Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là văn bằng xác nhận doanh nghiệp, tổ chức được sử dụng người nước ngoài làm việc tại vị trí, chức danh và địa điểm nhất định.

Quy định pháp luật về giấy phép lao động hiện nay áp dụng theo:

 • Bộ luật lao động năm 2019
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Giấy phép lao động nghị định 152 là gì?

 • Giấy phép lao động nghị định 152 là quy trình cấp giấy phép lao động mới nhất được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng từ 15/02/2021.
 • Nghị định 152 thay thế cho nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tải: Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Quy định mới về giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Quy định mới nhất về giấy phép lao động
 1. Quy định mới nhất về Giấy phép lao động cho người nước ngoài là Nghị định 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
 2. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 140/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
 3. Điều khoản chuyển tiếp:

- Đối với các loại giấy tờ như văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài, văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động đã được cấp, cấp lại theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn;

- Trường hợp hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được ký kết và đang còn hiệu lực trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi giấy phép lao động đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP hết thời hạn.

 • Quy định về trường hợp người lao động nước ngoài không phải xin cấp giấy phép lao động gồm:

1. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

2. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

3. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

4. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

5. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

6. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

7. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt

 • Quy định về giấy tờ cần có khi xin cấp giấy phép lao động, cụ thể:

1. Chuyên gia là người lao động nước ngoài cần có:

- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

- Hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệmvà có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

2. Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài cần có

- Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệmlàm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

3. Người nước ngoài được dùng giấy phép lao động cũ thay thế cho các giấy tờ về xác nhận kinh nghiệm đã nêu.

Quy định giấy phép lao động chỉ được gia hạn một lần.

Theo nghị định 152 thời hạn tối đa của giấy phép lao động vẫn là hai năm và chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là hai năm.

 • Quy định về mẫu hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động: không dùng mẫu số 07 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH mà dùng mẫu số 11/ PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP.

- Hồ sơ làm thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không dùng mẫu số 01 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH mà dùng mẫu số 1/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP, trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không dùng mẫu 02 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH mà dùng mẫu số 2/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP

- Hồ sơ xin xác định người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không dùng mẫu 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH mà dùng mẫu số 9/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP.

 • Chi phí cấp giấy phép lao động có gì thay đổi?

Chi phí trọn gói làm giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

 1. Phí cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01: 200.000đ
 2. Phí cấp giấy khám sức khỏe: 1.500.000đ
 3. Lệ phí cấp mới giấy phép lao động: 400.000đ đến 600.000đ

Người nước ngoài muốn tích kiệm chi phí làm giấy phép lao động có thể xin cấp lý lịch tư pháp tại Đại sứ quán nước nơi có quốc tịch.

Xin cấp giấy phép lao động hết bao lâu?

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là 25 ngày làm việc.

Dịch vụ làm giấy phép lao động uy tín

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài đảm bảo uy tín. Thủ tục làm giấy phép lao động trọn gói đảm bảo nhanh, đơn giản cho khách hàng. Thông tin liên hệ dịch vụ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745 - 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tham khảo: Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài