Mẫu thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tòa án theo Bộ luật tố tụng dân sự

Bất ký tranh chấp nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên thiện chí ưu tiên giải quyết bằng đàm phán, thương lượng. Trường hợp không giải quyết được thì các bên thống nhất tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Mẫu thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng tại một Tòa án cụ thể

Bất ký tranh chấp nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên thiện chí ưu tiên giải quyết bằng đàm phán, thương lượng. Trường hợp không giải quyết được thì các bên thống nhất tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

Mẫu thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Trung tâm trọng tài quốc tế

Bất ký tranh chấp nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên thiện chí ưu tiên giải quyết bằng đàm phán, thương lượng. Trường hợp không giải quyết được thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

✔  Số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].

✔  Địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

✔  Luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

✔  Ngôn ngữ trọng tài là [ ]. **

Ghi chú:

* Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài

** Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tham khảo: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Nội dung quan trọng cần có trong thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng

Như đã chia sẻ ở trên của Luật sư thì hai nội dung quan trọng nhất của điều khoản giải quyết tranh chấp đó là: Ưu tiên thương lượng, hòa giải; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Ngoài ra các bên nên cân nhắc đến các thỏa thuận thêm như sau để việc giải quyết tranh chấp được dễ dàng:

Thứ nhất, giải quyết tranh chấp thì ai là người chịu phí thuê luật sư, thuê phiên dịch khi có phát sinh khoản phí này.

Thứ hai, có nên thỏa thuận thời hạn kể từ ngày nhận thông báo cuối cùng về việc thương lượng đến khi được quyền khởi kiện?

Còn nhiều nội dung quan trọng khác mà nếu người soạn thảo hợp đồng có thời gian tỷ mỉ nghiên cứu sẽ thấy cần thiết phải bổ sung vào thỏa thuận hợp đồng để đảm bảo quyền khởi kiện nhanh nhất, tích kiệm nhất và tốt nhất cho mình. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư uy tín