Tư vấn soạn thảo nội quy lao động cho doanh nghiệp

Xây dựng nội quy lao động là nghĩa vụ phải thực hiện của mỗi doanh nghiệp, tổ chức khi sử dụng trên 10 lao động. Để xây dựng nội quy lao động hợp pháp, người sử dụng lao động phải thực hiện:

 • Soạn thảo nội quy lao động phù hợp với Bộ luật lao động 2019 và văn bản liên quan.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động công ty trước khi sử dụng.
 • Kiện toàn nội dung các văn bản nội bộ của doanh nghiệp, nội quy, quy chế quản lý doanh nghiệp có nội dung thống nhất và logic nhau.

Với dịch vụ tư vấn soạn thảo và đăng ký nội quy lao động trọn gói, dịch vụ pháp lý của Luật Trí Nam đảm bảo giúp Quý khách hàng hoàn thành nghĩa vụ xây dựng nội quy lao động nhanh và chính xác nhất.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Mẫu nội quy lao động công ty có những nội dung gì?

Quy định về nội quy lao động được cụ thể theo Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định về nội quy lao động không được trái với pháp luật và bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

Doanh nghiệp quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

 • Trật tự tại nơi làm việc:

Phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của doanh nghiệp.

 • An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

Trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc:

Doanh nghiệp phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động hoặc bằng phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 1. Nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 2. Quy định chi tiết, cụ thể về các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với tính chất, đặc điểm của công việc và nơi làm việc;
 3. Trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục xử lý nội bộ đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, bao gồm cả trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định có liên quan;
 4. Hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người thực hiện hành vi quấy rối tình dục hoặc người tố cáo sai sự thật tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm;
 5. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và các biện pháp khắc phục hậu quả.
 • Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động:

Doanh nghiệp quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật.

 • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019.

 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động; quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm.
 • Trách nhiệm vật chất:

Doanh nghiệp quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại.

Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

Quy trình đăng ký nội quy lao động bao gồm

 • Bước 1: Ban hành dự thảo nội quy lao động
 • Bước 2: Lấy ý kiến của công đoàn cơ sở về nội dung nội quy lao động
 • Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động
 • Bước 4: Thông báo và niêm yết nội quy lao động theo quy định.

Người sử dụng lao động không thực hiện việc xây dựng, đăng ký nội quy lao động theo quy định bị xử phạt theo các mức sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có hành vi:

+ Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

+ Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

+ Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với doanh nghiệp xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

(Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP)

Áp dụng nội quy lao động công ty cho chi nhánh được không?

Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. (Khoản 4 Điều 119 Bộ luật lao động 2019).

Do vậy khi áp dụng nội quy lao động cho đơn vị nào thì người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý cấp tỉnh của đơn vị đó.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Nội quy lao động trước khi sử dụng phải đăng ký với Sở lao động thương binh xã hội Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam quy định về nội quy lao động công ty. Chúng tôi nhận tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp và giải quyết các tranh chấp lao động uy tín. Quy khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý hãy liên hệ ngay hôm nay để được trợ giúp.

Tham khảo:

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Tư vấn pháp luật thường xuyên theo tháng