Chuyển đổi chi nhánh thành một công ty mới để làm gì?

Thực tế có nhiều lý do mà chủ doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi chi nhánh thành một công ty mới, cụ thể:

✔ Chi nhánh hiện tại đang triển khai kinh doanh theo dự án, theo thỏa thuận hợp tác nên để rõ ràng trong quyền và lợi ích mà chủ doanh nghiệp mong muốn tách chi nhánh công ty đang hoạt động thành một công ty mới.

✔ Chi nhánh hiện tại không được tham gia đấu thầu, hoặc không đủ điều kiện tự mình tham gia các hoạt động kinh doanh theo tiêu chí của chủ đầu tư, đối tác kinh doanh đưa ra dẫn tới việc chủ doanh nghiệp buộc phải lựa chọn dùng một công ty để thực hiện việc đấu thầu hoặc tham gia hợp tác kinh doanh thay cho chi nhánh.

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp không quy định việc chuyển đổi chi nhánh thành một công ty mới. Do đó để thực hiện được yêu cầu này chủ doanh nghiệp sẽ phải vận dụng nhiều quy định để triển khai được yêu cầu này trên thực tế.

Pháp luật xác định tư cách tổ chức của chi nhánh, công ty bằng cách thức nào?

Khi thành lập công ty, thành lập chi nhánh công ty Quý vị sẽ nhận thấy thông tin định danh của công ty, chi nhánh công ty sẽ dựa trên hai yếu tố: (i) Một là tên tổ chức; (ii) Mã số thuế của tổ chức. Đây cũng là mấu chốt để giải quyết yêu cầu chuyển đổi chi nhánh thành một công ty mới bởi sẽ không có thủ tục hành chính nào có thể giúp bạn thành lập một công ty mới có tên: Chi nhánh công ty ...; và cũng không có thủ tục này để công ty mới dùng được mã số thuế của chi nhánh vì mã số thuế công ty mới có 10 số còn mã số thuế chi nhánh có 13 số. Vậy cách dùng các quy định pháp luật hiện hành để chuyển đổi chi nhánh thành một công ty mới sẽ như sau:

✔ Đối với trường hợp muốn tách chi nhánh thành công ty mới để công ty mới kế thừa năng lực của chi nhánh

Theo luật doanh nghiệp 2020 thì chi nhánh là đơn vị thực hiện một phần chức năng theo ủy quyền của doanh nghiệp do đó năng lực kinh nghiệm của chi nhánh đồng thời là năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp chủ quản. Vậy để công ty mới kế thừa năng lực kinh nghiệm thì Quý vị thành lập công ty mới làm sao để trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận thông tin doanh nghiệp cũ trên đó. Quý vị cần tư vấn nhanh liên hệ Luật sư Trí Nam theo số 0934.345.745.

✔ Đối với trường hợp muốn tách chi nhánh thành công ty mới để chuyển đổi tài sản, hợp đồng từ chi nhánh sang công ty mới

Khi bạn xem giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh có thể nhận thấy giấy phép này không ghi nhận vốn điều lệ, tức là chi nhánh được sử dụng và quản lý tài sản do công ty mẹ chuyển giao cho nhưng nó không được tính là tài sản riêng của chi nhánh. Nhưng về mặt pháp lý, doanh nghiệp chủ quản có thể phân định phần tài sản, hợp đồng đang do chi nhánh theo dõi quản lý để tách ra thành một công ty mới độc lập. Nội dung này đã được Luật sư hướng dẫn chi tiết trong thủ tục tách doanh nghiệp, quý vị cần tư vấn nhanh vui lòng liên hệ Luật sư Trí Nam theo số 0934.345.745.

Tham khảo: Thủ tục chia, tách công ty

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp uy tín

Thông qua nội dung chia sẻ Quý vị có thể hiểu thủ tục chuyển đổi chi nhánh thành một công ty mới phải kết hơp giữa sử dụng thủ tục chia tách doanh nghiệp kết hợp với việc phân bổ tài sản, hợp đồng của doanh nghiệp cũ thông qua cơ sở thỏa thuận nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện đúng và đủ Quý vị sẽ cần sự trợ giúp của luật sư dày kinh nghiệm.

Công ty Luật Trí Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp chúng tôi nhận xây dựng quy trình cơ cấu, tổ chức lại doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật. Thủ tục chuyển đổi chi nhánh thành một công ty mới chỉ là một trong các vướng mắc của doanh nghiệp trên thực tế khi yêu cầu của chủ doanh nghiệp không thể thực hiện thông qua một thủ tục hành chính. Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian tới.

Tham khảo: Chi nhánh hoạch toán độc lập khác hoạch toán phụ thuộc thế nào?