Lao động chưa thành niên là gì?

Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi (khoản 1 Điều 143 Bộ luật lao động 2019). Theo quy định thì dù chưa đủ 18 tuổi nhưng người lao động vẫn thuộc độ tuổi lao động nên được phép giao kết hợp đồng lao động với đối tượng này. Tuy nhiên pháp luật có những hạn chế, điều kiện nhất định đối với việc sử dụng lao động chưa thành niên cụ thể:

Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau đây:

 • Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;
 • Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất gây nghiện khác;
 • Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;
 • Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;
 • Phá dỡ các công trình xây dựng;
 • Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;
 • Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;
 • Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

(Khoản 1 Điều 147 Bộ luật lao động 2019)

Hướng dẫn sử dụng lao động chưa thành niên làm việc tại công ty

 • Công ty sử dụng lao động chưa thành niên có nghĩa vụ:

 1. Chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động.
 2. Công ty phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

(Điều 162 Bộ luật lao động 2019)

 • Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

 1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
 2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần. Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
 3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;
 5. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.

(Điều 163 Bộ luật lao động 2019)

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam quy định về sử dụng lao động chưa thành niên (Lao động dưới 18 tuổi), hy vọng các quy định được trích dẫn sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong thực tiễn.

Tham khảo:

+ Dịch vụ làm giấy phép lao động

+ Thành lập công ty tại Hà Nội