Tặng cho tiền, tặng cho tài sản tài sản là giao dịch dân sự phổ biến được các bên xác lập trên cơ sở hợp đồng tặng cho bằng miệng hoặc văn bản. Theo quy định tại Điều 457 Bộ luật dân sự 2015 thì: Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. Như vậy bản chất của hợp đồng tặng cho là hành vi pháp lý đơn phương của người tặng cho nên đối với hợp đồng tặng cho tiền thì:

✔ Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký hợp đồng hoặc thời điểm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

✔ Tại thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nếu:

+ Tiền tặng cho đã được chuyển thì việc tặng cho được hoàn thành

+ Tiền tặng cho chưa được chuyển thì việc tặng cho được hiểu bản chất là một cam kết hứa hẹn.

Khi đó việc bên tặng cho không thực hiện như cam kết thì bên được tặng cho cũng rất khó đòi hỏi người tặng cho thực hiện đúng cam kết. Bởi theo quy định tại Điều 462 Bộ luật dân sự 2015 thì: Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

Như vậy, người tặng cho sẽ không phải chịu trách nhiệm gì với cam kết tặng cho tiền đã ký kết, bởi đây là hợp đồng tặng cho tiền đơn thuần, không phát sinh tiền thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho tiền thực hiện.

Trên đây là một số phân tích của Luật sư Trí Nam về hợp đồng tặng cho tiền. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín