Trường hợp nhượng quyền thương hiệu bao gồm:

 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện;
 • Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện;
 • Nhượng quyền có tham gia quản lý;
 • Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn.

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa các bên về các nghĩa vụ kèm theo việc nhượng quyền thương hiệu mà mỗi loại nhượng quyền có các cách thức thỏa thuận nội dung riêng biệt. Ví dụ: Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện là hình thức nhượng quyền thương mại cao nhất trong đó bên nhận nhượng quyền tham gia vào chuỗi nhượng quyền với các nghĩa vụ tuân thủ rất chặt chẽ từ địa điểm kinh doanh, quản lý kinh doanh, bộ nhận diện thương hiệu trong kinh doanh, hoạch toán kinh doanh và phân chia lợi nhuận trong kinh doanh.

Điều kiện nhượng quyền thương hiệu bao gồm:

 • Bên nhượng quyền đã đăng ký thương hiệu và được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Thực hiện đúng và đủ thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ theo quy định về sở hữu công nghiệp khi nhượng quyền thương hiệu.
 • Hoạt động nhượng quyền thương hiệu không gây nhầm hiểu cho xuất xứ của chất lượng dịch vụ, hàng hóa.

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương hiệu có các nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật sơ hữu trí tuệ;
 • Căn cứ vào nhu cầu của bên B và khả năng đáp ứng của bên A.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20..., tại ....quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

I. BÊN NHƯỢNG QUYỀN

TÊN CÔNG TY:

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Đại diện: Ông/ Bà

Chức vụ:

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

II. BÊN NHẬN NHƯỢNG QUYỀN

TÊN CÔNG TY:

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Đại diện: Ông/ Bà

Chức vụ:

(Sau đây gọi tắt là Bên B hoặc “Đại lý nhượng quyền”)

Căn cứ:

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số … do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày …
 • Căn cứ vào nhu cầu của các bên
 • Các bên thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng nhượng quyền thương hiệu theo các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Bên A cho phép Bên B sử dụng thương hiệu “…” trong sản xuất, kinh doanh. Cụ thể:

Bên B có quyền được sử dụng thương hiệu với các chỉ dẫn thương mại, quyền đối với bí mật thương mại, quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ... với một khoản phí nhượng quyền hàng năm trả cho bên A.

Phí nhượng quyền hàng năm là: … VNĐ/năm ( …). Phí này chỉ có hiệu lực trong thời hạn hợp đồng. Hết thời hạn hợp đồng, phí nhượng quyền có thể thay đổi tùy thuộc tình hình kinh doanh, thị trường và các yếu tố thương mại khác.

Điều 2: Phạm vi quyền sử dụng thương hiệu

2.1 Giới hạn sử dụng thương hiệu về địa lý: …

2.2 Gới hạn sử dụng thương hiệu về sản phẩm, dịch vụ: …

2.3 Thời hạn sử dụng thương hiệu: …

Điều 3: Sự độc lập trong hoạt động kinh doanh

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1 Nghĩa vụ của Bên B

Đăng ký các giấy phép kinh doanh cần thiết để kinh doanh hợp lệ.

Cam kết kinh doanh lành mạnh theo đúng quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý đối với hiệu quả kinh doanh tại đại lý nhượng quyền mà không ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu “…” của Bên A.

Có trách nhiệm cùng xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh thương hiệu “…” trong thời gian hợp đồng có hiệu lực:

Luôn giữ hình ảnh hệ thống “…” đồng nhất, cụ thể: …

Phối hợp cùng Bên A trong việc tổ chức các hoạt động PR, quảng cáo, thông tin đại chúng, khuyến mãi và các hoạt động khác liên quan đến phục vụ, quản lý . . .trong từng thời điểm.

Tháo dỡ và hoàn trả lại ( nếu có ) toàn bộ các trang trí, hình ảnh, biểu tượng, logo liên quan đến thương hiệu “…” trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày hợp đồng được chấm dứt.

Trả đầy đủ phí nhượng quyền hàng năm và các chi phí phát sinh do hoạt động hợp tác kinh doanh hàng năm cho bên A.

Bên B được quyền sử dụng đúng và đủ các đối tượng sở hữu trí tuệ do bên A cấp trong phạm vi hoạt động kinh doanh tại cửa hàng của bên B và bên B không có quyền nhượng cho bên thứ 3. Trong trường hợp bên A phát hiện thấy dấu hiệu trên, Bên A có quyền tạm ngừng cấp quyền và yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp (theo luật sở hữu trí tuệ). Bên B phải chịu hoàn toàn các phí tổn, trách nhiệm khi sự việc này xảy ra.

5.2 Quyền của Bên A

Điều 6: Hàng hóa kinh doanh

(Chỉ áp dụng đối với việc thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu là một phần của hợp đồng nhượng quyền thương mại).

Điều 7: Đăng ký nhượng quyền thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Điều 8 : Phương thức thanh toán phí

8.1 Phí nhượng quyền được thanh toán hàng năm:

- Phí nhượng quyền năm đầu tiên được thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng.

- Phí nhượng quyềncác năm tiếp theo thanh toán vào 05 ngày đầu tiên của năm tiếp theo.

8.2 Phương thức thanh toán các khoản phí khác (Nếu có)

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hợp đồng.

Điều 10: Phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại

Điều 11: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Điều 12 : Bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng là những trường hợp xảy ra mà sau khi ký kết hợp đồng, do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được như : chiến tranh, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai. . .

Điều 13: Hiệu lực hợp đồng

13.1 Hợp đồng có hiệu lực 02 (hai) năm kể từ ngày ký (từ ngày…đến ngày…). Các phụ lục đính kèm là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

13.2 Các bên đã hiểu rõ nội dung hợp đồng, trên tinh thần tự nguyện không bị ép buộc cùng ký xác nhận dưới đây.

BÊN A            BÊN B

Nhượng quyền thương hiệu khác nhượng quyền thương mại thế nào?

Nhượng quyền thương hiệu chỉ là một phạm trù nhỏ trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Theo Luật thương mại 2005 thì:

"Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh."

Thủ tục đăng ký chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Ngay hôm nay Quý khách hàng quan tâm đến việc soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu, hoặc tư vấn hoạt động nhượng quyền thương mại hãy liên hệ ngay công ty Luật Trí Nam để được trợ giúp. Chúng tôi nhận tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng nhượng quyền đảm bảo nhanh, chính xác và chuyên nghiệp. Thông tin liên hệ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Dịch vụ hữu ích:

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền