Biển số định danh là gì?

Biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Trong đó:

 • Biển số định danh không phải số căn cước công dân hay mã định danh.
 • Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định, biển số định danh có 05 số.
 • Biển 5 số chưa thực hiện thủ tục thu hồi sẽ được tự động định danh. Trường hợp biển 5 số đã làm thủ tục thu hồi thì sẽ được cấp biển số định danh mới.

Biển số định danh được quản lý ra sao?

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, việc quản lý biển số định danh được thực hiện như sau:

 1. Trường hợp chủ xe là công dân Việt Nam: Biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.
 2. Trường hợp chủ xe là người nước ngoài: Biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 3. Trường hợp chủ xe là tổ chức:
 • Biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập;
 • Trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Một người được đăng ký bao nhiêu biển số định danh?

Thông tư 24/2023/TT-BCA không hạn chế mỗi người được sở hữu tối đa bao nhiêu biển số định danh. Do đó một người có nhiều ô tô, xe máy thì đăng ký được nhiều biển số định danh.

Ví dụ: Anh A có 2 xe máy, 1 xe ô tô. Khi áp dụng biển số định danh, cả 3 xe của anh A (2 xe máy và 1 xe ô tô) đều được gắn định danh.

Lưu ý về cấp biển số định danh:

 • Trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp biển số định danh mới thì có thể làm thủ tục thu hồi biển số định danh cũ và được cấp biển định danh mới.
 • Biển số định danh sẽ gắn với chủ xe dù xe hư hỏng, hết niên hạn hay chuyển quyền sở hữu xe trong vòng 05 năm. Trong thời gian đó, nếu chủ xe không đăng ký xe mới thì biển số định danh sẽ được chuyển vào kho và cấp cho tổ chức, cá nhân khác. Lúc này, biển số định danh chính thức không còn gắn với chủ xe.

Mua bán biển số định danh như thế nào?

Biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe nên không thể chuyển nhượng cho người khác (bán xe nhưng không bán biển số).

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA cũng có quy định chủ xe phải giữ lại cà vẹt (giấy đăng ký xe) và biển số xe khi bán xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Do đó, khi biển số định danh được áp dụng, chủ xe sẽ không thể chuyển quyền sở hữu (bán) biển định danh.

Biển số định danh của xe cũ không chính chủ

Xe máy, ô tô cũ chưa thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ trước khi thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thì biển số xe hiện tại sẽ là biển số định danh của chủ xe cũ. Khi thực hiện thủ tục sang tên xe cũ chủ xe mới phải làm thủ tục thu hồi biển số xe cũ và đăng ký biển số mới theo quy định. Trong đó:

 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định và đăng ký sang tên xe theo quy định tại Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA;
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe đã đăng ký cho xe đó; niêm yết công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký của tổ chức, cá nhân tại trụ sở cơ quan đăng ký xe; tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.
 • Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi và giải quyết đăng ký sang tên xe theo quy định tại Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA.
 • Trách nhiệm của các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận văn bản của cơ quan đăng ký xe đề nghị xác minh, đơn vị quản lý dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng trả lời bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe.

Đăng ký cấp biển số định danh mất bao lâu?

Thời hạn giải quyết đăng ký xe được quy định tại Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

"Thời hạn giải quyết đăng ký xe

...

3. Cấp biển số định danh lần đầu: Cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

4. Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

....”

Như vậy, theo nội dung quy định nêu trên thì khi đăng ký cấp biển số định danh lần đầu, chủ xe sẽ nhận được kết quả ngay sau khi cơ quan đăng ký xe nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cấp lại biển số định danh, cấp đổi biển số xe sang biển định danh thì thời gian giải quyết là không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là chia sẻ các quy định mới nhất về biển số định danh, chúng tôi hy vọng các quy định trích dẫn sẽ giúp mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Dịch vụ tư vấn pháp luật

+ Dịch vụ luật sư khởi kiện

+ Đăng ký nhãn hiệu độc quyền