệt hại về tinh thần.

Xác định mức thiệt hại yêu cầu bồi thường theo Luật thương mại hay Bộ luật dân sự?

Thực tiễn khởi kiện tranh chấp hợp đồng nhiều Tòa án vẫn bị nhầm lẫn giữa việc áp dụng luật trong việc giải quyết tranh chấp. Nhầm lẫn này ảnh hưởng tới nghĩa vụ chứng minh thiệt hại của đương sự. Luật sư Trí Nam sẽ giúp thân chủ thuê dịch vụ luật sư bỏ qua vướng mắc này để có được yêu cầu khởi kiện rộng nhất, tốt nhất.

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng khác với bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như thế nào

Về bản chất sự khác biệt nằm ở điểm các thiệt hại phát sinh do vi phạm hợp đồng, còn một trường hợp là thiệt hại phát sinh không từ cơ sở thỏa thuận hợp đồng. Với bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì hành vi vi phạm có tính nhân quả trực tiếp với thiệt hại xảy ra trên thực tế Ví dụ: Bác sỹ phẫu thuật sai kỹ thuật xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người đi thẩm mỹ; Người bôi nhọ danh dự người khác xâm phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm người bị bôi nhọ.

Xem thêm: Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng

Luật Trí Nam nhận giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín làm rõ hành vi vi phạm hợp đồng để làm căn cứ yêu cầu bổi thường thiệt hại. Chúng tôi sẽ giúp thân chủ:

✔  Nhanh chóng đàm phán, thương lượng để sớm chấm dứt hành vi vi phạm nếu có thể.

✔  Thay mặt thân chủ thu thập chứng cứ để làm rõ mức yêu cầu bồi thường thiệt hại được áp dụng.

✔  Đại diện thân chủ khởi kiện và yêu cầu thi hành án khoản bồi thường thiệt hại.

Luật sư Trí Nam luôn cam kết thực hiện công việc TẬN TÂM - HIỆU QUẢ nên khách hàng luôn yên tâm khi thuê luật sư. Mọi thông tin tư vấn ngay hôm nay quý vị hãy gọi tới số 0934.345.745 - 0904.588.557 để gặp luật sư.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư uy tín