Thời điểm được đề nghị thanh toán

Đề nghị thanh toán là dạng đề xuất theo thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật nên thời điểm được đề nghị thanh toán đồng thời là:

  • Thời điểm thỏa mãn các điều kiện được trả tiền theo thỏa thuận

Ví dụ: Đề nghị thanh toán tiền theo các đợt được ghi nhận trong hợp đồng đã ký.

  • Thời điểm thỏa mãn các điều kiện được trả tiền theo quy định pháp luật

Ví dụ: Đề nghị thanh toán số tiền đã tạm ứng của hợp đồng bị hủy bỏ.

Các mẫu giấy đề nghị thanh toán thông dụng

Theo Luật Trí Nam hiện có 3 loại giấy đề nghị thanh toán hay dùng bao gồm:

  • Giấy đề nghị thanh toán (Hoặc giấy đề nghị tạm ứng tiền) theo hợp đồng giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong đầu tư, kinh doanh.
  • Giấy đề nghị thanh toán mẫu C37-HD ban hành theo thông tư 107 dùng trong kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp.
  • Giấy đề nghị thanh toán mẫu 05-TT ban hành theo thông tư 136 dùng trong kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tải:

+ Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền mua hàng

+ Mẫu giấy đề nghị thanh toán thông tư 107

Giấy đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

CÔNG TY ...

Số: 01/DNTT/20…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .... tháng .... năm ....

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi: CÔNG TY …

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty .... về việc …, chúng tôi đề nghị quý công ty thanh toán các khoản tiền sau:

TT Thông tin Số tiền Thời điểm TT Diễn giải
1.        
  Tổng cộng      

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán tổng số tiền … đồng như đã nêu cho chúng tôi theo thông tin tài khoản nhận thanh toán như sau:

Tên tài khoản: Công ty .......

Số tài khoản: .... . tại Ngân hàng ...... – Chi nhánh .....

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giấy đề nghị thanh toán thông tư 107/2017/TT- BTC (Kế toán hành chính, sự nghiệp)

Đơn vị: …                                                                  

Bộ phận: …

Mã đơn vị có quan hệ với NS: …  

Mẫu số: C37 – HD

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi:     Lãnh đạo …

              Phòng Kế hoạch – Tài chính

Họ và tên người đề nghị thanh toán: NGUYỄN VĂN A

Bộ phận hoặc địa chỉ: Phòng KH – TC

Nội dung thanh toán: …

Số tiền: … đồng

Viết bằng chữ: …

(Kèm theo … chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán Phụ trách bộ phận Kế toán Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Giấy đề nghị thanh toán thông tư 133/2016/TT-BTC doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn vị: .........

Địa chỉ: ........

Mẫu số 05 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi :....

Họ và tên người đề nghị thanh toán :....

Bộ phận (Hoặc địa chỉ) :...

Nội dung thanh toán :...

Số tiền : ......... (Viết bằng chữ) :

(Kèm theo ..... chứng từ gốc)

Ngày … tháng … năm …

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt

Thông báo đòi nợ dùng mẫu nào?

Công văn (Thông báo) đòi nợ là văn bản yêu cầu trả tiền nợ, tiền lãi chậm trả đã quá hạn thanh toán theo thỏa thuận giữa các bên. Vì vậy thông báo đòi nợ cũng là một dạng của giấy đề nghị thanh toán tiền. Nội dung công văn đòi nợ thường gồm:

TÊN CÔNG TY …

Số: 01/TB/20…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày .... tháng .... năm ......

THÔNG BÁO

(V/v: Yêu cầu thanh toán khoản nợ quá hạn)

 

Kính gửi: CÔNG TY …

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty .... về việc …, chúng tôi đề nghị quý công ty thanh toán các khoản tiền sau:

...

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán tổng số tiền … đồng như đã nêu cho chúng tôi theo thông tin tài khoản nhận thanh toán như sau:

Tên tài khoản: Công ty .......

Số tài khoản: .... . tại Ngân hàng ...... – Chi nhánh .....

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Phương thức gửi đề nghị thanh toán hợp pháp

Theo Luật Trí Nam khi gửi đề nghị thanh toán doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng cần đảm bảo:

  • Phương thức thông báo gửi theo đúng thỏa thuận hoặc đúng quy định

Ví dụ: Hợp đồng thỏa thuận trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao hàng bên bán phải lập giấy đề nghị thanh toán gửi qua email và chuyển phát bản gốc đến trụ sở của bên mua hàng để được thanh toán.

  • Chứng từ gửi kèm giấy đề nghị thanh toán đầy đủ để phòng tránh việc phát sinh tranh chấp trong việc đối chiếu, xác nhận công nợ.
  • Chủ thể nhận đề nghị thanh toán phù hợp với thực tế.

Ví dụ: Giấy đề nghị thanh toán tiền văn phòng phẩm tháng 9/2022 khi đơn vị cung cấp Văn phòng phẩm gửi đề nghị thanh toán thì nên gửi cho người phụ trách đặt mua văn phòng phẩm, không nên gửi trực tiếp cho giám đốc công ty mua hàng.

Các chia sẻ của Luật Trí Nam về mẫu giấy đề nghị thanh toán và cách gửi thông báo đề nghị thanh toán hy vọng hữu ích cho Quý khách hàng trong việc tham khảo và sử dụng trên thực tế.

Tham khảo:

+ Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

+ Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Dịch vụ tư vấn pháp luật