Tư vấn pháp luật miễn phí gọi 19006196

Thế nào là ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền Giám đốc?

Theo luật doanh nghiệp 2020 thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc được giao cho Phó giám đốc hoặc các chức danh quản lý thay mặt ký các quyết định, công văn thuộc thẩm quyền của mình. Trong đó:

  1. Trường hợp việc giao nhiệm vụ ký thay thông qua giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền thì được gọi là ký thừa ủy quyền giám đốc.

  2. Trường hợp việc giao nhiệm vụ ký thay được xác lập qua các quyết định, quy chế hoạt động được gọi là ký thay, ký thừa lệnh giám đốc.

Quy định về người dại diện theo ủy quyền ký thay giám đốc

Căn cứ Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 về người đại diện theo ủy quyền thì giám đốc có quyền ủy quyền cho cá nhân khác để thay mặt ký, thực hiện việc giao kết hợp đồng, thực hiện các công việc nhất định. Điều kiện để việc ủy quyền có hiệu lực pháp luật bao gồm:

  1. Việc ủy quyền không trái pháp luật, đạo đức xã hội và quy chế, điều lệ công ty.
  2. Người nhận ủy quyền có đủ năng lực hành vi dân sự và vai trò trong công ty phù hợp với nội dung được ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền cho phó giám đốc ký thay giám đốc mới nhất

Theo Luật Trí Nam việc giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thay mặt ký kết hợp đồng, thực hiện các giao dịch trong đầu tư kinh doanh là rất phổ biến. Do vậy chúng tôi xin chia sẻ mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc để quý khách hàng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi người ký tên dưới đây, là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty ABC có mã số thuế: 123456789, địa chỉ: ............ Theo đây chính thức chỉ định ủy quyền cho

Ông                           , Chức vụ: Phó giám đốc

Người có chữ ký dưới đây:

.........................

Nội dung ủy quyền:

1...

2...

Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn sau khi công việc được ủy quyền kết thúc.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Trường hợp Quý vị muốn sử dụng mẫu Giấy ủy quyền với cách trình bày khác, hoặc lập hợp đồng ủy quyền có nhiều nội dung, thông tin chi tiết hơn có thể tham khảo thêm tại

Việc ủy quyền trong công ty liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng kinh tế thường tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp về phạm vi đại diện của người được ủy quyền. Quý khách hàng có thể tham khảo thâm các phân tích pháp lý liên quan để phòng tránh tranh chấp khi thực hiện hợp đồng.

Xem thêm:

>> Quy định về căn cứ tuyên bố hợp đồng vô hiệu

>> Sử dụng ủy quyền công ty để ký hợp đồng kinh tế

Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sáng tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Quý vị theo yêu cầu. Thông tin liên hệ vui lòng gọi

✔  Báo giá dịch vụ pháp lý gọi: 0934.345.745

✔  Tư vấn pháp luật qua điện thoại: 19006196