Nội dung ủy quyền trong doanh nghiệp thường gặp

✔  Ủy quyền công ty cho công ty - Ủy quyền công ty cho cá nhân

Căn cứ khoản 1 Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Điều 138. Đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.”

Căn cứ theo quy định này thì Công ty có quyền ủy quyền cho cá nhân, công ty khác để thay mặt thược hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, giao dịch đầu tư kinh doanh mà pháp luật không cấm.

Tham khảo: Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

✔  Ủy quyền ký thay giám đốc công ty - Ủy quyền Giám đốc cho phó giám đốc

Quy định tại điều 138 cũng là căn cứ xác lập việc Giám đốc công ty có thể ủy quyền cho cá nhân khác nhân danh mình thực hiện các giao dịch dân sự trong đó bao gồm ủy quyền ký hợp đồng. Người được ủy quyền sẽ chỉ được thực hiện các công việc theo đúng phạm vi ủy quyền, nếu làm sai sẽ chịu các hậu quả pháp lý sau:

Điều 143 Bộ luật dân sự 2015. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Người được đại diện đồng ý;

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện.

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.

3. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho công ty khác hoặc cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 07/11/2020, tại Tầng 5, tòa nhà số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chúng tôi gồm:

I. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A): CÔNG TY

Mã số thuế  |  Địa chỉ:  | Đại diện:                 Chức danh: Giám đốc

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B): CÔNG TY

Mã số thuế  |  Địa chỉ:  | Đại diện:                 Chức danh: Giám đốc

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Điều 1: Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B làm đại diện và được toàn quyền thay mặt Bên A tiến hành các công viếc sau:

Điều 2: Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà bên A ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này được lập thành 03 bản gốc, mỗi bên giữ 01 bản, một bản gửi .... có giá trị pháp lý như nhau.

Giấy ủy quyền sẽ hết giá trị khi bên B hoàn thành công việc mà bên A ủy quyền

BÊN  UỶ  QUYỀN                                       BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Trường hợp Quý vị muốn sử dụng mẫu Giấy ủy quyền với cách trình bày khác, hoặc lập hợp đồng ủy quyền có nhiều nội dung, thông tin chi tiết hơn có thể tham khảo thêm tại

Tham khảo: Mẫu Giấy ủy quyền  đơn giản

Mẫu giấy ủy quyền của Giám đốc công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi người ký tên dưới đây, là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty ABC có mã số thuế: 123456789, địa chỉ: ............ Theo đây chính thức chỉ định ủy quyền cho

Ông                           , Chức vụ:

Người có chữ ký dưới đây:

.........................

Nội dung ủy quyền:

1...

2...

Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn sau khi công việc được ủy quyền kết thúc.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Trường hợp Quý vị muốn sử dụng mẫu Giấy ủy quyền với cách trình bày khác, hoặc lập hợp đồng ủy quyền có nhiều nội dung, thông tin chi tiết hơn có thể tham khảo thêm tại

Việc ủy quyền trong công ty liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng kinh tế thường tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp về phạm vi đại diện của người được ủy quyền. Quý khách hàng có thể tham khảo thâm các phân tích pháp lý liên quan để phòng tránh tranh chấp khi thực hiện hợp đồng.

Xem thêm:

>> Quy định về căn cứ tuyên bố hợp đồng vô hiệu

>> Sử dụng ủy quyền công ty để ký hợp đồng kinh tế

Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sáng tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Quý vị theo yêu cầu. Thông tin liên hệ vui lòng gọi

✔  Báo giá dịch vụ pháp lý gọi: 0934.345.745

✔  Tư vấn pháp luật qua điện thoại: 19006196