Có được xác lập hợp đồng qua email không

  • Email là phương thức gửi và truyển thông tin qua phương thức điện tử, do đó hợp đồng khi gửi qua email chỉ xác lập việc các bên đã gửi thông tin hợp đồng hoặc gửi đề nghị giao kết hợp đồng qua email mà thôi. Vì vậy, để làm rõ các bên đã xác lập thực hiện qua email chưa thì cần phải xem xét nội dung thỏa thuận của các bên khi trao đổi email và khi trao đổi bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp.
  • Điều 66 Bộ luật dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự có thể thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể tức là không cấm việc xác lập hợp đồng thông qua các phương thức điện tử trong đó có email. Vì vậy ngoại trừ các loại hợp đồng buộc phải lập thành văn bản như hợp đồng hợp tác kinh doanh,...thì việc xác lập hợp đồng qua email là hợp pháp. Tuy nhiên như Luật sư đã nói, căn cứ để xem xét việc các bên đã xác lập thực hiện hợp đồng chưa thì còn phải căn cứ và xem xét nhiều yếu tố.

Tham khảo: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Điều kiện để hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực

Theo Luật sư khi xác định giao kết qua email các bên cần đảm bảo các điều kiện sau:

  • Thứ nhất, là đảm bảo sự thừa nhận của các bên với các nội dung trao đổi qua email trong đó có thông tin dự thảo hợp đồng. Bởi thực tế rất nhiều trường hợp khi có tranh chấp hợp đồng các bên không thừa nhận nội dung đã gửi qua email là ý chí hợp pháp vì địa chỉ email giao nhận không có giấy tờ định danh cho cá nhân, tổ chức đó.
  • Thứ hai, là đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin hợp đồng được xác lập qua email. Ví dụ: Gửi nhiều hợp đồng qua email, dùng nhiều email trao đổi về một hợp đồng sẽ dẫn tới việc khó xác minh thông tin nào đã được xác lập, thông tin nào chưa.
  • Thứ ba, là đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định chung. Đây là nội dung luật sư Trí Nam đã chia sẻ và phân tích rất nhiều ví dụ trước đây trên website để Quý khách hàng tham khảo.

Tham khảo: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Phải làm gì khi các bên không thừa nhận hợp đồng giao kết qua email?

Quyền đưa ra ý kiến phủ nhận hợp đồng giao kết qua email là quyền của người tham gia giao dịch dân sự, nó cũng diễn ra phổ biến khi họ nhận thấy sự bất lợi khi giải quyết tranh chấp nếu thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng. Tuy nhiên không phải cứ phủ nhận là được chấp thuận. Pháp luật luôn công bằng và có đủ quy định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ dân sự. Theo đó:

  • Pháp luật có đủ quy định để giải quyết tranh chấp đối với các trường hợp mua bán, cung ứng dịch vụ, đầu tư kinh doanh không có hợp đồng.
  • Pháp luật cũng quy định quyền yêu cầu Tòa án công nhận hiệu lực hợp đồng, yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu khi người yêu cầu có đủ căn cứ hợp pháp.

Đây cũng là lý do rất nhiều tranh chấp hợp đồng có sự giao kết không chặt chẽ, rõ ràng đã được Luật sư Trí Nam giải quyết đảm bảo quyền lợi tối đa cho thân chủ mời Luật sư. Quý khách hàng nếu có khó khăn liên quan đến hợp đồng kinh tế hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay theo số  để được trợ giúp.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng