“Điều 30. Trách nhiệm thi hành

1. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 và cơ quan, tổ chức quy định tại điểm d, e khoản 2 Điều 2 Nghị định này do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập;

b) Người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác và người sử dụng lao động quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị định này có thể lựa chọn thực hiện việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Thực hiện quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

…”

Khoản 11 Điều 2 Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 Nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau:

“11. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 30 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 30 như sau:

“a) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

Làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại điểm c, d, e khoản 2 Điều 2 Nghị định này do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép thành lập;

Làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 30 như sau:

“c) Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ trung ương đến địa phương và quản lý người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.”.

Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Cục việc làm có gì khó khăn?

Thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Cục việc làm được quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 30 nghị định 152/2020/NĐ-CP với quy trình soát xét và khai nộp hồ sơ như tại các Sở LĐTBXH. Vì vậy thực tế thủ tục cấp giấy phép lao động tại Cục việc làm thường bị kéo dài, hoặc gặp nhiều khó khăn thường là do nội bộ của đơn vị thực hiện thủ tục. Bởi đối tượng thực hiện thủ tục đều là các tổ chức đa quốc gia, trường đại học, công ty tài chính hoặc người lao động nước ngoài làm việc tại nhiều địa điểm trên nhiều tỉnh thành phố khác nhau.

Tại Luật Trí Nam chúng tôi nhận dịch vụ làm giấy phép lao động trọn gói đảm bảo hoàn thành nhanh gọn thủ tục cấp giấy phép lao động tại Cục việc làm. Với 12 năm kinh nghiệm dịch vụ pháp lý của chúng tôi đảm bảo triển khai công việc uy tín và chuyên nghiệp.

Nổi bật: Dịch vụ làm giấy phép lao động