Giấy giới thiệu công tác gửi cơ quan nhà nước

Khi cử cán bộ đến làm việc tại cơ quan nhà nước thì mẫu giấy giới thiệu công tác cần đáp ứng các điều kiện về nội dung và hình thức quy định tại nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Cụ thể:

“Điều 8. Thể thức văn bản

1. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.

2. Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính

a) Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

c) Số, ký hiệu của văn bản.

d) Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

đ) Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

e) Nội dung văn bản.

g) Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

h) Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

i) Nơi nhận.

3. Ngoài các thành phần quy định tại khoản 2 Điều này, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác

a) Phụ lục.

b) Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành.

c) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành.

d) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

4. Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.”

Giấy giới thiệu cần có nội dung sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức chủ quản: Cần phải ghi chính xác tên cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý bạn hiện tại
 • Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản: là đơn vị ban hành văn bản này, giới thiệu bạn tới đơn vị công tác khác.
 • Chữ viết tắt hành chính tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
 • Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu: mục này nhằm giới thiệu người được cử đến đơn vị công tác mới.
 • Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu: phần này cần ghi rõ thời gian, địa danh viết giấy giới thiệu.
 • Lý do: Ghi rõ nội dung giới thiệu, công việc phù hợp mà nhân viên được giới thiệu có thể đảm nhiệm.
 • Ký tên, đóng dấu: Xác nhận của đơn vị, công ty giới thiệu.

Mẫu giấy giới thiệu công tác đơn giản

CÔNG TY...

Số: 01/GGT/20...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …

Chúng tôi xin giới thiệu Ông/Bà: …

CMTND số:

Chức vụ:

Được cử đến: …

Về việc:

Chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để Ông/Bà … hoàn thành công việc được giao.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày …

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Giấy giới thiệu công tác có giá trị thế nào?

 • Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác hiện nay là một loại giấy tờ văn phòng không thể thiếu trong hoạt động của bất kỳ công ty, doanh nghiệp và tổ chức nào. Mẫu giấy giới thiệu công tác có thể hiểu là mẫu giấy liên hệ công tác do tổ chức, công ty, doanh nghiệp lập ra để giới thiệu cho cán bộ, nhân viên của mình đi thực hiện công tác tại đơn vị, tổ chức khác. Việc sử dụng giấy giới thiệu liên hệ công tác giúp cho công việc được bàn giao thuận lợi nhanh chóng.
 • Giấy giới thiệu liên hệ công tác có ý nghĩa  quan trọng trong công việc của mỗi cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp. Giấy giới thiệu liên hệ công tác giúp giới thiệu cá nhân thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó; bên phía người nhận sẽ nắm được thông tin và cũng có căn cứ để biết được việc giới thiệu.
 • Người được giới thiệu trong giấy giới thiệu sẽ thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình và thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao. Do đó trong công việc của bản thân sẽ thuận lợi cho việc hợp thức hóa những vấn đề và thủ tục pháp lý có liên quan như việc ký biên bản bàn giao, các hồ sơ, chứng từ có liên quan.
 • Bên cạnh đó trước khi giới thiệu liên hệ công tác thì cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã thống nhất với nhau về nội dung công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân thực hiện đúng nội dung công việc trong giấy giới thiệu nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình và để đảm bảo giấy giới thiệu không bị lợi dụng để thực hiện những công việc khác không liên quan.
 • Việc sử dụng giấy giới thiệu liên hệ công tác tạo điều kiện thuận lợi cho bên được giới thiệu xác nhận đúng người mà đơn vị của mình sẽ tiếp nhận, tránh được các trường hợp nhầm lẫn

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

+ Tải mẫu giấy giới thiệu công ty

+ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng uy tín