Giấy phép lao động có thời hạn tối thiểu bao lâu?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì người nước ngoài làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm không thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép lao động. Như vậy, thời hạn tối thiểu của giấy phép lao động là 30 ngày.

Giấy phép lao động có thời hạn tối đa bao lâu?

Căn cứ Điều 155 Bộ luật lao động năm 2019 thì thời hạn tối đa của Giấy phép lao động là 02 năm.

Quy định mới về thời hạn giấy phép lao động

Bộ luật lao động năm 2019 cũng thay đổi nhiều quy định mới liên quan đến việc quản lý, sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó:

  1. Người nước ngoài chỉ được gia hạn Giấy phép lao động 01 lần với thời hạn không quá 02 năm.
  2. Thời hạn giấy phép lao động sẽ phải tuân thủ thời hạn ghi nhận tại các tài liệu sau:
  • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;
  • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
  • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
  • Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
  • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Tham khảo: Dịch vụ giấy phép lao động uy tín