Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác

Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác là loại văn kiện thể hiện ý chí đơn phương của bên bị vi phạm  thông báo cho bên còn lại của hợp đồng là bên vi phạm về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng hợp tác giữa 2 bên.  Bên vi phạm có thể nêu quan điểm xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Theo luật sư Trí Nam chỉ sử dụng các công văn mang tính đơn phương này khi

  1. Các bên không thể thỏa thuận, trao đổi về việc xử lý hành vi vi phạm hợp đồng hoặc buộc thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng.
  2. Các bên đã thỏa thuận nhưng không chốt được việc chấm dứt hợp đồng.

Khi đó việc đơn vị bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng vừa đảm bảo bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, vừa vẫn được coi là đã thiện chí trong thương lượng, hòa giải khi giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Kinh nghiệm gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng

Doanh nghiệp bạn chỉ nên quyết định gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng khi quyết định này đã được thông qua, và được công ty giao nhiệm vụ triển khai. Bởi việc gửi công văn sai rất khó để rút lại. Vì vậy:

  1. Khi có hành vi vi phạm quy định hợp đồng quá nhiều lần, mặc dù đã đưa ra hình thức nhắc nhỡ nhưng bên kia vẫn tái phạm nên bắt buộc phải có những hình thức nặng tay hơn. Thông báo bao gồm nội dung cảnh báo hậu quả pháp lý của việc bên vi phạm không thực hiện đúng yêu cầu của thông báo.
  2. Khi một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật, những quy định bắt buộc trong hợp đồng thì bên còn lại có quyền sử dụng quyền đơn phương đê chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, một số loại hợp đồng cụ thể, luật cũng có quy định về trường hợp chấm dứt hợp đồng và thông báo chấm dứt:

  • Hợp đồng chính bị vô hiệu thì hợp đồng phụ bị chấm dứt. Trường hợp nếu thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể thiếu của hợp đồng chính, thì hợp đồng phụ vô hiệu cũng dẫn đến hợp đồng chính bị chấm dứt. Khi đó một trong các bên sẽ chấm dứt hợp đồng và thông báo cho bên còn lại biết.
  • Hợp đồng thuê tài sản. Nếu các bên không thỏTải a thuận hoặc không thể xác định thời hạn thuê thì một bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Khi đó, bên chấm dứt phải báo trước một thời gian hợp lý, khoảng thời gian đủ để bên thuê có thể chuẩn bị tài sản khác thay thế.

Mẫu công văn thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác mới nhất

TÊN CÔNG TY

Số CV

V/v: Đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20...

KÍNH GỬI:    - ÔNG NGUYỄN VĂN A – GIÁM ĐỐC

                     - CÔNG TY ...

                     Địa chỉ

Chúng tôi, CÔNG TY

Mã số thuế

Địa chỉ:

Đại diện:

Là ..... trong hợp đồng 01/2021/BCC ký với Quý công ty ngày     tháng      năm 20...

1. Xét rằng:

- Căn cứ 1

- Căn cứ 2

2. Chúng tôi thông báo cho Quý công ty được biết các nội dung sau:

- Chúng tôi quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác 01/20.../BCC với quý công ty.

- Các quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng sẽ chấm dứt kể từ ngày quý vị nhận được thông báo này.

3. Lý do chấm dứt hợp đồng

4. Đề xuất hướng xử lý hợp đồng hợp tác sau khi chấm dứt:

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh chúng tôi vẫn lắng nghe ý kiến từ Quý công ty, mọi ý kiến phản hồi Quý vị vui lòng gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY

Địa chỉ:

Thông tin người liên hệ:                SĐT:

Trân trọng thông báo!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Tư vấn tranh chấp hợp đồng hợp tác uy tín

Hợp đồng hợp tác bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Do đó nếu phát sinh yêu cầu phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại hoặc bên bị chấm dứt hợp đồng hợp tác cho rằng bên đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác là trí luật thì có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Công ty Luật Trí Nam với nhiều năm kinh nghiệm đại diện giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác luôn đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả cho thân chủ khi được mời.

Thông tin liên hệ luật sư xin gửi về

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nôi

Điện thoại: 0904.588.557

Tổng đài tư vấn pháp luật qua điện thoại: 19006196

Email: hanoi@luattrinam.vn