Quy định về chi nhánh hạch toán độc lập

Chi nhánh công ty khi đăng ký hình thức hoạch toán độc lập sẽ có những đặc điểm sau:

 1. Chi nhánh được phân bổ cơ cấu tổ chức riêng cho hoạt động kinh doanh giống như một hình thức doanh nghiệp thu nhỏ.
 2. Kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó.
 3. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính cho năm tài chính tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó
 4. Đăng ký sử  dụng hóa đơn riêng
 5. Có con dấu riêng
 6. Có tài khoản ngân hàng riêng
 7. Có mã số thuế: 13 số

Chi nhánh hạch toán độc lập về hạch toán giống như một công ty riêng rẽ với đầy đủ các loại báo cáo. Doanh nghiệp chủ quản sẽ làm báo cáo hợp nhất nhưng vẫn chịu điều phối của doanh nghiệp chủ quản; Doanh nghiệp có thể thay đổi người đứng đầu chi nhánh mà không cần thông qua người đứng đầu chi nhánh.

Quy định về Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với doanh nghiệp chủ quản
 1. Không phải kê khai thuế TNDN, TNCN tại nơi đặt trụ sở chi nhánh (khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản)
 2. Không phải làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 3. Không phải kế khai thuế GTGT
 4. Có thể sử dụng con dấu riêng và hóa đơn riêng.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với doanh nghiệp chủ quản
 1. Phải kê khai thuế GTGT, thuế TNCN tại chi nhánh
 2. Phải Kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài tại nơi đặt trụ sở chi nhánh
 3. Không phải lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN
 4. Có thể sử dụng con dấu riêng và sử dụng hóa đơn riêng. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại chi nhánh.
 5. Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì liên hệ cơ quan thuế quản lý trực thuộc tại chi nhánh đóng trụ sở xác nhận và kê khai tập trung tại trụ sở chính.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh chuyển số liệu doanh thu, chi phí, chứng từ về doanh nghiệp chủ quản để kê khai thuế TNDN và lập BCTC.

Cấp vốn hoạt động cho chi nhánh hoạch toán độc lập như thế nào?

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên không có ghi nhận vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh. Vì vậy nguồn vốn cấp cho chi nhánh chỉ hoạch toán nội bộ doanh nghiệp. Tùy thuộc và đặc điểm hoạt động của chi nhánh mà doanh nghiệp có thể ghi nhận khoản vốn cấp cho chi nhánh theo tài khoản 336 hoặc 411.

Hướng dẫn kê khai thuế chi nhánh phụ thuộc

Trường hợp Công ty TNHH TMDV tin học An Phát có trụ sở chính tại TP Hà Nội và Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại TP Hồ Chí Minh thì thực hiện khai thuế như sau:

 1. Về thuế GTGT: Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh theo quy định.
 2. Về thuế TNDN: Chi nhánh Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Chi nhánh.
 3. Về thuế TNCN: Trường hợp Chi nhánh có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân làm việc tại Chi nhánh hoặc các cá nhân khác thì Chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế TNCN theo quy định tại tiết a.3, tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
 4. Về thuế môn bài: Chi nhánh thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý Chi nhánh theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 302/2016/TT-BTC.

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty giá 900.000đ

Lựa chọn hình thức hoạch toán chi nhánh là thông tin quan trọng cần xác định khi công ty bạn muốn đăng ký thành lập chi nhánh. Tuy nhiên để hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh đồng thời là giấy chứng nhận mã số thuế chi nhánh, và khắc dấu chi nhánh. Tại Luật Trí Nam, chúng tôi tư vấn thành lập chi nhánh trọn gói tại Hà Nội chỉ 900.000đ – 1.200.000đ. Quý khách hàng cần tư vấn thành lập chi nhánh gọi ngay cho chúng tôi theo số 0934.345.755 hoặc tham khảo chi tiết dịch vụ tại đây.

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh