Theo khái niệm chung trên thế giới thì “Công ty thương mại hay công ty mua bán (trước đây còn gọi là công ty chuyên buôn bán) là các công ty làm việc với các loại sản phẩm, hàng hóa khác nhau được bán cho người tiêu dùng, cho mục đích kinh doanh.”

Tư vấn thành lập công ty gọi 0934.345.745

Tư vấn chọn ngành nghề thương mại dịch vụ đa dạng

Làm thế nào để lựa chọn được ngành, nghề kinh doanh phù hợp trong tổng số gần 500 ngành, nghề cấp 4 hiện có tại Hệ thông ngành, nghề kinh doanh hiện hành? Khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần xác định được nhóm lĩnh vực hoạt động chính của mình, từ đó đối chiếu với bảng hệ thống ngành, nghề để lựa chọn mã ngành tương ứng cho phù hợp. Đối với các công ty thương mại, dịch vụ sẽ không thể bỏ qua nhóm ngành nghề liên quan đến hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa nằm trong mã ngành cấp 2 gồm 3 ngành là 45, 46, 47. Đồng thời cũng cần đề cấp đến nhóm ngành vận tải, và dịch vụ nhà hàng, ăn uống đang rất được quan tâm.

✔  Số lượng ngành, nghề kinh doanh đối với một doanh nghiệp là không bị giới hạn, doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện khi hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, không hoạt động trong lĩnh vực cấm kinh doanh.

✔  Việc doanh nghiệp hướng đến đa ngành nghề thì khâu lựa chọn mã ngành nghề để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh rất quan trọng. Để tránh trường hợp đăng ký thiếu, hoặc đăng ký mã ngành không phù hợp với mục đích kinh doanh, doanh nghiệp nên lựa chọn đơn vị tư vấn luật uy tín để được hỗ trợ, giảm thiểu trường hợp phải bổ sung nhiều lần đăng ký kinh doanh khi công ty đi vào hoạt động phát sinh thêm nhiều lĩnh vực mới.

Tham khảo: Cách đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành

Thành lập công ty thương mại nên chọn loại hình doanh nghiệp nào?

✔  Hiện nay, có 3 loại hình doanh nghiệp được quan tâm nhất: Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Công ty Cổ phần. 03 loại hình doanh nghiệp này, cơ bản khác nhau ở cơ cấu tổ chức, quản lý bộ máy hoạt động.

✔  Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp ban đầu cần cân nhắc đến các yếu tố:

+ Số lượng thành viên tham gia góp vốn;

+ Khả năng đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý bộ máy công ty;

+ Định hướng phát triển theo từng giai đoạn

✔  Hiện nay, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2021 đã được rút gọn và đơn giản hơn so với trước đây, nên doanh nghiệp cũng không cần quá lo ngại về việc định hướng ban đầu không phù hợp dẫn đến lựa chọn loại hình doanh nghiệp chưa chính xác.

Tham khảo: Ưu điểm thành lập công ty cổ phần để kinh doanh

Cơ cấu quản lý, bổ nhiệm người đại diện điều hành công ty thương mại dịch vụ

✔  Số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật do doanh nghiệp tự quyết định. Doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

✔  Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

✔  Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Tham khảo: Quy định về các chức danh quản lý trong công ty

Điều kiện đăng ký kho chứa hàng khi thành lập công ty thương mại?

✔  Mặc dù không trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng kho chứa hàng lại đóng vai trò trong lưu trữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy cần đăng ký hoạt động cho kho hàng là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

✔  Kho chứa hàng có thể đăng ký dưới một trong hai hình thức: chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

✔  Tuy nhiên, để đơn giản trong thủ tục đăng ký hoạt động, và hồ sơ thuế, doanh nghiệp nên lựa chọn địa điểm kinh doanh làm hình thức đăng ký cho kho chứa hàng của mình.

Tham khảo: Đăng ký kho chứa hàng khác tỉnh, thành phố

Cung cấp dịch vụ nhượng quyền thương mại trong kinh doanh

✔  Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện cơ bản:

+ Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

+ Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

+ Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

✔  Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

+ Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

+ Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thực hiện đủ các thủ tục đăng ký cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại của mình.

Tham khảo: Đăng ký ngành nghề kinh doanh nhượng quyền thương mại

Hình thức huy động vốn khi thành lập công ty thương mại dịch vụ

✔  Ngoài nguồn vốn sẵn có, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều phương thức khác nhau để huy động thêm nguồn vốn mới phục vụ cho mục đích mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh. Không có giới hạn nào về mức vốn mà doanh nghiệp có thể huy động. Doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo, nguồn vốn, cách thức huy động là phù hợp với quy định của pháp luật. Tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có những phương thức huy động vốn đầu tư khác nhau.

✔  Cách thức huy động vốn thường gặp là: (i) Huy động vốn từ chủ sở hữu: Vốn góp ban đầu, Phát hành cổ phiếu, Lợi nhuận không chia; (ii) Huy động vốn từ nợ: Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, Phát hành trái phiếu.

Dịch vụ thành lập công ty thương mại dịch vụ uy tín

Với hơn 12 năm kinh nghiệm dịch vụ thành lập công ty uy tín, Luật sư Trí Nam đảm bảo khách hàng thành lập công ty thương mại dịch vụ sẽ có được một công ty với thông tin tối ưu nhất, thuận tiện kinh doanh nhất. Dịch vụ lại được kèm theo nhiều ưu đãi, hỗ trợ về thuế, kế toán để giảm bớt độ bận mải cho chủ doanh nghiệp sau khi thành lập công ty nên vô cùng tiện ích. Quý khách hàng cần dùng dịch vụ ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Rất mong được hợp tác với quý vị.