Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài bao gồm

  • Bước 1: Nộp hồ sơ khai báo tạm trú cho người nước ngoài
  1. Nộp online tại địa chỉ xuatnhapcanh.gov.vn
  2. Nộp trực tiếp tại Công an xã, phường nơi người nước ngoài cư trú.
  • Bước 2: Nhận Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài đã được xác nhận hợp lệ

Mẫu Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài NA17

Tải: Mẫu NA17 - Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Theo đúng quy định, người khai báo tạm trú nộp Phiếu khai báo tạm trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú. Vì vậy khi điền thông tin ngày lập phiếu khai báo tạm trú bạn cần lưu ý điền thời gian lưu trú của người nước ngoài phù hợp với thời điểm nộp hồ sơ để được chấp thuận.

Khai báo tạm trú online cho người nước ngoài tại Hà Nội

  • Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội hanoi.xuatnhapcanh.gov.vn -> Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu). -> Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.
  • Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.
  • Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

+ Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Công văn bảo lãnh nhập cảnh cho người nước ngoài